[ X ]
La Chișinău au început lucrările unui seminar internațional privind femeile, pacea și securitatea
13 August

În Chișinău au început lucrările unui seminar internațional dedicat abordării aspectelor referitoare la punerea în aplicare a Programului și a Planului Național de Acțiuni (PNA) privind implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, transmite CURENTUL.

Seminarul este organizat de către Rețeaua Globală a Femeilor Pacificatoare (RGFP), Gender-Centru, Asociația pentru Politică Externă din Republica Moldova, în parteneriat cu Biroul politici de reintegrare al Cancelariei de Stat și cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare.

Obiectivele urmărite în procesul realizării acestui seminar constau în consolidarea în rândul părților interesate a cunoștințelor privind rolul și importanța prevederilor actelor internaționale/ regionale și locale vizând femeile, pacea și securitatea, mobilizarea actorilor guvernamentali, locali și din societatea civilă întru identificarea necesităților concrete în sfera de referință, planificarea activităților comune și implementarea coordonată a măsurilor stabilite în PNA din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului au intervenit cu cuvânt de salut Mavic Cabrera-Balleza, coordonator internațional al RGFP, Dorin Purice, Secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Valentina Bodrug-Lungu, președintele Gender-Centru, precum și au fost efectuate prezentări relevante, inclusiv din partea Biroului politici de reintegrare, reprezentantul căruia a expus conceptul și prioritățile Programului și Planului naţional de acțiuni privind implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021, aprobate prin Hotărârea Guvernului, precum și a enumerat succesele înregistrate de Biroul politici de reintegrare în procesul de punere în aplicare a rezoluției nominalizate.

La lucrările seminarului au asigurat participarea experții instituțiilor organizatoare și reprezentanții autorităților publice centrale și locale.

Pe parcursul săptămânii curente seminare cu aceeași tematică vor avea loc în or. Comrat (14-15 august) și în or. Vadul lui Vodă (15-17 august curent).

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților