[ X ]
[ X ]
[ X ]
Raport de activitate al AGE. Realizări în 2021
13 Ianuarie

Agenția de Guvernare Electronică (AGE), într-un scurt raport de activitate pentru 2021, precizează că anul trecut a evidențiat necesitatea accelerării procesului de transformare digitală în Republica Moldova, iar digitalizarea a fost inclusă ca prioritate în agenda Guvernului, AGE devenind axa principală în jurul căreia se aliniază toți adepții guvernării digitale, informează CURENTUL.

Pe întreg parcursul anului 2021, AGE și-a adaptat agenda în funcție de prioritățile de digitalizare ale Guvernului, de solicitările din partea organizațiilor obștești, a asociațiilor de business, de inițiativele partenerilor naționali și internaționali în domeniu, reușind să se asocieze unor proiecte digitale și să identifice soluții și resurse pentru realizarea cu succes a obiectivelor, în termen proxim.

Printre principalele realizări ale AGE pe componenta de modernizare a serviciilor se numără lansarea unor serii de proiecte digitale noi între care: Centrul unificat de prestare a serviciilor publice (CUPS) – un model nou de prestare a serviciilor în format digital. Primul CUPS a fost lansat în decembrie 2021, iar pe parcursul anului 2022, AGE urmează să asigure pilotarea CUPS-urilor în cadrul a 17 primării și 9 oficii consulare ale Republicii Moldova peste hotare.

În perioada de referință, a fost lansat Sistemul Informațional Catalogul Semantic – o resursă informațională care va asigura stocarea și evidența datelor într-un format unic, acceptat și recunoscut de toate instituțiile deținătoare și furnizoare de date din țară.

De asemenea, a fost pusă la dispoziția utilizatorilor de tehnologie noua versiune a Portalului Serviciilor Publice (servicii.gov.md) – platformă unică ce înglobează informații complexe despre întreg spectrul de servicii de stat. Versiunea 2 a fost îmbunătățită și completată cu noi funcționalități și informații despre servicii publice care pot fi accesate de cetățeni, reprezentanții mediului de afaceri sau orice persoană interesată.

Cu suportul partenerului de dezvoltare, Grupul Banca Mondială, și în colaborare strânsă cu instituțiile prestatoare de servicii publice, au fost reinginerite (regândite și optimizate) o serie de servicii care, începând cu 2021, au devenit disponibile în format digital. Aceste servicii se referă la: Modernizarea serviciului de acordare a ajutorului de șomaj. Echipa de reinginerie din cadrul AGE, în comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, au perfecționat modalitatea de înregistrare a cetățenilor care solicită statut de șomer, oferindu-le posibilitatea de a depune online cererea de înregistrare, accesând sistemul https://e-iss.anofm.md/.

Un alt proiect din componenta reinginerie, ține de Modernizarea serviciului de eliberare a permisului de conducere, realizat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne. În același context, începând cu 27 decembrie 2021, oamenii pot depune și achita, în regim online, cererea pentru perfectarea cazierului contravențional. De asemenea, conducătorii auto vor fi identificați în regim digital de către ofițerii de patrulare. Măsura se înscrie în șirul de acțiuni din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, implementat de AGE cu suportul Grupului Banca Mondială. Totodată, AGE a acordat suport Ministerului Muncii și Protecției Sociale la elaborarea Conceptului Sistemului Informațional Automatizat „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”. Modernizarea serviciilor de înregistrare de stat a unităților de drept de asemenea face parte din acțiunile realizate cu succes în anul 2021. Alte acțiuni din componenta de reinginerie se referă la Modernizarea serviciilor de stare civilă și Modernizarea serviciilor de asigurări sociale.

Potrivit conținutului raportului anual de activitate a AGE în 2021, platformele și serviciile electronice guvernamentale precum MPay, MPass, MConnect, MSign, MPower, MNotify și altele au înregistrat un nivel sporit de utilizare în 2021, atingând cifre record, care se exprimă în numărul de utilizatori, număr de tranzacții, integrări, autentificări, accesări și completări cu noi funcționalități și blocuri de date.

În contextul elaborării și completării cadrului normativ din domeniu și a documentelor de politici, de dezvoltare strategică, menite să susțină procesul de transformare digitală, este cazul de a fi menționată adoptarea Legii Serviciilor Publice, pachetul Digitalizarea economiei, o serie de hotărâri de Guvern ce se referă la digitalizarea sectorului public și produse de e-guvernanță suprasectoriale (e-servicii de platformă).

În scopul asigurării unui grad sporit de transparență și alfabetizare digitală, a fost aprobată de Consiliul instituției, Strategia de comunicare și parteneriate a AGE pentru anii 2021-2024, care trasează obiectivele de dezvoltare a unui proces complex de comunicare instituțională deschisă, pro-activă, transparentă și accesibilă pentru publicul larg. Documentul mai prevede dezvoltarea parteneriatelor între AGE și instituțiile naționale și internaționale interesate, în vederea schimbului de experiențe și bune practici care vor contribui la dezvoltarea unei societăți informaționale avansate. În acest sens, au fost încheiate mai multe acorduri de colaborare care au dus la organizarea în comun a unui ciclu de conferințe, dezbateri, instruiri, ateliere de lucru, webinare, sesiuni de informare în vederea cunoașterii, integrării și utilizării serviciilor publice electronice, inclusiv sesiuni de informare pentru funcționari din APC și APL, pentru reprezentanții mediului de afaceri, precum și pentru voluntari din mediul rural.

Între activitățile de comunicare și sporire a vizibilității, precum și promovării produselor și platformelor dezvoltate de AGE, au fost editate 3 numere ale Buletinului informativ electronic trimestrial al AGE și publicate pe pagina web, peste 100 de comunicate de presă, circa 150 de mesaje cu conținut informațional pe rețelele de socializare (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter). Totodată, în perioada menționată, a fost creat, în premieră, Clubul de presă pentru transformare digitală, sub egida Viceprim-ministrului pentru digitalizare, Iurie Țurcanu. Această nouă platformă de comunicare cu exponenții mass-media, liderii de opinie, blogerii și specialiștii în media, are ca scop de a identifica subiecte de actualitate pentru a fi dezbătute între autoritățile abilitate și reprezentanții mijloacelor de informare în masă, ulterior, aceste mesaje despre acțiunile în domeniul digitalizării, sunt aduse la cunoștința opiniei publice.

„Anul 2021 a fost unul consistent în ceea ce privește organizarea campaniilor de informare, sensibilizare și comunicare despre serviciile electronice, avantajele utilizării tehnologiei în solicitarea serviciilor publice de către populație. Între acestea pot fi enumerate: Campania de sensibilizare cu genericul „Ai grijă de banii tăi cu Visa și MPay”, Campania de informare și alfabetizare digitală a populației cu genericul „e-Guvernare pentru toți și fiecare”, Campania „Platforme și servicii electronice accesibile pentru diaspora”, inclusiv participarea AGE la Congresul Diasporei 2021.

Anual, AGE măsoară nivelul de cunoaștere și satisfacție a populației față de produsele de guvernare electronică, prin intermediul unui Sondaj Național Anual, realizat de o companie specializată. Rezultatele sondajului realizat în 2021 prezintă indicatori relevanți pentru specialiștii din domeniul digitalizării serviciilor guvernamentale și pentru trasarea următoarelor obiective și priorități în domeniul digitalizării. Printre acestea se evidențiază o rată de accesare a serviciilor publice electronice în creștere cu 11% față de 2020, ajungând la cel mai înalt nivel, înregistrat din 2012 încoace, ceea ce reprezintă aproape 50 la sută din populația care a beneficiat de servicii publice în general” – se mai spune în raport.

Cristina Gurez

Inapoi la arhiva noutaților