[ X ]
[ X ]
[ X ]
Curtea de Conturi a evaluat performanța implementării Programului național de control al cancerului
21 Decembrie

Măsurile întreprinse de către autoritățile responsabile pentru reducerea mortalității prin cancer în rândul populației din Republica Moldova nu s-au realizat eficace. Aceasta este concluzia Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), expusă astăzi, 20 decembrie, în cadrul ședinței publice de examinare a Raportului auditului performanței „Acțiunile aferente obiectivelor specifice ale Programului național de control al cancerului, realizate în perioada 2017-2022 (I semestru) de autoritățile responsabile, contribuie la atingerea rezultatelor așteptate?”.    

Cancerul este o problemă de sănătate publică majoră atât la nivel global, cât şi naţional, care reprezintă principala cauză de deces. Povara mare prin maladia de cancer în Republică Moldova este determinată de prezenţa înaltă a factorilor de risc cum ar fi: fumatul, consumul de alcool, alimentaţia nesănătoasă, activitatea fizică limitată etc., care duc la o mare parte a cazurilor de cancer. În context, a fost aprobat primul Program național de control al cancerului (PNCC) pentru anii 2016-2025, cu implementarea Planului de acțiuni a I etape ce cuprinde perioada anilor 2016-2021. Scopul Programului este reducerea poverii maladiei asupra societății în general şi asupra persoanei în particular.

Scopul auditului a constat în evaluarea performanței implementării Planului de acțiuni al Programului și a impactului de control a poverii cancerului prin prevenirea și controlul acestuia, precum și asigurarea accesului la servicii calitative, centrate pe pacient. Evaluarea performanței s-a efectuat în special prin prisma elementului de eficacitate, în contextul evaluării gradului de realizare a obiectivelor Programului și de atingere a rezultatelor scontate. Aceste circumstanțe derivă din specificul de stabilire a obiectivelor Programului și din acțiunile care urmau a fi implementate cu menirea reducerii poverii cancerului și asigurării accesului la servicii calitative de diagnostic și tratament eficient. Astfel, au fost selectate și supus evaluării modul de atingere a trei obiective specifice din PNCC, și anume:

 • Asigurarea accesului a cel puțin 80% dintre pacienții cu cancer la servicii calitative de diagnostic, tratament şi îngrijire continuă până în anul 2025
 • Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului pacienților cu cancer la aceste servicii
 • Îmbunătățirea și asigurarea funcționării Registrului de Cancer conform recomandărilor Agenției Internaționale pentru Cercetări în Domeniul Cancerului

Auditul s-a desfășurat prioritar la IMPS Institutul Oncologic, Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină. De asemenea, au fost colectate probe de la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, entitățile la nivelul asistenței medicale primare: IMSP AMT Buiucani, 4 instituții medicale raionale/municipale: CMF Bălți, SC Bălți, CS Cahul, SR Cahul, Fundația ”Hospice Angelus Moldova”, precum și de la 36 centre de sănătate publică, 5 AMT și șase spitale raionale (Ialoveni, Anenii Noi, Căușeni, Călărași, Ungheni, Strășeni).

Examinând rezultatele auditului, Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că măsurile întreprinse de către autoritățile responsabile pentru reducerea mortalității prin cancer în rândul populației din Republica Moldova nu s-au realizat eficace. Evoluția spre atingerea obiectivelor din Planul de acțiuni al Programului național de control a cancerului, este una lentă, reieșind din situația constatată la evaluarea celor trei obiective specifice din PNCC.

În perioada auditată în anii 2017-2022 (I semestru), părțile implicate au desfășurat un șir de acțiuni în scopul implementării PNCC, care au fost raportate anual prin analiza datelor și elucidarea aspectelor realizate pentru atingerea obiectivelor Programului. Pentru anii 2021-2025, etapa II a planului de acțiuni privind implementarea PNCC nu a fost aprobată și, respectiv, nu a fost evaluată și raportată de către entitățile responsabile evoluția și realizarea acțiunilor în anul 2021.

Curtea de Conturi atestă că instituțiile implicate în procesul de realizare a Programului și a Planului de acțiuni nu au dispus de procese care să asigure îndeplinirea eficientă și eficace a atribuțiilor, obiectivelor şi indicatorilor de monitorizare, situație exprimată prin:

 • planificarea ineficientă și neidentificarea mijloacelor financiare pentru finanțarea acțiunilor Programului, ceea ce a condiționat nerealizarea pe deplin a obiectivelor stabilite;
 • insuficiența comunicării privind monitorizarea, evaluarea şi raportarea indicatorilor de rezultat între instituțiile de resort, ceea ce a determinat neajustarea cadrului regulator necesar,  neaprobarea etapei II a PNCC, etc;
 • Consiliului consultativ este unul nefuncțional și nu a contribuit la dezvoltarea PNCC;
 • nerealizarea nivelului preconizat al unor acțiuni stabilite în PNCC, ca rezultat al insuficienței mijloacelor financiare alocate şi al neidentificării surselor de finanţare a acestora, a condus la: neasigurarea sau asigurarea parțială a necesităților de dispozitive și echipamente pentru diagnosticare și tratare a pacienților cu cancer; neasigurarea creării centrelor de referință; neasigurarea studiilor de fezabilitate privind tratamentul cu iod și transplantului medular;
 • nereglementarea serviciilor de îngrijiri paliative și a Registrului Național de Cancer;
 • necesitatea ajustării Protocoalelor Clinice Naționale, acordarea serviciilor paliative și de reabilitare;
 • micșorarea numărului de paturi  în incinta IMSP Institutul Oncologic, ceea ce a influențat majorarea termenului de așteptare a populației diagnosticate cu cancer, etc.

Situațiile constatate au fost determinate, în special, de insuficiența mijloacelor financiare pentru realizarea acțiunilor stabilite în PNCC, neajustarea cadrului regulator la normele legale, fluctuația sau lipsa resurselor umane și interacțiunea scăzută între părțile implicate, etc.

În vederea remedierii carențelor şi problemelor constatate, Curtea de Conturi a înaintat un șir de recomandări, care au drept scop:

 • eliminarea neajunsurilor constatate și îmbunătățirii domeniului și proceselor supuse auditării;
 • consolidarea cadrului instituțional, în vederea asigurării interacțiunii constructive între autoritățile responsabile implicate;
 • sporirea performanței acțiunilor în vederea atingerii obiectivelor specifice de control a cancerului și indicatorilor de rezultat prin realizarea Programului Național de Control al Cancerului, etc.
Inapoi la arhiva noutaților