[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Olesea Pasicovschi: „În cazul menținerii tarifelor vechi, ASP riscă să înregistreze pierderi financiare considerabile”
20 Mai

În cadrul unui interviu pentru curentul.md, Olesea Pasicovschi, șef al Secției relații cu presa și protocol a Agenției Servicii Publice (ASP), a vorbit despre politicile tarifare ale Agenției, ce servicii prestează ASP și care din acestea sunt gratuite și pentru care categorie de cetățeni, de ce a survenit necesitatea ajustării tarifelor unor servicii, dar și când au fost ajustate ultim a dată tarifele pentru serviciile publice.

CURENTUL: În spaţiul public a apărut informaţia, precum că ASP a majorat unele tarife la serviciile prestate. Care e baza normativă de stabilire a tarifelor la serviciile aplicate de ASP?

Olesea Pasicovschi: Odată cu constituirea Agenţiei Servicii Publice, ca urmare a reorganizării Î.S. „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” şi a ulterioarei absorbţii a Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, Î.S. „Cadastru”, Serviciului Stare Civilă şi Camerei de Licenţiere a devenit necesară stabilirea unei politici tarifare unice la calcularea tarifelor pentru toate domeniile de activitate, întrunite în cadrul instituției nou formate și actualizarea tarifelor, conformarea acestora noilor condiții de funcționare.

În temeiul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (pct.1.18.1), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019, de către Cancelaria de Stat în comun cu ASP s-a elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice. Hotărârea Guvernului cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice a fost aprobată la data de 22 decembrie 2020 cu nr.966 și publicată în Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020.

Prin Hotărârea respectivă s-a aprobat Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele la acestea, dar și categoriile serviciilor prestate de ASP cu înlesniri și gratuite.

Constatăm faptul că s-au majorat tarifele la unele servicii, dar un factor important al Nomenclatorului actualizat este menținerea intactă a tarifelor la serviciile de bază ale ASP.

C: Câte tipuri de servicii prestează ASP? Care servicii sunt cele mai solicitate?

O.P.: ASP prestează circa 300 de servicii publice din următoarele domenii:

ü înregistrarea şi evidenţa populaţiei (eliberarea actelor de identitate, de stare civilă, înregistrarea la domiciliu/reședință)
ü serviciile cadastrale
ü licențierea și înregistrarea unităților de drept
ü calificarea conducătorilor auto și înregistrarea transportului
ü serviciile informaționale, etc.

Cele mai solicitate sunt serviciile de eliberare a actelor de identitate, de stare civilă, înregistrare a transportului, serviciile cadastrale, etc..

C: În ce măsură tarifele aplicate de ASP corespund costului real al serviciilor?

O.P.: Decizia Guvernului asigură un mecanism eficient, deschis şi transparent în stabilirea tarifelor rezonabile pentru serviciile prestate, prevede ajustarea tarifelor prin aplicarea Metodologiei unificate pentru toate grupurile de servicii prestate de ASP, bazate pe estimarea costurilor și acoperirea cheltuielilor aferente procesului de acordare a serviciilor, dar în același timp pune în sarcina ASP acoperirea tuturor cheltuielilor legate de prestarea serviciilor cu înlesniri și gratuite. Remarcăm, că tarifele la serviciile de bază ale ASP nu reprezintă cheltuielile reale ale Agenției și sunt sub cost.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.314/2017 cu privire la constituirea ASP, Agenția este o instituție publică (non-profit) și își desfășoară activitatea în baza autofinanțării. Aplicarea tarifelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.966/2020 nu va genera profituri pentru ASP, iar în cazul înregistrării unui profit în bilanțul contabil, acesta se face venit la bugetul de stat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.314/2017.

În cazul menținerii tarifelor vechi, ASP riscă să înregistreze pierderi financiare considerabile, care puteau afecta activitatea și posibilitatea ASP de autofinanțare, ceea ce, inevitabil, ducea la necesitatea subvenționării de către stat a activităților efectuate de ASP, în baza faptului că este o instituție fondată de Guvern.

C: Cât de des se actualizează tarifele la serviciile prestate de ASP? Este adevărat că, spre exemplu, ultima ajustare a tarifelor la serviciile cadastrale a avut loc încă acum 15 ani?

O.P.: La prestarea serviciilor ASP s-au aplicat tarifele neactualizate de mai mulți ani. Pe parcursul anilor 2006-2020 costurile serviciilor prestate s-au majorat de cca 2 ori pe fonul creșterii indicilor economico-financiari pe republică, fapt ce a adus la pierderi financiare, înregistrate de către ASP.

De exemplu, ultima revizuire a tarifelor la serviciile cadastrale a avut loc în anul 2006.

C: În ce măsură ia în calcul ASP capacitatea de plată a cetăţenilor la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate?

O.P.: Constatăm faptul, că s-au majorat tarifele la unele servicii, dar un factor important al Nomenclatorului actualizat este menținerea intactă a tarifelor la serviciile de bază a ASP. În general, majorarea tarifelor se atestă la serviciile de urgență, fiind micșorat timpul de acordare al acestora, iar tarifele la serviciile cu termenul obișnuit s-au păstrat, acordând posibilitatea solicitantului de a alege serviciul.

C: Prestează ASP şi servicii gratuite? Dacă da, despre ce servicii e vorba?

O.P.: Pentru serviciile sociale de bază prestate persoanelor fizice este prevăzută menținerea gratuității a acestora. Astfel, de exemplu, înregistrarea nașterii, decesului, eliberarea primului buletin de identitate al cetățeanului RM, determinarea apartenenței persoanei la cetățenia RM, etc. se efectuează cu titlu gratuit.

Concomitent, este prevăzută prestarea unor servicii cu titlu gratuit pentru persoanele cu dezabilități, copiilor rămași fără ocrotire părintească, veteranilor de război, victimelor traficului de ființe umane, persoanelor care se află la întreținerea statului, donatorilor voluntari de sânge, etc. (serviciile din domeniul de stare civilă, eliberarea actelor de identitate și evidența populației, calificare a conducătorilor auto și înmatriculare a transportului, serviciile de furnizare a informației din resursele informaționale de stat, etc.).

Nomenclatorul aprobat prevede reduceri de 50 la sută din tariful stabilit în serviciile din domeniul cadastrului (înregistrarea ipotecii pentru 2 şi mai multe terenuri cu destinație agricolă, notarea arendei asupra 2 şi mai multe terenuri agricole ale aceluiași titular, se prestează cu reducere de 50 la sută din tariful stabilit, în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv, înregistrarea primară selectivă a dreptului de proprietate pentru bunurile imobile, amplasate în localități rurale, înregistrarea (primară selectivă și curentă) a dreptului de proprietate în temeiul certificatului de moștenire).

C: Vă mulțumim!

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților