[ X ]
[ X ]
[ X ]
La Chișinău s-a desfășurat conferința regională privind bunele practici în domeniul recuperării și administrării bunurilor infracționale
29 Ianuarie

Bunele practici în domeniul recuperării şi administrării bunurilor infracţionale în diferite jurisdicţii au fost prezentate astăzi în cadrul conferinţei regionale „Recuperarea și administrarea bunurilor infracționale”, transmite CURENTUL.

Evenimentul este organizat de proiectul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Controlul Corupției prin Aplicarea Legii și Prevenire” (CLEP) şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale din cadrul CNA (ARBI) şi are ca scop creşterea gradului de conştientizare a standardelor internaţionale în domeniul recuperării bunurilor infracţionale.

În alocuţiunea sa, directorul Centrului Naţional Anticorupţie, Ruslan Flocea a menţionat că participarea la această conferinţă pune în prim plan angajamentele asumate de către statele noastre în promovarea intoleranței față de oricare formă a criminalității şi perfecţionarea continuă a practicilor de recuperare și administrare a activelor. „Pe parcursul activității, organul de urmărire penală/procurorul punea accentul pe acumularea probelor în vederea stabilirii vinovăției persoanei, iar recuperarea prejudiciului adesea se afla pe ultimul plan. Acest fapt se datora inclusiv birocratizării procesului de identificare și recuperare, dar şi din cauză că actorii implicați în proces erau dispersați în diferite instituții, cu sarcini diferite și uneori contradictorii”, a declarat şeful CNA.

Potrivit lui Flocea, agențiile de recuperare a activelor urmăresc două importante ținte – privarea infractorilor de bunurile obținute ilicit și sporirea veniturilor către bugetul de stat ca urmare a recuperării activelor – proces asigurat printr-o administrare eficientă a acestora. „An de an, având în vedere relațiile de cooperare stabilite în acest domeniu, se desfășoară o multitudine de schimburi de practici și cunoștințe, care contribuie la implementarea acestor standarde internaționale pentru eficientizarea procesului de recuperare a activelor criminale și administrarea lor cu succes atât la nivel național, cât și cel internațional. Însă, cele mai bune practici în recuperarea activelor, încă nu constituie o normalitate, rapoartele Grupului de Acțiune Financiară Internațională stipulând că doar 13% din țări au atins un grad de eficiență operațională „Moderat”, a adăugat şeful CNA.

Conferinţa se va desfăşura în perioada 29-30 ianuarie, participanţii urmând să prezinte rapoarte privind progresele şi deficienţele în funcţionarea agenţiilor de recuperare a bunurilor infracţionale, dar şi să împărtăşească experienţa şi bunele practici în domeniu. La eveniment participă experţi ai Consiliului Europei precum şi reprezentanţi ai instituţiilor din ţările Parteneriatului Estic şi ţările baltice cu competenţe în domeniul recuperării şi administrării bunurilor infracţionale.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților