[ X ]
Avertizarea ANSA pentru agenții economici cu privire la Legea apiculturii. Ce interdicție au
14 Iunie

În legătură cu lucrările de prelucrare chimică a culturilor agricole, pădurilor, și fășiilor forestiere și dat fiind înregistrarea cazurilor de otrăvire a albinelor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează agenții economici din agricultură și silvicultură, primării localităților și deținătorii de stupine asupra necesității de strictă respectare a prevederilor Legii apiculturii, transmite CURENTUL.

Articolul 13 al legii nominalizate prevede următoarele:

Se interzice utilizarea pesticidelor și insecticidelor pentru prelucrarea câmpiilor, fășiilor forestiere și a plantațiilor de arbuști în perioada înfloririi plantelor nectaro-polenifere.

Se interzice comercializarea și utilizarea în tratamentul albinelor a preparatelor chimice și medicamentoase care nu sunt incluse în Nomenclatorul de stat a produselor farmateutice de uz veterinar.

Aplicarea mijloacelor chimice în agricultură și silvicultură se admite doar în conformitate cu lista acestora aprobată pentru utelizare în RM cu respectarea strictă a normelor și regulilor de utilizare în vigoare.

Persoanele fizice și juridice care intenționează să aplice mijloace chimice la tratarea terenuilor sunt oblogate:

să prezinte din timp primăriilor graficul de tratare a terenurilor și să înștiințeze cu cel puțin 7 zile de a începe tratarea, indicând concret data și ora începerii și sfârșitului, metoda tratării, denumirea preparatului și concentrația administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate;

să respecte strict data și ora începerii și sfârșitului tratîrii, metodele de utilizare și concentrația preparatelor administrate.

5) Primăriile sunt obligate să afișeze la timp în locurile publice anunțul despre efectuarea tratării terenurilor și să înștiințeze nominal în scris despre aceasta apicultorilor înregistrați la staționar și pastoral în raza primăriei.

ANSA solicită tuturor agenților economici, deținătorilor de derenuri agricole și silvice, primăriilor localităților, apicultorilor, dar și responsabililor de sectorul apicol din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, o conlucrare permanentă, comunicare și schimb de informații detaliat asupra situației și a lucrărilor preconizate, pentru a exclude, astfel, riscul de apariție a cazurilor de otrăvire a albinelor.

În caz de apariție a morbidității sau mortalității spontane a albinelor, proprietarii de stupine urmează să anunțe subdiviziunea teritorială a Agenției. Inspectorii Direcției raionale pentru siguranța alimentelor vor forma comisia în componența căreia vor intra reprezentanții primăriei, ai poliției de sector și persoanele implicate în preluarea mostrelor de albine moarte. Probele vor fi expediate la laborator pe adresa: mun. Chișinău, strada Coca 28, bloc 2, etajul 4, biroul 403.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților