[ X ]
[ X ]
[ X ]
Tabloul tinerilor din R. Moldova. Unde merg mai des peste hotare la muncă și câți din ei sunt încadrați în muncă
12 August

În perioada 2015-2019, populaţia cu vârsta de 14-19 ani a scăzut cu 28,4 mii persoane, iar ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor s-a majorat nesemnificativ de la 22,5% la 01.01.2016, până la 23,5% la 01.01.2020, potrivit Biroului Național de Statistică, transmite CURENTUL.

Numărul persoanelor în vârstă de 20-24 ani a scăzut cu 68,9 mii persoane (cu 4,3 p.p.), a celor în vârstă de 25-29 ani cu 56,5 mii (sau cu 1,8 p.p.), iar numărul celor cu vârsta de 30-34 ani cu 5,1 mii (cu 5 p.p. mai mult).

În anul 2019 s-au încheiat 20,3 mii căsătorii. Numărul căsătoriilor încheiate pentru prima dată a fost de 14,4 mii. Majoritatea (94%) fiind înregistrate de persoanele tinere cu vârsta de 16-34 ani. Cei mai mulți bărbați care s-au căsătorit în 2019 aparțin grupei de vârstă 25-29 ani (35,1%), iar cele mai multe femei căsătorite – grupei de vârstă 20-24 ani (34,7%). Vârsta medie la prima căsătorie a fost de 28,9 ani pentru bărbați și 26,0 ani pentru femei.

În raport cu statutul activității curente, peste o treime din tinerii cu vârsta de 15-34 ani sunt ocupați (38,4% sau 274 mii persoane), adică au un loc de muncă, circa 2,8% (20 mii) sunt șomeri și restul, 58,8% (circa 420 mii), sunt economic inactivi. În rândul celor din urmă, peste 39,0% sunt încadrați în Sistemului Național de Învățământ (SNÎ).

Aproape o treime din populația tânără în vârstă de 15-29 ani (27,4%) nu este cuprinsă nici în procesul de educație, nici în ocupare (Tinerii NEET). Valoarea acestui indicator la femei este mai înaltă ca la bărbați ( 35,5% pentru femei și, respectiv, 19,4% pentru bărbați).

Peste 4% din tinerii ocupați sunt în același timp încadrați în învățământ, iar fiecare al 4-lea are un loc de muncă informal.

Rata șomajului printre tineri este mai mare în comparație cu alte grupe de vârstă sau media la nivel de țară. Astfel, în anul 2019 rata șomajului conform definiției BIM la tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-34 ani a fost de 6,8%, și, respectiv de 10,4% la tinerii în vârstă de 15-24 ani, 8,5% în categoria de vârstă 15-29 ani, în timp ce media pe țară a constituit 5,1%. În șomaj de lungă durată (12 luni și mai mult) s-au aflat 13,0% din totalul șomerilor de 15-34 ani. Valoarea acestui indicator tinde să scadă în ultimii ani (de la 29,5% în 2015 la 19,4% în 2018).

Țările în care lucrează cei mai mulți tineri din Republica Moldova sunt Rusia (25,2%), Germania (16,8%), Italia (11,3%), Franța (10,0%) și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (9,0%), fără disparități semnificative după mediul de reședință din care provin tinerii, dar cu diferențe importante în funcție de sexe. Ponderea femeilor tinere care lucrează în Italia este de 4 ori mai mare decât cea a bărbaților tineri (29,4% din total femei plecate la lucru față de 6,6% din total – bărbaţi) în timp ce Rusia, ca țară de destinație, este mai mult preferată de bărbați decât de femei ( 28,3% din total bărbați față de 13,1% din total femei).

În ultimii ani tinerii tot mai des preferă să lucreze în țările Uniunii Europene. Astfel, ponderea tinerilor plecați la lucru în Rusia a scăzut de la 71,9% în 2015 la 41,9% în 2018, în timp ce în Germania a crescut de la 2,6% în 2015 la 10,1% în 2018, în Italia de la 7,7% în 2015 la 12,9% și în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la 2,2% în 2015 la 6,2% în 2018.

Inapoi la arhiva noutaților