[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Vitalie Coceban: „CTIF demarează inovarea organizațională și eficientizarea serviciilor electronice”
7 Octombrie

În cadrul unui interviu pentru CURENTUL, directorul Centrului Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Vitalie Coceban, a vorbit despre activitatea instituției de la lansarea acesteia pe 01 octombrie 2018, până în prezent, care sunt problemele cu care se confruntă, de ce a fost necesară lansarea unui proiect de dezvoltare instituțională, ce obiective își trasează și cum va decurge acest proces de modernizare.

CURENTUL: Domnule Coceban, CTIF a apărut acum doi ani în urma unui proces de fuziune a mai multor întreprinderi de stat. Care sunt funcțiile Centrului acum?

Vitalie Coceban: Misiunea centrului este edificarea, suportul și administrarea sistemelor informaționale și serviciilor electronice în domeniul finanțelor publice, care înglobează în sine totalitatea de soluții informatice în domeniu trezoreriei de stat, achiziții publice, administrării fiscale și vamale, precum și alte produse și servicii conexe de suport, necesare în cadrul ecosistemului TIC al Ministerului Finanțelor și instituțiilor subordonate.

Fuziunea a Fiscservinform, Vamservinform și Fintehinform a asigurat o centralizare a resurselor, competențelor și a volumelor de proiecte de dezvoltare a infrastructurilor info-comunicaționale. Dar tot odată a creat și unele dificultăți legate de specificul organizațional al beneficiarilor, precum și de procesele de interacțiune cu utilizatorii serviciilor.

C: Ca să fie pe înțelesul tuturor, ce servicii, la modul concret, oferă CTIF?

V.C.: Centru are în sarcina sa proiectarea și dezvoltare sistemelor informaționale de stat precum: întreținerea și administrarea acestora, asigurarea continuă a ajustărilor parvenite în urma dezvoltării cadrului legal. Nomenclatorul de servicii este vast și cuprinde peste 40 de denumiri de servicii și produse. Pentru a înțelege domeniile și volumul, diversificarea și specificul lor, voi enumera serviciile-cheie oferite cetățenilor, contribuabililor, funcționarilor și nerezidenților din Republica Moldova.

Astfel, acestea sunt: cabinetul contribuabilului, serviciul de raportare electronică către CNAM, CNAS, Biroul de statistică și Serviciul fiscal de stat, dar și declarația vamală, contul curent al contribuabilului, factura electronică și monitorizarea electronică a vânzărilor, cererea electronică de restituire, soluția de contabilitate bugetară, sistemul de achiziții electronice și serviciul de achitări cu trezoreria Republicii Moldova. Nu le voi enumera pe acele specifice, dedicate funcționarilor publici din administrarea fiscală, vamală și trezoreriei de stat sau Comisia Electorală Centrală. În spatele acestor servicii stau profesioniști, competenți primordial din industria IT și alte domenii conexe, și o multitudine de sisteme informatice care formează actualmente ecosistemul digital al Ministerului Finanțelor din Republica Moldova.

C: Câte astfel de sisteme informaționale aveți în administrare?

V.C.: La moment, echipa Centrului administrează 93 de sisteme informaționale, 12 portaluri web și oferă 95 de servicii web care asigură interconectarea infrastructuri de date a Ministerului Finanțelor cu alte instituții publice, mediul de afaceri și societatea civilă. Inginerii monitorizează și întrețin funcționalitatea a peste 600 de servere, resurse de calcul unde rulează aceste produse care oferă serviciile electronice. Peste 150 mii de adresări de suport pe parcursul anului pentru peste 95 mii de agenți economici și 6500 de funcționari din administrația publică. Cu o integrare largă a serviciilor electronice guvernamentale MSign, MConect, MPay, MNotify, MCloud, etc.

C: Cu ce probleme se confruntă la moment CTIF?

V.C.: Orice problemă este și o provocare, dacă schimbi perspectiva. Anul 2020 este un an cu provocări originale, inclusiv și din punct de vedere al crizei pandemice. Însă cea mai mare provocare cu care se confruntă Centrul este portofoliul de proiecte de dezvoltare a soluțiilor și serviciilor solicitate de Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate. Este vorba de peste 45 de proiecte pe diferite domenii de digitizare a proceselor de activitate interne, dezvoltare de servicii digitale sau modernizarea celor existente. Centru activează la turații maxime, iar metodele de lucru și procedurile actuale ne oferă o accelerare a produselor noi. Se necesită urgent de a revizui modelul de organizare și funcționare a instituției, automatizarea profundă a procedurilor de lucru și dezvoltarea capacităților profesionale și personale ale echipei, crearea unui mediu lucrativ de colaborare cu participanții industriei IT din Republica Moldova.

C: CTIF a început recent un proces de dezvoltare și modernizare instituțională. De ce ați lansat acest proiect și la ce rezultate vă așteptați?

V.C.: În mediul de afaceri, și nu contează dacă vorbim de o companie comercială sau instituție publică, trebuie mereu să fii rapid și agil, și să nu uiți că ziua de mâine începe de astăzi. Ne propunem să avem o instituție orientată spre inovație, calitate, performantă. Ne dorim să avem procese eficiente, soluții inovative și o echipă profesionistă, și dornică de a-și perfecționa continuu abilitățile. Mizăm să devenim un furnizor de servicii și soluții IT pentru sectorul finanțelor publice din Republica Moldova, bazat pe un management orientat pe obiective, gestiune eficientă a proiectelor și servicii calitative de mentenanță și suport.

C: Care sunt obiectivele propuse?

V.C.: Perspectiva întotdeauna schimbă paradigma. Avem un scop onest și concret, să dezvoltăm o instituție flexibilă, scalabilă și inovativă, bazată pe o echipă profesionistă, eficientă și pro-activă. În baza acestui scop avem 3 obiective majore, care stabilesc strategia vizionară. În primul rând, vom dezvolta o instituție orientată spre calitate, inovare, îmbunătățire continuă a proceselor, gestiune eficientă a performanțelor. Acest lucru îl vom atinge prin implementarea managementului integrat al instituției, care va fi orientat spre procese, calitate, inovații și îmbunătățirea continuă a performanțelor. Începând cu ianuarie 2021, vom implementa o structură optimală și scalabilă, vom extinde portofoliul de produse și soluții, vom ajusta procesele funcționale, vom implementa procedurile de gestiune eficientă a executării sarcinilor.

Un alt obiectiv ține de dezvoltarea unui furnizor de soluții IT, bazat pe inovații în managementul organizațional, al proiectelor și al serviciilor de mentenanță și suport. Până în iunie 2022 ne propunem să implementăm mai multe inovații în următoarele domenii: managementul resurselor info-comunicaționale, managementul financiar, instruirea și baza de cunoștință, gestiunea proiectelor și ingineriei software, planificarea și gestionarea performanțelor, comunicării cu beneficiarii serviciilor oferite de Centru.

Al treilea obiectiv ține de dezvoltarea profesională a echipei și perfecționarea continuă a angajaților. Până la sfârșitul anului 2022 ne propunem să creștem o echipă profesionistă, eficientă și inteligentă, dornică de perfecționare continuă a abilităților, să asigurăm un proces continuu de angajare pe proiecte și formarea unei rezerve de cadre. Ne dorim, de asemenea, să asigurăm o colaborare fructuoasă cu partenerii și sectorul IT din Republica Moldova. Întreg proiectul va dura 24 de luni și se va finaliza în primul trimestru al anului 2023.

C: Ce elemente-cheie vor fi supuse dezvoltării?

V.C.: Vom moderniza procesele de activitate ale instituției, vom ajusta structura organizațională, vom implementa un sistem agil de gestiune a performanțelor angajaților în domeniile în care aceștia activează și desigur vom moderniza și implementa tehnologii și soluții noi utilizate nemijlocit în activitatea instituției.

Vreau să menționez aici că din start ne vom orienta spre o structură organizatorică mixtă dintre modelul ierarhic și cel bazat de gestiunea proiectelor. Agilitatea în procesul formării echipelor dedicate procedurilor specifice de mentenanță și suport și realizarea proiectelor de dezvoltare a soluțiilor TIC, va fi abilitatea-cheie pe care ne-o propunem să o însușim. Credem că acest lucru va aduce o creștere de eficiență și randament în activitatea instituției și respectiv o accelerare a implementării de noi soluții în domeniile de competență.

C: O problemă majoră, la etapa actuală, este forța de muncă din Republica Moldova. Cum veți asigura instituția cu efectivele de angajați înalt calificați ?

V.C.: În ciuda acestei tendințe de pe piața muncii, sunt ferm convins că specialiștii, pentru a-și atinge obiectivele profesionale, mereu tind să participe și să fie parte a comunităților și a proiectelor de interes. Noi avem o echipă tânără și pro-activă. Sunt oameni care fac ceea ce le place și sunt fericiți, oameni care s-au regăsit în activitatea pe care o desfășoară și, respectiv, își pot atinge obiectivele profesionale. Vom asigura și în continuare ca obiectivele întreprinderii să se plieze și pe satisfacția profesională a fiecărui angajat, să se bucure de creșterea profesională continuă, să deprindă aici tradiții și abilități de lucru în echipă. Lucrurile mari se realizează doar în echipă, iar sinergia apare prin colaborare.

C: Vă mulțumim!

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților