[ X ]
Serviciul Vamal a demarat raportarea semestrială
12 Iulie

Serviciul Vamal a inițiat procesul de raportare privind activitatea pentru primul semestru al anului curent, transmite CURENTUL.

Primele la raport au ieșit subdiviziunile autonome din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal, responsabile de implementarea politicilor instituționale la capitolele juridic, integritate, resurse umane, IT, audit intern, relații internaționale, management strategic, finanțe, achiziții, regim intern și comunicare.

Responsabilii din cadrul subdiviziunilor vizate au raportat despre gradul de realizare a obiectivelor stabilite în baza Planurilor de acțiuni aprobate, precum și a altor activități survenite pe parcurs.

Șeful Vămii a mai subliniat importanța armonizării legislației vamale, îndeosebi, în contextul demersurilor întreprinse pentru adoptarea noului Cod Vamal, ajustat la cel comunitar, precum și a Noului Sistem Computerizat de Tranzit, aplicarea căruia este condiționată de accederea la două Convenții internaționale de profil.

De asemenea, Vitalie Vrabie a solicitat implementarea tuturor recomandărilor formulate în urma misiunilor de audit intern, scopul cărora este asigurarea unui management financiar și de control intern eficient. Totodată, șeful Vămii a indicat să fie continuate măsurile de asigurare a integrității personalului vamal și respectare a disciplinei de serviciu.

Următoarele ședințe de bilanț îi vor avea ca raportori pe responsabilii din cadrul Departamentului antifraudă și conformare, Departamentului venituri și control vamal, birourilor și posturilor vamale.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților