[ X ]
[ X ]
[ X ]
Autorizațiile de folosință specială a apei pot fi obținute deja și online
28 Mai

Fondul Provocările Mileniului Moldova, împreună cu Ministerul Mediului și Centrul de Guvernare Electronică au lansat un nou serviciu online privind simplificarea accesului cetățenilor la serviciile prestate de către autoritățile publice, transmite Curentul.md

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă a fost lansat oficial serviciul web „Ghișeul unic pentru eliberarea autorizațiilor de folosință specială a apei”, care poate fi accesat pe adresa autorizatiimediu.gov.md.

Scopul platformei este oferirea serviciilor de calitate cetățenilor și mediului de afaceri din Republica Moldova în procesul de captare și utilizare a apei la irigare, construirea de pontoane și debarcadere, dezvoltarea și exploatarea comercială a plajelor pentru scăldat și zonelor de agrement, folosirea apei pentru piscicultură precum și pentru consum uman.

Lansarea ghișeului unic a redus durata procedurii de eliberare a autorizației de la 6 luni pînă la o lună. Totodată, ghișeul unic le permite persoanelor fizice și juridice să depună cererile pentru autorizații în regim non-stop de la orice calculator, fără a fi necesar să se deplaseze la oficiile a opt autorități publice, dar și să urmărească la  ce etapă de examinare se află cererea depusă. Cererile de solicitare a autorizației pentru folosința specială a apei pot fi depuse la subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratul Ecologic de Stat, precum și online.

„Sistemul lansat astăzi permite administrarea eficientă a timpului și reducerea cheltuielilor personale. Totodată va permite îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite mediului de afaceri prin asigurarea transparenței și operativității”, a menționat Directorul Executiv Fondul provocările Mileniului Moldova, Valentina Badrajan.

Ghișeul unic pentru eliberarea autorizațiilor de folosință specială a apei face parte din șirul de activități desfășurate în cadrul Programului Compact al Guvernului SUA pentru îmbunătățirea managementului resurselor acvatice în Republica Moldova.

„ Acest ghișeu va ajuta fermierii să aibă acces facil la apă pentru irigare, deoarece anterior procesul de eliberare a autorizațiilor era complicat și implica riscuri de corupție”, a declarat Kent Larson, reprezentant al Ambasadei SUA.

În aceeași ordine de idei, viceministrul Mediului, Lazăr Chirică a mulțumit tuturor pentru implementarea acestui serviciu, menționînd că în prezent autoritățile din domeniu nu cunosc informația reală despre bilanțul resurselor de apă din Republica Moldova, iar această platformă electronică le va permite autorităților să facă operativ schimb electronic de date și să cunoască în regim real despre utilizarea resurselor de apă.

Pentru a asigura funcționalitatea ghișeului unic din fondurile Programului Compact au fost procurate computere și sunt organizate instruiri pentru angajații instituțiilor respective destinate instituțiilor publice care participă în procesul de eliberare a autorizației de folosință a apei: Inspectoratul Ecologic de Stat, Ministerul Mediului, Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Serviciul Piscicol, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

Totodată, în cadrul Programului Compact a fost elaborată Legea apelor, intrată în vigoare în luna octombrie 2013, care prevede extinderea perioadei pentru care se eliberează autorizațiile de folosință specială a apei de la 3 ani la 12-25 ani.

Diana Cebotari

Inapoi la arhiva noutaților