[ X ]
[ X ]
[ X ]
Vor ignora deputaţii ce-şi doresc demiterea conducerii ANRE poziţia Comunităţii Energetice?
4 Martie

În ultimul timp, deputaţi din diferite fracţiuni parlamentare au venit cu acuzaţii în adresa membrilor Consiliului de directori ai ANRE şi chiar au anunţat că pregătesc baza legislativă necesară pentru demiterea acestora. Dar, dincolo de interesele politice pe care le au deputaţii, fiind în goană după puncte de imagine şi rating, există minimum două expuneri ale Comunităţii Energetice care ar trebui să-i pună pe gânduri.

Astfel, în Raportul anual de implementare 2020, depus de către Secretariatul Comunităţii Energetice la Comisia parlamentară de profil, se spune clar că „Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică (ANRE) a fost expusă intervențiilor care i-au contestat independența în această perioadă de raportare”. În raport, Comunitatea Energetică dă o apreciere bună activităţii ANRE şi lasă să se înţeleagă că atacurile în adresa instituţiei sunt nefondate.

Totodată, în altă scrisoare către Comisie, Secretariatul Comunităţii Energetice se referă la „două proiecte de legi care sunt în prezent discutate în Parlamentul Republicii Moldova (Proiectul de lege 486/2020 și Proiectul de lege 487/2020) – proiectele de legi prevăd demiterea imediată a membrilor Consiliului de Administrație al instituțiilor publice care au fost numiți în perioada 20 ianuarie, 2016 –  7 iunie, 2019”. „Aceste proiecte de legi includ și o scutire de procedurile legale în vigoare legate de încheierea mandatelor membrilor CA al acestor instituții publice.  În rezultatul adoptării acestor proiecte de legi, patru din cei cinci membri ai CA al ANRE, inclusiv directorul general, vor fi demiși imediat. În legătură cu cei patru membri ai CA  al ANRE în cauză, am dori să vă reamintim că ei au fost numiți ca urmare a două concursuri publice, unul în data de 30 noiembrie 2018 și altul din 14 decembrie 2018. Reprezentanții Secretariatului Comunității Energetice au participat la concurs în calitate de observatori, împreună cu reprezentanții Delegației UE în Republica a Moldovei și a societății civile”, se spune în documentul citat.

Secretariatul Comunităţii Energetice atrage atenţia că „o autoritate de reglementare independentă este una din pietrele de temelie ale acquis-ului comunității energetice”. „Pentru a proteja independența autorității de reglementare, articolul 35 alineatul (4) și (5) din Directiva 2009/72/CE obligă părțile contractante ale Comunității Energetice, inclusiv Republica Moldova, să asigure că membrii Consiliului de Administrație a autorităților de reglementare sunt independenți, printre altele, de orice intervenție în activitatea lor zilnică din partea organismelor politice. Proiectele de legi sunt prezentate ca parte a unui proces de lustrație menit să pună capăt unui așa-numit regim oligarhic care a controlat instituțiile publice din Moldova în perioada 20 ianuarie 2016 – 7 iunie 2019.  Deși Secretariatul și, de fapt, legislația comunitară în energetică sprijină obiectivul de bună administrare și combatere a capturării autorităților de reglementare de către interese private, ne îngrijorează faptul că demiterea Managementului [CA al] autorităților de reglementare independente fără a lua în considerare specificul fiecărui caz în parte (caz individual) vor afecta integritatea întregii instituții”, se menţionează în scrisoare.

Secretariatul menţionează că „susține pe deplin eforturile Republicii Moldovei în combaterea corupției, dar ea această luptă trebuie să respecte statul de drept”. „În ceea ce privește membrii CA al ANRE, articolul 10 alineatul (12) din Legea cu privire la energetică (nr 174)  a Republicii Moldova prevede proceduri clare și criterii transparente pentru numirea și revocarea (CA al ANRE). Unul dintre motivele concedierii este incompatibilitatea și conflictul de interese, dar concedierea în acest caz poate avea loc numai după o decizie finală a Agenției Naționale pentru Integritate și după audieri parlamentare. Proiectele de legi depășesc aplicarea acestor criterii și proceduri și ar putea duce la blocarea funcționării ANRE pentru o perioadă de timp nedeterminată.  Demiterea imediată a membrilor CA al ANRE numiți legal, prevăzută în Proiectele de legi, pare o amenințare la adresa independenței instituției și poate bloca funcționarea acesteia, ele contravin legislației comunitare a energiei, asupra căreia Secretariatul va fi nevoit să revină (intervină). Vă rugăm respectuos să protejați statul de drept și independența autorității de reglementare în energetică din Republica Moldova în conformitate cu acquis-ul comunitar al energiei și cu legislația națională”, mai notează secretariatul Comunităţii Energetice.

Interesant este că nimeni din deputaţii ce se „ocupă” de această problemă nu aminteşte de poziţia Comunităţii Energetice? Şi aici apare întrebarea: Intenţionat sau nu se trec cu vederea aceste aspecte importante? Dacă intenţionat, atunci e grav….

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților