[ X ]
[ X ]
[ X ]
Ședință la Cahul. A fost aprobat Planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane
2 August

În incinta Consiliului Raional Cahul, ieri, a avut loc ședința extinsă a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul, la inițiativa Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a Republicii Moldova (ANSA) și cu suportul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, transmite CURENTUL.

La ședință au fost prezenți reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, a Inspectoratului Național de Patrulare, autoritățile publice locale de nivelul I, dar și agenți economici crescători de porcine și comercilizarea cărnii.

Directorul general adjunct al ANSA, Ela Malai a menționat că, în raioanul Cahul a fost atestată, în mai multe localități, prezența virusului de Pesta Porcină Africană. „Sursă de infecție se datorează amplasării geografice a raionului Cahul și nerespectarea normelor sanitar – veterinare la întreținerea animelelor și abatorizarea lor. Situația în Raionul Cahul nu este favorabilă și ținând cont de problemele existente și anume lipsa medicilor veterinar în raion, deficit de personal în primariile raionului, informare și cooperare insuficientă între autorități și sectorul privat”, a comunicat Malai.

În cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul a fost aprobat Planul de măsuri privind combaterea și eradicarea pestei porcine africane în raionul Cahul. Acesta prevede: înștiințarea imediată la telefon a DSE mun. Cahul, iar ulterior – în scris, despre cazurile de mortalitate și morbiditate a porcinelor, precum și despre data recoltării probelor, rezultatele de laborator la probele colectate de la porcinele cu suspecție de PPA; organizarea unei campanii de informare a deținătorilor de porcine despre obligația crotalierii porcinelor pentru identificarea și includerea acestora în Registrul de stat al animalelor; identificarea timpurie a unui teren pentru nimicirea și îngroparea porcinelor sacrificate; înștiințarea populației despre recunoașterea simptomelor de PPA, despre acțiunile de prevenire a răspândirii virusului, precum și despre restricțiile ce urmează a fi aplicate, în cazul rezultatelor pozitive; efectuarea lucrărilor profilactice în focar și informarea președintelui CSE a raionului Cahul prin intermediul mun. Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă r. Cahul, despre măsurile întreprinse; uciderea și distrugerea conform actelor normative în vigoare a tuturor porcilor în care s-au depistat 3 și mai multe focare de PPA; acordarea despăgubirilor proprietarilor ai căror porci au fost nimiciți, conform Regulamentului privind modul de calculare a despăgubirilor acordate proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.

De asemenea, s-a aprobat intensificarea controalelor privind traficul ilegal de porcine, produse și subproduse obținute de acestea, identificarea colectorilor/transportatorilor de animale ce activează ilegal și tragerea la răspundere a acestora, precum și întreprinderea măsurilor pentru contracararea circulației necontrolate a animalelor; interzicerea în zonele de protecție și supraveghere a târgurilor de animale receptive la PPA, intensificarea controalelor la abatoare, puncte de sacrificare, piețe și magazine agroalimentare; cât și organizarea unor evaluări ale plantațiilor de porumb și altor culturi furajere, în scopul neadmiterii procesării ca furaje pentru animale a plantelor de porumb afectate de către mistreți.

În același context, Comisia a mai aprobat o Hotărâre, care include un șir de măsuri pentru combaterea, extinderea și prevenirea virusului de PPA în alte localități.

Totodată, urmează să fie efectuate campanii de informare a populației despre virusul de PPA și consecințele acestuia care pot fi pe termen lung.

Cristina Pendea

3_3-600x400

7_0-600x400

Inapoi la arhiva noutaților