[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Lovitură dură pentru producătorii autohtoni din partea Ministerului Economiei! Alexandru Slusari: Moldova nu are nevoie de așa ministru!
24 Ianuarie

Ex-vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, fruntaș al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), cere demisia ministrului Economiei, Sergiu Gaibu. Alexandru Slusari acuză ministerul Economiei de „luptă cu producătorii autohtoni” și susține că sub paravanul unui proiect „a inițiat anularea normei legale, care prevede prezența obligatorie pe rafturi a cel puțin 50% de produse agroalimentare autohtone”, informează CURENTUL.

„Ministerul Economiei a inițiat anularea normei legale, care prevede prezența obligatorie pe rafturi a cel puțin 50% de produse agroalimentare autohtone. Acest lucru se întâmplă în situația când pentru 11 luni ale anului 2021 avem cifra antirecord al deficitului balanței comerciale de 3,6 miliarde de dolari. Adică, cu această sumă uriașă importul depășește exportul. Când industria alimentară nu a primit niciun bănuț de compensare la creșterea exponențială a tarifului la gaz, spre deosebire de țările UE și Ucraina. Am ajuns să vedem cum Ministerul Economiei al Moldovei se luptă cu producătorii autohtoni! De remarcat că ministerul probabil conștientizează că procedează urât și încearcă să anuleze facilitatea pentru ramura agroalimentară în formă foarte perfidă și camuflată la maxim. Totul se face sub paravanul unui proiect, care conceptual reabilitează legea Platformei DA cu plafonarea apetiturilor supermarketurilor și facilitarea accesului pe rafturi a producătorilor autohtoni.

Da-da, stimați cetățeni, este vorba de acea lege, nepromulgată de doamna Președinte 9 luni în urmă sub presiunea magnaților din comerț. Iată acum Ministerul economiei vine cu un proiect teoretic similar, întrucât nu poate ignora faptul și argumentul nostru, precum că limitarea intereselor magazinelor mari corespunde perfect Directivei Parlamentului European din 17 aprilie 2019 privind combaterea practicilor comerciale neloiale și nu contravine Acordului de Asociere, așa cum insista nu știu de ce doamna Sandu. Doar că există două probleme ascunse în cadrul acestui proces.

 În primul rând, proiectul propus conține mai multe capcane cu formulări ambigue și dacă rămâne în redacția propusă, o să lase supermarketurilor o marjă largă de manevre pentru discriminarea continuă a furnizorilor agroalimentari. În plus, la final, prin ultima propoziția se propune abrogarea normei cu minimum 50 % pentru producători autohtoni. Bravo, Ministerul Economiei! Probabil, modelul economic al guvernării este axat în continuare pe importuri și urmărește scopuri de scurtă durată, legate de încasări mai mari în buget de la import. Mare treabă că industria autohtonă agroalimentară falimentează sub presiunea businessului din alte țări, care este puternic susținut de statele lor. Că este riscul enorm ca zeci de mii de oameni să rămână șomeri și să suplinească în curând diaspora noastră. Nu înțeleg pentru ce Moldova are nevoie de așa ministru, care nu este capabil să privească cu doi pași înainte și nu are verticalitate pentru promovarea intereselor producătorilor autohtoni”, a scris Alexandru Slusari pe pagina sa de Facebook.

În replică, pentru www.unimedia.info, Ministerul Economiei dezminte informațiile:

„La 16.11.2021, Ministerul Economiei a publicat anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior.

Inițierea elaborării proiectului este dictată de solicitările parvenite din partea asociațiilor de profil (producători/procesatori dar și a comercianților), privind eliminarea practicilor neloiale din comerțul interior. Astfel, Ministerul Economiei a inițiat transpunerea Directivei 2019/633 în cadrul normativ intern, care face parte din acquis-ul comunitar pe această dimensiune de interes.

Directiva se bazează pe dezideratul abordării inclusive și echidistante a subiectului ce ține de protecția participanților la comerțul interior împotriva practicilor comerciale neloiale. Ministerul Economiei a organizat platforme de dialog multiple între părțile interesate și a discutat toate propunerile parvenite din partea tuturor grupurilor de interes. Proiectul de lege este elaborat ținându-se cont de propunerile susținute de majoritatea agenților economici discutate și analizate pe larg, de acordurile internaționale la care Republica Moldova face parte, principiile Organizației Mondiale a Comerțului, principiile de echidistanță și proporționalitate, prezervarea principiilor de piață și competiție liberă.

Atât Asociațiile de business, cât și Camera de Comerț și Industrie și Ministerul Economiei recunosc importanța relațiilor economice internaționale, importanța asigurării parteneriatelor durabile cu țările vecine, țările UE și țările membre ale Organizației Mondiale a Comerțului. Este important ca Republica Moldova să respecte angajamentele internaționale și să nu pună sub risc aceste relații, fără de care este imposibilă creșterea economică și socială a țării. Este incontestabil faptul că acele norme care contravin acordurilor internaționale, dar și bunelor practici trebuie să fie eliminate din cadrul normativ național.

Drept consecință este imperativă eliminarea normei ce contravine Art. III (paragraful 4) din GATT (Acordul General pentru Tarife și Comerț) al Organizației Mondiale a Comerțului care stabilește: Produselor de pe teritoriul oricărei părți contractante importate pe teritoriul oricărei alte părți contractante li se va acorda un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat produselor similare de origine națională în ceea ce privește toate legile, reglementările și cerințele care afectează vânzarea lor internă, oferirea spre vânzare, cumpărare, transport, distribuție sau utilizare….”, susține instituția.”

Inapoi la arhiva noutaților