[ X ]
[ X ]
[ X ]
Situația Filarmonicii Naționale la un an de incendiu. Ministrul Culturii: Filarmonica trebuie să aibă un edificiu nou
24 Septembrie

La un an de la incendiul care a devastat Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Ministerul Culturii vine să informeze societatea despre situația în care se află momentan edificiul, pașii care au fost întreprinși și despre cei care urmează, transmite CURENTUL.

Au fost elaborate două Rapoarte tehnice: un Raport preliminar, imediat după incendiu și Raportul final. În primul raport experții au constatat că pentru a evalua corect starea în care se află edificiul trebuiesc evacuate toate elementele prăbușite și deșeurile de ardere, precum și, demontate elementele rămase, care prezentau pericol de prăbușire. Ulterior, a fost întocmit Raportul celei de a doua etape de expertiză tehnică. Concluziile acestui raport sunt următoarele:

· Fiind construită la începutul secolului XX, clădirea care găzduia primul circ din Chișinău a fost reconstruită mai târziu, în anii 60, schimbându-i-se atât destinația cât și structura de rezistență;

· Planșeele, fiind din diverse materiale – lemn, beton armat monolit, zidarie de caramida, etc. aveau deja un grad sporit de uzură fizică, acumulată pe perioada de exploatare de peste 100 ani. În plus, s-au adăugat defecte si degradări apărute de la elementele prabușite și temperaturile înalte cauzate de incendiu. Ca rezultat, ele nu vor putea asigura rezistență si stabilitate;

· Starea tehnică generală a construcțiilor rămase ale cladirii Filarmonicii Naționale se clasifică ca nesatisfăcătoare, nu se încadrează în cerințele documentelor normative în construcții în vigoare. Rezistența seismică a acestui bloc nu este asigurată. Rezistența zidăriei cu mortar de argilă nisipoasă și var este redusă;

· Consolidarea construcțiilor rămase este irațională din punct de vedere tehnic și economic.”

· Expertiza recomandă repetat beneficiarului și factorilor de decizie, inițierea procedurii de proiectare a unui complex modern pentru Filarmonica Natională;

· Raportul tehnic final, este semnat de 14 experți și persoane responsabile și datat cu luna martie 2021.

Acest raport a fost prezentat ministrului MECC, iar alți pași nu s-au întreprins.

„Reconstruirea edificiului Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, în același loc, str. Mitropolit Varlaam 78, constituie o prioritate pentru Ministerul Culturii nou format. Un monument de arhitectură reflectă întâi de toate istoria unei națiuni, de aceea în procesul de restaurare sau reconstruire este important să nu pierdem valoarea lui culturală. Ne propunem să păstrăm acele elemente vechi, mai ales din fațadă, care nu vor pune în pericol rezistența noii clădiri. Filarmonica trebuie să aibă un edificiu nou, modern, cu o acustică perfectă și dotat cu instalații tehnice și dispozitive scenice, care ar corespunde cerințelor pentru un astfel de edificiu”, a reiterat Sergiu Prodan, ministrul culturii.

În acest sens, în perioada imediat următoare Ministerul Culturii va întreprinde următoarele acțiuni:

· Împreună cu administrația Filarmonicii va întocmi caietul de sarcini care va conține ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora schița de proiect;

· Va iniția un concurs internațional de schițe a soluțiilor arhitecturale și tehnice de reconstrucție a edificiului Filarmonicii;

· Autorul ideii care va câștiga concursul va elabora proiectul;

· În paralel cu aceste acțiuni se vor identifica sursele de finanțare pentru reconstruirea edificiului Filarmonicii Naționale „ Seghei Lunchevici”.

La această etapă, din resursele acumulate din donații, sunt circa 2,5 milioane lei la conturile Filarmonicii Naționale și circa 2 milioane lei la conturile Ministerului Finațelor, bani care vor fi utilizați în procesul de demarare a lucrărilor pentru reconstrucția edificiului.

Toate concursurile și achizițiile, dar și elaborarea caietului de sarcini se vor efectua deschis, în urma consultațiilor publice, asigurând totalmente transparența luării deciziilor la orice etapă precum și transparența procedurilor de achiziție publică.

Filarmonica Națională ”Serghei Lunchevici” de la Chișinău a fost devastată de un incendiu puternic în toamna anului 2020.Tavanul sălii principale a cedat, iar flăcările au afectat o suprafață de peste 3500 m2. Au fost distruse biblioteca, săli de repetiții, dar și instrumente, muzicale.

Inapoi la arhiva noutaților