[ X ]
[ X ]
[ X ]
Ministerul Justiţiei a lansat o nouă pagină web. Vladimir Grosu: Va spori transparenţa!
5 Martie

Astăzi, la Ministerul Justiției, a avut loc lansarea paginii web oficiale a Agentului Guvernamental – www.agent.gov.md. Noul site vizează jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în sfera de reprezentare a intereselor statelor și în sfera de executare a hotărârilor și deciziilor , în special versus Republica Moldova, transmite CURENTUL.

”Site-ul Agentului Guvernamental va spori transparenţa, va curpinde toată informaţia despre hotărârile și deciziile pronunţate împotriva Republicii Moldova, dar şi despre executarea acestora, achitarea despăgubirilor. Or, anume transparența activității Agentului Guvernamental și diseminarea informațiilor direct de către prima sursă exclud interpretarea eronată a datelor. Nu sumele de bani oferite drept despăgubiri sunt cele mai importante, ci gravitatea încălcărilor constatate de către înalta Curte, argumentele acesteia, care pot schimba anumite practici judiciare și care ne oferă soluții pentru problemele depistate”, a subliniat ministrul Justiției, Vladimir Grosu.

Potrivit reprezentantului Guvernului la CtEDO, Lilian Apostol, site-ul Agentului Guvernamental are menirea de a consolida capacitățile de comunicare și de a prezenta informațiile relevante despre activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului, dar și a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei.

”Volumul de informaţii este unul foarte mare, iar pagina cuprinde hotărârile adoptate, începând cu anul 2001. Astfel, pagina web va asigura nu doar procesul de transparență decizională, dar va permite și crearea unui portal de  comunicare a Agentului cu autoritățile publice relevante și cu mass-media”, a adăugat Lilian Apostol.

Pagina web conține: hotărâri și decizii ale Curții Europene în cauzele împotriva Republicii Moldova, traduse integral; rezoluții și decizii ale Comitetului de Miniștri privind executarea hotărârilor deciziilor Curții Europene în cauzele împotriva Republicii Moldova; rapoarte de activitate, date statistice relevante; analize tematice și globale pe problemele jurisprudenței Curții Europene și a măsurilor de executare; documente interne ale Curții Europene și analizele jurisprudenței; traducerile comunicatelor de presă ale Curții Europene, Comitetului de Miniștri, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei; cadrul normativ aplicabil, traduceri de ghiduri etc. De asemenea, site-ul dispune de un motor de căutare, care va simplifica considerabil identificarea informației necesare.

Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților