[ X ]
[ X ]
[ X ]
Procuratura Anticorupției a decis să nu conteste decizia instanței în dosarul ex-angajaților BNM
25 Ianuarie
La 04.01.2023, Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de achitare a inculpaților Tăbîrță Emma Victor, Țurcanu Vladimir Vasile, Dohotaru Matei Anatolii și Grate Ruslan Dumitru, ex-angajații ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), din motiv că nu s-a constatat faptul infracțiunii incriminate.  Procuratura Anticorupție nu va contesta sentința în cauză, considerând că aceasta nu este ilegală sau neîntemeiată.

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost începută la 02.08.2016, de către Procuratura Anticorupție, în temeiul bănuielii rezonabile de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal – îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiincioase față de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, acțiuni care au provocat alte urmări grave.

Acuzațiile de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal au fost aduse cet. Tăbîrță Emma Victor – ex-viceguvernator al BNM şi membru al Consiliului de administrație al BNM, cet. Grate Ruslan Dumitru – ex-şef al Direcției control bancar şi monitorizare a activităților de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului din cadrul Departamentul reglementare şi supraveghere bancară a BNM, cet. Țurcanu Vladimir Vasile – ex-director al Departamentului reglementare şi supraveghere bancară a BNM și Dohotaru Matei Anatolii – ex-şef-adjunct al Direcției control bancar şi monitorizare a activităților de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în cadrul Departamentul Reglementare şi supraveghere bancară a BNM, ulterior director-adjunct al Departamentului reglementare şi supraveghere bancară a BNM.

Faptele infracționale incriminate vizează perioada anilor 2011 – 2014, și se referă la controalele efectuate de către BNM la Moldindconbank, în rezultatul cărora în activitatea instituției financiare supuse auditului au fost constatate abateri de la legislația în vigoare și actele departamentale ale BNM, inclusiv în partea ce ține de măsurile care urmau a fi întreprinse în domeniul identificării, protecție și contractării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
În esență, s-a stabilit că, în rezultatul controalelor efectuate pentru fiecare an separat (2011 – 2014) membrii grupului de audit au constatat abateri la acest capitol, fiind adoptate hotărâri de către Consiliul BNM, și fiind sesizată Moldindconbank, în vederea înlăturării încălcărilor identificate.
Potrivit actului de învinuire, angajații menționați ai BNM, în perioada anului 2011 – 2014, au neglijat atribuțiile de serviciu legate de supravegherea activități Moldindconbank, fără a reacționa la timp față de tranzacțiile în proporții deosebit de mari, care au avut caracter tranzitoriu, prin intermediul conturilor corespondente ale Băncilor din Federația Rusa, deschise în Moldindconbank, în/din adresa debitorilor indicați în încheierile privind asigurarea executării și aplicării sechestrului pe mijloacele băneşti, emise de executorii judecătorești, acțiuni pretins ilegale ce fac obiectul investigației într-o altă cauză penală numită generic „Laundromat”, care la moment se află pendinte la faza de urmărire penală.

La fel, potrivit actului de învinuire, procurorul care e efectuat urmărirea penală a considerat că, numiții au admis prejudicii în forma permisivă a unei activități de tranzacții financiare suspecte care a prejudiciat grav imaginea sistemului bancar din Republica Moldova cât şi a faptului că nu au fost încasate mijloace băneşti sub formă de amendă, în cuantum minim de 2 mln. lei pentru fiecare perioadă, fapt prin care s-a cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Examinând sentința în cauză, acuzatorul de stat a fost de acord cu argumentele de fapt și de drept expuse de către instanță, considerând relevant că, la investigarea cazului în perioada anului 2016 – 2017, nu s-a luat în considerației prevederile art. 38 al Legii privind instituțiile financiare nr. 550 din 21.07.1995, potrivit cărora aplicarea oricărei sancțiuni, inclusiv cea cu amendă, în privința Moldindconbank, nu era o obligației dar un drept al Consiliului BNM, din componența căruia făcea inculpata Tăbîrță Emma Victor.

În sensul normei citate precum și conform prevederile art. 23 – 26 al Legii privind Banca Națională a Moldovei, nr. 548 din 21.07.1995, care prevede componența și atribuțiile Consiliului BNM, posibilitatea aplicării sancțiunilor în privința Moldindconbank, nu era de competența inculpaților Țurcanu Vladimir Vasile, Dohotaru Matei Anatolii și Grate Ruslan Dumitru, care la acel moment exercitau funcții de șefi de Direcții, și respectiv comportamentul acestora în raport cu executarea atribuțiilor de serviciu nu a produs nemijlocit daune materiale bugetului de stat.

Totodată, ținem să menționăm inculpații au fost puși sub învinuire în perioada anului 2017, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 329 alin. (2) lit. b) Cod penal, însă prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 24 din 17.10.2019, și Hotărârea Curții Constituționale nr. 15 din 22.05.2018, agravanta stabilită la lit. b) a alin. (2) art. 329 Cod penal – „urmări grave” și „intereselor publice sau”, au fost declarate neconstituționale.

Astfel, instanța a constatat absența posibilităților reale de a executa obligațiile de serviciu de către inculpați și respectiv cauzarea daunelor materiale statului sau unor persoane fizice/juridice ca consecință a îndeplinirii necorespunzătoare de către aceștia  a obligațiilor de serviciu.

Din aceste motive, Procuratura Anticorupție nu va contesta sentința în cauză.

Inapoi la arhiva noutaților