[ X ]
[ X ]
[ X ]
Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” trece în administrarea Ministerului Culturii. Cum au motivat autoritățile
19 Octombrie

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” va trece din administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea Instituției Publice Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, în administrarea Ministerului Culturii, transmite CURENTUL.

Potrivit notei informative, se recurge la această acțiune pe motiv că Muzeul dorește să inițieze lucrări de reparație, dar nu are permisiunea de a face acest lucru.

„Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” preconizează să inițieze procedura de restaurare a monumentului de arhitectură (fragmentul din vila inginerului Pronin), de a recondiționa și repara celelalte edificii, de a transforma întregul spațiu din str. Alexei Mateevici, 79 într-un centru muzeal educațional-cultural model, cu diverse programe de cercetare științifică, de promovare a valorilor culturale și literare naționale, de evenimente care ar îmbina diferite arte, cu acces deschis inclusiv pentru publicul tânăr.

Muzeul trebuie să păstreze în condiții adecvate patrimoniul literar acumulat pe parcursul a șapte decenii, să creeze condiții de acces la el și să ofere tinerilor posibilitatea de a interacționa cu memoria noastră istorc-literară, antrenându-i în forme de manifestare dintre cele mai actuale.

Pentru realizarea acestor deziderate, spațiul care a fost primit în folosință prin contract de comodat la începutul anului 2021 de la Direcția Generală pentru administrarea clădirilor Guvernului trebuie să fie transmise în gestiunea Muzeului. Numai așa donatorii externi și cei naționali vor accepta direcționarea resurselor către un obiect concret cu finalități prognozabile.

La moment, luând în considerare faptul că încăperile se află doar în folosința Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” dar nu și în gestiune, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” nu are temei legal de a efectua reparații capitale ale acestor încăperi și nici de a prelua costul investițiilor efectuate din contul Muzeului la evidența contabilă a acestuia.

Astfel, odată cu dispunerea transmiterii în gestiunea Muzeului a încăperilor, pe de o parte, Muzeul va facilita atragerea donatorilor externi și a celor naționali, iar pe de altă parte va permite Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”de a efectua reparații capitale ale încăperilor primite în gestiune și de a prelua costul investițiilor la evidența contabilă a Muzeului”, se spune în nota informativă.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților