[ X ]
[ X ]
(DOC) Mai multe alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru 2020 vor fi distribuite APL și Ministere
26 Noiembrie

Ministerul Finanțelor a inițiat consultări publice pe marginea unui proiect cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru 2020, transmite CURENTUL.

Astfel, din alocaţiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2020, se distribuie către bugetele autorităţilor publice locale transferuri cu destinaţie specială în sumă de 5 514,6 mii lei şi alte transferuri curente cu destinaţie generală în sumă de 2 476,4 mii lei în scopul acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Potrivit proiectului, se vor distribui mijloace pentru:

– Ministerul Justiției – pentru achitarea serviciilor de dezvoltare a Registrului garanțiilor reale și Registrului de Stat al actelor juridice și pentru reparația unui automobil;

– Ministerul Afacerilor Interne – pentru achitarea îndemnizației unice la încetarea contractului de muncă pentru o unitate de personal; îndemnizației unice de deces a unui funcționar public cu statut special și asigurarea cu hrană a studenților din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”;

– Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – pentru pregătirea de semănatul culturilor de toamnă și a celor de primăvară; evaluarea și contabilizarea terenurilor și bunurilor imobiliare în gestiune, întru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.26/2020;

– Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – pentru finanțarea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și asigurarea activității instituțiilor de cultură și învățământ;

– Biroul Național de Statistică – pentru procurarea unui ascensor în clădirea administrativă din str. Grenoble 106, mun.Chișinău.

Între autorități publice centrale se propun redistribuiri de alocații în sumă de 3 889,4 mii lei.

Astfel, de la Ministerul Economiei și Infrastructurii se redistribuie 2700,0 mii lei către Ministerul Afacerilor Interne (2 000,0 mii lei) și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (700,0 mii lei) pentru implementarea Planului de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.39/2020.

De la Academia de Științe a Moldovei se redistribuie alocații în sumă de 100,0 mii lei către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru implementarea proiectului MODERNight-2020.

Totodată, de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării se redistribuie alocații în sumă de 289,4 mii lei către Cancelaria de Stat pentru acoperirea cheltuielilor, urmare reorganizării Academiei de Administrare Publică prin fuziune (absorbție) a Institutului de Relații Internaționale din Moldova, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 595/2020 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții de învățământ superior.

De asemenea, economiile identificate la Fondul de Investiții Sociale în sumă de 800,0 mii lei se redistribuie către „Acțiuni generale” pentru acoperirea insuficienței la programul „Politici și management în domeniul bugetar-fiscal”.

Pentru asigurarea implementării prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar se propun modificări în cadrul cheltuielilor de personal aprobate unor autorități publice centrale, precum și se repartizează alocații suplimentare în sumă de 15312,5 mii lei, dintre care pentru autorități publice centrale în sumă de 7321,5 mii lei și pentru transferuri către bugetele locale – în sumă de 7991,0 mii lei.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților