[ X ]
ODIMM și TAIEX au organizat instruiri pentru antreprenorii IMM-urilor privind creșterea capacității de export
17 Decembrie

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) cu suportul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene (TAIEX) a organizat o sesiune de instruire cu privire la practicile internaționale privind creșterea capacității de export a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM-urilor), transmite CURENTUL.

Atelierul de lucru este primul eveniment din seria de misiuni organizate cu suportul TAIEX și are drept scop sporirea capacităților ODIMM de a asista companiile autohtone care vor să-și extindă piața de desfacere peste hotare țării.

În cadrul ședințelor de instruire au fost analizate cadrul legal, instituțional, mediul de afaceri local și instrumentele existente pentru promovarea exportului.

Tajana Kesic Sapic, director al Camerei de Economie, Industrie și IT din Croația, a oferit o retrospectivă a evoluției sectorului IMM, a politicilor și instrumentelor existente pentru dezvoltarea sectorului în Croația din perioada de preaderare precum și după aderarea la Uniunea Europeană din 2013, punând accent pe dificultățile întâmpinate de antreprenori și progresul înregistrat în ultimii ani.

Michel Gelenine, expert în Promovarea Investițiilor din cadrul Agenției Business France, a prezentat instrumentele de suport și metodele prin care Franța promovează exportul și investițiile.

În context, experții au subliniat importanța antreprenoriatului și a IMM-uri în Europa, în general, reiterând faptul că, în ultimii cinci ani, acestea au creat aproximativ 85% din noile locuri de muncă și au oferit două treimi din totalul locurilor de muncă din sectorul privat din UE. Comisia Europeană consideră că IMM-urile sunt esențiale pentru asigurarea creșterii economice.

Totodată, au fost elaborate recomandări specifice pentru crearea unor noi servicii și instrumentele de sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor. Potrivit experților, sunt necesare elaborarea și adoptarea măsurilor de suport pentru sporirea capacităților de export; cumularea tuturor instrumentelor de suport pentru IMM-uri într-o singură agenție pentru eficiență și claritate pentru antreprenori; oferirea de granturi pentru activități de marketing pe piețe noi; adoptarea noilor tehnologii și introducerea instrumentelor IT și adoptarea modelului de cluster pentru dezvoltarea regională.

Misiunea va contribui la crearea unei metodologii de suport pentru etapa de pre-export a ÎMM-lor din Moldova.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților