[ X ]
[ X ]
[ X ]
Proiect CURENTUL: „Știința în R. Moldova” – Inovațiile implementate în industrie sub conducerea academicianului Gheorghe Duca
19 Decembrie

CURENTUL, cu prilejul aniversării a 70-a de la crearea primelor instituţii de cercetare şi a 55-a de la inaugurarea şi fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, lansează o suită de materiale ce vizează descoperirile şi inovaţiile savanţilor moldoveni şi rezonanţa acestora.

În continuare,  directorul Institutului de Chimie al AŞM,Tudor Lupașcu, directorul Întreprinderii Experimentale Chimice IZOMER, Aliona Mereuță și colaboratorul științific al Departamentului chimie industrială și ecologică USM,Victor Covaliov exemplifică cele mai noi invenții științifice sub egida Președintelui AȘM, Gheorghe Duca.

„Unul dintre obiectivele prioritare ale cercetătorilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, singura instituţie publică integrată în spaţiul European de Cercetare (2011), este contribuţia la dezvolatarea socio-economică și culturală a țării și promovarea excelenței științifice.

În contextul dublei aniversări a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prezentăm câteva invenţii ştiinţifice din ultimii ani, aplicate în practică la scară industrială, sub conducerea acad. Gheorghe Duca, dr. hab. în chimie, fondatorul Şcolii de chimie ecologică din Republica Moldova.

1. Procedeu de reciclare a deşeurilor de mase plastice: brevet de invenţie 949 MD / Fliur Macaev, Aliona Mereuţa, Gheorghe Duca, Serghei Buzhor; data publ. 2016.04.30, BOPI Nr 2/2016.

Tehnologia de reciclare a deşeurilor de mase plastice a fost realizată în baza proiectului de transfer tehnologic „Prelucrarea integrată a deşeurilor din mase plastice cu obţinerea produselor noi” cifrul 11.824.08.136T, conducătorul proiectului, acad. Gh. Duca, contractor Institutul de Chimie al AŞM, cofinanţator SRL UISPAC.

Locul de implementare: SRL UISPAC.Pe teritoriul uzinei a fost creat un sector de prelucrare a deşeurilor din masă plastică şi a fost dată în exploatare o linie-pilot de sortare, prelucrare şi obţinere a noilor produse din materiile prime polimerice secundare. S-au prelucrat 15000 kg de deşeuri de mase plastice şi au fost produse: ţiglă din plastic pentru acoperiş, suporturi din plastic pentru construcție etc.

2. Procedeu de autoclavare a deşeurilor medicale infecţioase.

Tehnologia de tratare a deşeurilor medicale infecţioase a fost realizată în baza proiectului de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infecțioase utilizând sterilizatorul STERISHRED 250” cifrul 14.824.02.198T, conducătorul proiectului, acad. Gh. Duca, contractor Întreprinderea Experimentală Chimică IZOMER a AŞM, cofinanţator SRL UISPAC.

Locul de implementare: SRL UISPAC. Pe teritoriul uzinei a fost creat un punct autorizat de tratare a deșeurilor medicale infecțioase utilizînd metoda de autoclavare-sterilizare STERISHRED, o  metodă modernă de soluţionare locală, fără incinerare, a problemei prelucrării deşeurilor medicinale infecţioase. Procesul decurge la temperaturi joase (136oC), cu mărunţirea concomitentă, sterilizarea şi distrugerea unităţilor de păstrare a informaţiei confidenţiale într-un singur spaţiu compact. Aparatul transformă deşeurile din „pungi roşii” (biologic periculoase/ biomedicale), inclusiv obietele înţepătoare şi tăiaose, în deşeuri municipale sterilizate.

Capacitatea de tratare este de pînă la 10 tone de deşeuri medicale pe lună. Prețul de tratare a 1 kg de deșeuri medicale infecțioase este de 30 – 40 lei. De la implementarea proiectului au fost deja neutralizate 9000 kg deșeuri medicale infecțioase.

3. Procedeu de obţinere a compoziţiei fungicide ultradisperse: brevet de invenţie 3583 MD: Gheorghe Duca, Boris Grăjdieru, Aliona Mereuţa, Nicolae Pamujac; data publ. 2008.05.31, BOPI Nr 5/2008.

Tehnologia de obţinere a fungicidului de contact pe bază de cupru a fost realizată în baza proiectului de transfer tehnologic “Implementarea tehnologiei de producere a unui nou fungicid de contact pe bază de cupru”  cifrul 06.407.33T, conducătorul proiectului, acad. Gh. Duca, contractor Institutul de Chimie al AŞM, cofinanţator SRL „Avantchim”.

Locul de implementare: Întreprinderea Experimentală Chimică IZOMER a AȘM. Capacitatea de producere a fungicidului de contact pe bază de cupru este de 20 tone/an. Prețul 1 litru de fungicid este de 110 lei. La Î.S. IZOMER au fost produse şi vîndute pe piaţa autohtonă în jur de 30  tone de preparat Cuprostar 46 SC.

4. ENOXIL – compus cu  proprietăţi antioxidante. Brevet de invenţie MD 3979.Lupaşcu, Tudor; Duca, Gheorghe; Lupaşcu, Lucian; Jiurgincă, Maria; Meghea, Aurelia; data publ. 2009.11.30, BOPI Nr 11/2009.

Studiul şi obţinerea compusului Enoxil cu proprietăţi antioxidante a fostînceput în cadrul Programului de Stat 07.411.01.02.PA “Elaborarea tehnologiilor de obţinere a acidului tartric şi a derivaţilor săi din materia primă locală la scară semiindustrială“ și continuat în cadrul proiectului internaţional INTAS 05-104-7505 “Optimizarea procesului de extracţie a acidului tartric şi enotaninurilor din produsele secundare vinicole şi utilizarea lor în sinteza noilor compuşi cu activitate biologică şi proprietăţi antioxidante”, conducătorul proiectului, acad. Gh. Duca, contractor Universitatea de Stat din Moldova. Preparatul a fost implementat de către SRL „CARBOLENMED”.

5.Procedeu de denocivizare a deşeurilor obţinute în urma demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II) de potasiu: brevet de invenţie 3731 MD: Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008.

Tehnologia de denocivizare a deșeurilor vinicole cu conținut de hexacianoferat (II) de potasiu a fost implementată în baza proiectului de transfer tehnologic 09.824.04.93T,  Implementarea unei tehnologii efective de neutralizare a sedimentelor cleioase din vinificaţie cu conţinut de cianuri, conducătorul proiectului dr. Nenno Vladimir, contractor Întreprinderea Experimentală Chimică Izomer a AŞM, cofinanțator S.A. Alimentarmaș. În rezultatul falimentării S.A. Alimentarmaș, firma SRL BTEST&Co a reanimat și în prezent pune în funcțiune linia tehnologică de denocivizare a deșeurilor vinicole cu conținut de cianuri.

6. Procedeu de obţinere a adaosului furajer, conţinând vitamina B12, şi a metanului: brevet de invenție 4176 MD: Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Valentin Bobeică; data publ. 2012.07.31, BOPI Nr 7/2012.

În cadrul firmei  SRL BTEST&Co în prezent se montează sistemul de tratare a deșeurilor agroindustriale cu obținerea biometanului și vitaminei B12 (cianocobalamină)”.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților