[ X ]
[ X ]
[ X ]
Stela Mocan despre lansarea proiectului „Guvern fără hîrtie”: Executivul urmează să adopte o hotărîre în 2015
24 Ianuarie

Stela Mocan, directorul executiv al Centrului de Guvernare Electronică (CGE), a vorbit în cadrul unui interviu pentru CURENTUL despre proiectul „Guvern fără hîrtie”, ce reprezintă acesta, la ce etapă de implementare se află, cîţi bani au fost deja cheltuiţi în acest sens, dar şi despre data cînd proiectul va fi lansat oficial.

CURENTUL.md: Ce reprezintă proiectul „Guvern fără hîrtie”? Oferiţi-ne mai multe detalii!

Stela Mocan: Proiectul-pilot Sistemul de Gestiune a Documentelor și Înregistrărilor Autorităților APC (SIGEDIA) face parte din Planul de Acțiuni pentru implementarea inițiativei „Guvern fără hârtie“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975 din 22.12.2012. Proiectul este rezultatul propunerii de politici publice elaborată în 2011 de Cancelaria de Stat. Scopul inițiativei a fost identificarea și implementarea unui sistem efectiv și eficient de circulație a documentelor în Guvern, care să simplifice și, totodată, să accelereze procesul decizional. Ca urmare a analizei efectuate, s-a optat pentru un sistem informațional de gestionare a documentelor.

Proiectul SIGEDIA este coordonat de Cancelaria de Stat, implementat cu suportul Centrului de Guvernare Electronică și este în proces de pilotare în următoarele instituții: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educație, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Cancelaria de Stat.

Pe lângă gestiunea electronică a corespondenței de intrare-ieșire și a petițiilor, SIGEDIA include fluxul interministerial, pentru schimbul de documente între instituții, fluxul de acte normative, care automatizează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, și modulul e-Cabinet, pentru facilitarea planificării și desfășurării ședințelor de Guvern, inclusiv votarea proiectelor de pe ordinea de zi, arhivarea electronică pe termen lung a documentelor, alte funcționalități specifice unui sistem modern de gestiune electronică a documentelor.

Datorită implementării unui sistem centralizat pentru toate instituțiile, SIGEDIA oferă o serie de avantaje comparativ cu implementarea de soluții  separate pentru fiecare instituție, cum ar fi economii la scară largă pentru implementare și suport tehnic, timp redus pentru extinderea sistemului la alte autorități, suport utilizatori eficient.

C.: Anterior se spunea că proiectul va fi lansat în toamna anului 2014? De ce nu a fost lansat în termenii anunțați? Care a fost cauza?

S.M.: Procesul de pilotare a început din luna februarie 2014 la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare și a fost extins treptat la restul ministerelor. Decizia de a trece la circuitul electronic al documentelor aparține fiecărei instituții în parte.

Cadrul de pregătire și lansare a etapei de pilotare SIGEDIA

Instituția Data instalare sistem Data inițiere instruire Data inițiere pilotare
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare 31.ian.14 04.feb.14 17.feb.14
Ministerul Educației 06.feb.14 11.feb.14 03.mar.14
Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcțiilor 17.feb.14 24.mar.14 31.mar.14
Ministerul Finanțelor 27.mar.14 10.iun.14 07.iul.14
Ministerul Justiției 21.mai.14 17.iun.14 23.iun.14
Cancelaria de Stat 06.iun.14 15.iul.14 08.aug.14
Ministerul Afacerilor Interne 04.iun.14 29.iul.14 29.sept.14
Ministerul Muncii, Protecției Sociale si Familiei 16.mai.14 04.nov.14 10.nov.14

Cancelaria de Stat cu suportul Centrului de Guvernare Electronică a elaborat proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional de gestiune electronică a documentelor. Proiectul Hotărîrii de Guvern urmează a fi adoptat de Cabinetul de miniștri în 2015. Acest Regulament urmează să faciliteze implementarea Sistemului Informațional de gestiune electronică a documentelor, prin instituirea obligativității utilizării SIGEDIA atît în cadrul instituțiilor pilotante dar și în restul autorităților publice centrale.

C.: Care sunt instituțiile în care proiectul a fost pilotat până în prezent? Care sunt rezultatele?

S.M.: Proiectul este pilotat in 8 instituții, cu un grad diferit de utilizare. Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat înregistrează practic tot fluxul de documente de intrare în SIGEDIA. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor utilizează sistemul pentru pilotarea la o parte din subdiviziuni, pentru care se înregistrează electronic tot fluxul de documente de intrare, în timp ce restul instituțiilor nu înregistrează sau înregistrează un număr nesemnificativ de documente.

Gradul de utilizare a SIGEDIA, în cadrul etapei de Pilotare

MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE TOTAL
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare 33 12 45 2 4 0 0 13 109
Ministerul Educației 897 914 223 81 57 74 653 727 3626
Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcțiilor 39 112 103 58 56 114 161 140 783
Ministerul Finanțelor 0 352 679 575 682 542 455 513 3798
Ministerul Justiției 0 80 8 2 1 0 3 1 95
Cancelaria de Stat 0 0 0 102 170 116 179 370 937
Ministerul Afacerilor Interne 0 0 156 44 6 0 0 0 206

C.: Cîți bani din cei 3.6 milioane de lei alocați pentru proiectul în cauză au fost deja utilizați?

S.M.: Valoarea contractului pentru implementarea SIGEDIA este de 3 666 600 lei moldovenești. Contractul a fost semnat la data de 27 februarie 2012 și este implementat de compania Teamnet România.

Pînă în acest moment au fost utilizați 2,17 milioane lei pentru lucrările de analiză, pentru licențe și pentru lucrările de instalare a produsului pe mediul beneficiarului. Restul de circa 1,5 milioane lei sînt destinați pentru plata serviciilor de pilotare, elaborare a fluxurilor de acte normative şi a modulului eCabinet și livrării versiunii finale a sistemului, inclusiv a documentației tehnice aferente.

C: Care este noul termen de lansare al proiectului „Guvernul fără hârtie”?

S.M.: Avînd în vedere că utilizarea SIGEDIA ca instrument de bază pentru circulația electronică a documentelor nu ţine de factori de natură tehnică (momentan soluția este configurată din punct de vedere tehnic și au fost rezolvate 95% din problemele și ajustările raportate de instituții), termenul de lansare în producție a sistemului va depinde de fiecare instituție în parte. Aprobarea de către Guvern a Regulamentului SIGEDIA care va institui obligativitatea sistemului SIGEDIA atît în cadrul instituțiilor pilotante dar și în restul autorităților publice centrale, va fi determinantă pentru impelementarea Inițiativei Guvern fără hîrtie.

Autor: Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților