[ X ]
[ X ]
[ X ]
Peste 100 de specialiști au fost instruiți în domeniul biomasei cu suportul Estoniei
23 Septembrie

Specialiști dedicați domeniului biomasei, ingineri, proiectanți și operatori ai  centralelor termice pe biomasă, manageri și reprezentanți ai instituțiilor publice au participat la un curs gratuit de specializare pentru a-și îmbunătăți competențele în acest sector.

Instruirile au fost organizate de către Agenția pentru Eficiență Energetică în parteneriat cu organizația Enerhack OÜ, cu sprijinul Universității Tehnice din Tallinn, Centrului Estonian pentru Dezvoltare Internațională (ESTDEV) și Asociației Inginerilor în Termotehnică din Estonia (ESTIS). Acestea fac parte dintr-o serie de activități desfășurate în cadrul Campaniei de informare privind importanța utilizării centralelor termice pe biocombustibil solid și Planului de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2023-2024, adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 566/2023.

În cadrul cursului, peste 100 de specialiști au fost instruiți în privința întreținerii, stocării, operării și alimentării cu combustibil a centralelor termice pe biomasă. De asemenea, au învățat despre gestionarea adecvată a deșeurilor rezultate în procesul de producție, tehnologiile și tehnicile de control ale emisiilor centralelor termice pe biomasă, cu respectarea standardelor de mediu și reglementărilor relevante. La fel, s-a discutat despre evaluarea impactului asupra mediului al sistemelor de biomasă și modalitățile de promovare a utilizării durabile a biomasei.

Lectorii din Estonia au abordat subiecte legate de managementul proiectelor de energie termică bazate pe biomasă, planificarea financiară și estimarea costurilor de operare. Au fost prezentate studii de caz reale și exemple practice din domeniul energetic din Estonia. Un alt aspect important a fost discutat în legătură cu importanța sistemelor de monitorizare pentru urmărirea performanței sistemelor și planificarea activităților de mentenanță preventivă, precum și aspecte legate de siguranță.

Pe parcursul unui an, în cadrul Proiectului de instruiri, vor beneficia de oportunități de ridicare a calificării specialiști din sectorul energetic, cursurile adresându-se unor categorii diverse de participanți, precum auditori energetici, operatori de centrale termice, manageri energetici,  proiectanți, responsabili tehnici etc.

Menționăm că, Agenția are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și al valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punctul de vedere al mediului înconjurător şi al schimbărilor climatice.

Inapoi la arhiva noutaților