[ X ]
[ X ]
[ X ]
Î.S. „Fiscservinform”: Calitatea poate fi atinsă doar prin îmbogăţirea continuă a experienţei
1 Octombrie

În anul 2011, Î.S. „Fiscservinform” a implementat standardul internaţional de calitate ISO 9001:2008, preluînd o serie de sarcini şi atribuţii noi, transmite CURENTUL cu referire la un comunicat al Î.S. „Fiscservinform”.

„Considerăm că atitudinea şi considerarea faţă de client sunt acele aspecte care ne marchează. Astfel, reieşind din faptul că valorificăm misiunea noastră de a oferi servicii electronice moderne – în mod sistematic organizăm şi desfăşurăm auditul activităţii întreprinderii noastre. Acesta are un rol vital pentru gestionarea eficientă şi asigurarea unui bun control asupra proceselor de  afaceri ce au loc în instituţie. Este un punct de pornire pentru conducere în luarea celor mai optime decizii privind sporirea nivelului de calitate a produselor şi serviciilor oferite, astfel încît acestea să fie capabile să satisfacă cele mai exigente cerinţe ale clienţilor noştri”, se menţionează în document.

Respectiv, întru menţinerea Certificatului de corespundere la cerinţele Sistemului de management al calităţii (în continuare SMC) conform standardului ISO 9001:2008, la data de 29.09.2014 în cadrul Î.S. „Fiscservinform” a avut loc auditul de supraveghere a SMC, realizat de reprezentanţii companiei „SGS Moldova” S.A.

Procedura de auditare a avut la bază un Plan de acţiuni, corespunzător căruia, în discuţii cu personalul întreprinderii, au fost suspuse analizei următoarele activităţi: responsabilitatea managementului, gestionarea resurselor umane, procesul de confecţionare şi distribuire a timbrelor de acciz, prestarea serviciilor electronice fiscale, confecţionarea şi distribuirea facturilor fiscale, elaborarea, dezvoltarea, testarea, documentarea şi gestionarea proiectelor, procesul de administrare a datelor cu caracter fiscal, administrarea reţelelor şi bazelor de date, asigurarea securităţii informaţionale şi a calităţii business proceselor Î.S. „Fiscservinform” per ansamblu.

În cadrul şedinţei de închidere, auditorii au relevat că instituţia îşi continuă dezvoltarea pe filiera îmbunătăţirii permanente, fiind totodată expuse şi cîteva oportunităţi de ameliorare a activităţii Î.S. „Fiscservinform” întru consolidarea imaginii sale drept un partener de încredere.

Şeful echipei de audit, reprezentant a companiei „SGS Moldova” S.A. a scos în evidenţă că la întreprindere este un mediu de lucru foarte prietenos, colaboratorii s-au arătat deschişi spre discuţii şi au oferit tot sprijinul necesar pentru a face constatările de audit. Adiţional, în rezultatul auditului s-a stabilit că Î.S. „Fiscservinform” implementează permanent noi instrumente, module şi servicii electronice care permit obţinerea unui sistem fiscal integrat şi în acest mod se asigură realizarea scopului său de bază.

Administratorul întreprinderii, Vitalie Coceban a mulţumit întregii echipe de auditori externi pentru sugestiile şi viziunile lor privind menţinerea standardului de calitate.

Potrivit acestuia, responsabilitatea pentru susţinerea şi respectarea SMC conform standardului ISO 9001:2008 revine întregii întreprinderi sub îndrumarea şi asistenţa managementului de la cel mai înalt nivel, care încurajează angajamentul personalului de abordare a sistemului de management ca parte a competenţelor profesionale.

CURENTUL.md precizează: Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” ţine în mod deosebit la calitatea serviciilor IT prestate, mărfurilor comercializate, fiind adresate tuturor companiilor, care doresc să-şi amelioreze nivelul de performanţă şi competitivitate.

Sursa: fiscservinform.md

Inapoi la arhiva noutaților