[ X ]
[ X ]
[ X ]
Autorităţile publice vor utiliza exclusiv SIA “e-Factura”, din 1 septembrie 2014
25 August

Începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă, precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „e-Factura”, transmite CURENTUL cu referire la un comunicat al Î.S. „Fiscservinform”.

Astfel, începînd cu data de 11.08.2014 Serviciul Fiscal de Stat invită persoana responsabilă din cadrul entităţilor specificate să se prezinte la Centrul de Conectare al Î.S. „Fiscservinform” pentru conectarea la serviciile electronice fiscale şi recepţionarea semnăturii electronice de autentificare în scopul emiterii facturilor şi facturilor fiscale electronice.

Astfel, pentru conectare la SIA „e-Factura” este necesar să parcurgeţi următoarele etape:

 1. Înregistrarea pe portalul www.servicii.fisc.md a persoanei responsabile de emiterea facturilor. La înregistrare alegeţi tipul persoanei: „persoană juridică” şi completaţi celelalte spaţii necesare.
 2. Apelaţi numărul de telefon (022) 822-222 pentru a efectua programarea de prezentare a persoanei responsabile în vederea semnării documentelor şi obţinerii accesului la serviciile electronice fiscale, inclusiv „e-Factura”. Detalii despre data şi ora de prezentare vor fi comunicate de către operator.
 3. Pregătiţi setul de documente, care se prezintă în momentul conectării, în dependenţă de instituţia pe care o reprezentaţi:

Autorităţile administrative şi instituţiile publice:

 • originalul şi copia Certificatului / Deciziei de înregistrare;
 • ordinul de desemnare sau procura de împuternicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor fiscale prin intermediul serviciilor electronice fiscale, semnate de conducătorul entităţii raportoare, cu aplicarea ştampilei (conducătorul şi contabilul-şef vor fi aceiaşi ca şi în informaţia din Sistemul informaţional fiscal);
 • originalul şi copia buletinului de identitate  a persoanelor indicate în ordinul intern;
 • ştampila entităţii.

Întreprinderile de stat:

 • ordinul de desemnare sau procura de împuternicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor fiscale prin intermediul serviciilor electronice fiscale, semnate de conducătorul entităţii raportoare, cu aplicarea ştampilei (conducătorul şi contabilul-şef vor fi aceiaşi ca şi în informaţia din Sistemul informaţional fiscal);
 • originalul şi copia buletinului de identitate  a persoanelor indicate în ordinul intern.
 1. Vă prezentaţi la data şi ora cuvenită, cu setul de documente specificat la unul din următoarele Centrele de Conectare Regională:
 2. CCR pe mun. Chişinău – mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare);
 3. CCR pe mun. Bălţi – mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi);
 4. CCR pe mun. Comrat – mun. Comrat, str. Comsomolului, nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).

Toate serviciile de conectare şi prestare a SIA „e-Factura” se oferă cu titlu gratuit.

Sursa: fiscservinform.md

Inapoi la arhiva noutaților