[ X ]
[ X ]
Jocurile de noroc în Republica Moldova: Cum sunt monitorizate și reglementate de autorități
28 Februarie

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia întreţinerii cazinourilor, constituie monopol de stat și este reglementată prin Legea nr.291/2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc. Gestionarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat este realizată de către stat prin intermediul Loteriei Naţionale a Moldovei (LNM).

Activitatea Loteriei Naţionale a Moldovei nu este supusă licenţierii și cuprinde următoarele jocuri de noroc:

organizarea şi desfăşurarea loteriilor;
organizarea funcţionării sălilor de joc cu automate de joc cu cîştiguri băneşti;
organizarea şi desfăşurarea pariurilor pentru competiţiile/evenimentele sportive;
organizarea jocurilor de noroc prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice.

Activitatea de întreţinere a cazinoului este supusă licențierii, ceea ce presupune că trebuie să fie respectate un șir de condiții obligatorii, una dintre care este asigurarea conectării mijloacelor de joc la sistemul de monitorizare on-line de stat.

Reglementarea de stat, supravegherea de stat şi controlul de stat al activităţii în domeniul jocurilor de noroc se exercită de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, în scopul verificării, monitorizării și creării condiţiilor optime pentru reducerea riscurilor sociale legate de organizarea şi desfăşurarea acestora, precum şi asigurarea respectării de către organizatorii jocurilor de noroc a prevederilor legislaţiei.

Jocurile de noroc sunt delimitate, după riscul social, în:
jocuri de noroc cu risc social sporit (cazinouri, automatele de joc cu câștiguri băneşti);
jocuri de noroc cu risc social scăzut (loteriile şi pariurile la competiţiile/evenimentele sportive).

Nu cad sub incidenţa reglementărilor jocurilor de noroc:

tombolele organizate de către instituţiile de învățământ, autorităţi publice, care au un caracter distractiv, fără profit şi neregulat, iar costul total al biletelor de participare emise spre realizare nu depăşeşte 10000 de lei;
jocurile de tip distractiv desfăşurate prin intermediul unor maşini, automate, dispozitive de orice fel şi care nu presupun câștiguri bazate pe elemente aleatorii, având ca scop testarea forţei, inteligenţei sau dexterităţii participantului, în cadrul cărora câștigul maxim acordat unui participant nu depăşeşte suma de 2000 de lei, iar suma totală a câștigurilor ce urmează a fi acordate în cadrul respectivelor jocuri nu este mai mare de 10000 de lei;
loterii publicitare, în cadrul cărora fondul de câștiguri se formează exclusiv din venitul propriu al agentului economic, iar scopul acestor loterii este stimularea activităţii de bază, şi care nu presupun careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.

Jocurile de noroc interzise:

pariurile încheiate pe rezultatele unor concursuri clandestine;
jocurile ale căror rezultate pot fi influenţate prin îndemânarea organizatorului de joc, a mânuitorului mijloacelor de joc (precum cauciucurile cu timbre, capacele cu bile etc.);
jocurile de tip pariu, care folosesc ca suport (obiect) de joc rezultatele loteriilor şi în care participanţii au posibilitatea să indice (pronosticheze) rezultatele acestor evenimente;
alte jocuri de noroc care nu sînt prevăzute de prezenta lege.

Nu se permite participarea la jocurile de noroc:

persoanelor în privinţa cărora a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei şi persoanelor despre imposibilitatea participării cărora la jocurile de noroc au fost primite informaţii de la autoritatea competentă, de la alte autorităţi ale administraţiei publice;
persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 21 de ani – pentru jocurile de noroc cu risc social sporit şi persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani – pentru jocurile de noroc cu risc social scăzut.

Întru asigurarea unui grad sporit de protecţie a drepturilor jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, APCSP vine cu unele recomandări către ”consumatorii de jocuri de noroc”:

Verificați amplasamentul agentului economic (să nu fie un local clandestin, greu de găsit, fără afișarea denumirii)

Verificați dacă agentul economic este înregistrat în modul corespunzător la organele abilitate, prin afișarea la vedere, pe un panou certificatul de înregistrare de stat, licența, notificarea de activitate, regulile de desfășurare a jocurilor, Regulamentul-tip și Regulamentul intern; registrul de reclamații, datele de contact a persoanelor responsabile etc.

Dispune agentul economic de mașină de casă și control

Solicitați bonul fiscal

În cazul câștigului solicitați un act ce conţine denumirea organizatorului, codul IDNO, suma câștigului ce urmează a fi ridicată, data şi locul unde va fi înmânat câștigul, semnătura factorului de decizie al organizatorului şi ştampila acestuia

În calitate de jucător aveți dreptul la:

protecţia drepturilor de către stat şi de către organizator;
informarea completă, corectă şi precisă privind regulile de desfăşurare a jocului la care participă şi privind probabilitatea cîştigurilor;
asigurarea condiţiilor de joc egale între toţi jucătorii;
primirea câștigurilor în conformitate cu prevederile legii.

În calitate de jucător sunteți obligat să:

respectați cerinţele legislaţiei cu privire la jocurile de noroc şi regulile de desfăşurare a jocului de noroc;
vă asigurați, înainte de participarea la jocul de noroc, că organizatorul jocului de noroc deţine licenţă valabilă de organizare şi desfăşurare a jocului de noroc corespunzător;
vă familiarizați, înainte de participarea la jocul de noroc, cu regulile jocului de noroc, depunerea mizelor de către jucător considerându-se drept accept al regulilor corespunzătoare ale jocului de noroc;
prezentați, la solicitarea angajatului organizatorului jocurilor de noroc, pentru familiarizare, actul de identificare care conţine date despre vîrstă;
părăsiți imediat localul de joc, la solicitarea angajatului organizatorului jocurilor de noroc, în cazul săvârșirii de către jucător a oricărei dintre următoarele acţiuni:
refuzați să prezentați actul prin care poate fi stabilită identitatea şi vîrsta;
tulburați ordinea publică, aplicați forţa fizică sau ameninţați cu aplicarea acesteia, atentând la viaţa, sănătatea sau proprietatea persoanelor care se află în localul de joc;
împiedicați activitatea legală de desfăşurare a jocurilor de noroc;
încălcați regulile de desfăşurare a jocului de noroc.

ATENȚIE! Implicându-vă în Jocurile de Noroc vă asumați în totalitate plăcerea câștigurilor și riscul pierderilor.

!!! Setați un buget și țineți-vă de el

!!! Pariați exact cât Vă permiteți să pierdeți

!!! Nu vă împrumutați niciodată de bani

!!! Țineți un jurnal de joc (înregistrați fiecare sesiune de pariuri – bugetul pariat, tipurile de pariuri și mize pentru fiecare joc, timpul investit și rezultatele obținute)

!!! Alegeți doar jocurile pe care le cunoașteți (asigurați-vă că ați înțeles toate regulile pentru jocul dorit, tipurile de pariuri și șansele de câștig)

Inapoi la arhiva noutaților