[ X ]
(INTERVIU) Iurie Eremia: „Vizibil, în cadrul Agenției s-a diversificat tematica petițiilor ce vin de la consumatori”
12 Martie

Directorul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Iurie Eremia, a vorbit în cadrul unui interviu pentru CURENTUL despre noile atribuții preluate de Agenție, cum a fost anul 2018 și ce planuri are pentru 2019, cum se lucrează în cadrul Agenției și ce schimbări s-au produs de când a preluat această funcție.

CURENTUL: Dle Eremia, a trecut un an de când am discutat cu Dvs. despre activitatea Agenției, pe atunci doar a Protecției Consumatorilor. S-au suplinit responsabilitățile Agenției odată ce în gestiune a intrat și segmentul „Supravegherea pieței”? Ce reprezintă la concret acest segment și cum se pliază cu cel al „Protecției Consumatorilor”?

Iurie Eremia: Într-adevăr, începând cu 20.12.2017, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (APCSP) are mai multe atribuţii de îndeplinit faţă de consumatori. Astfel, în contextul reformei organelor de control, APCSP a preluat funcţii de control privind securitatea şi sănătatea în muncă în unităţile de producere şi de prestări de servicii de la Inspectoratul de Stat al Muncii, controlul de stat în domeniul licenţierii, inclusiv a jocurilor de noroc.

Segmentul „Supravegherea Pieței” se referă la controlul produselor și serviciilor plasate pe piață și împreună cu „protecția consumatorilor”, au menirea de a asigura drepturile consumatorilor la produse și servicii de calitate. Adică, ca și până acum, Agenția asigură prin controale, vizite de consultanță, campanii de informare, respectarea legislației de către agenți economici, precum și educă consumatorii să fie cetățeni responsabili și să-și apere drepturile.

C: Pe site-ul Agenției este rubrica „Cazuri de succes”, iar în 2018 acest compartiment a fost completat cu multe cazuri rezolvate de agenție la adresarea consumatorilor. Este acesta un indicator că au devenit mai responsabili consumatorii, precum și Agenția?

I.E.: Într-adevăr, avem tot mai multe cazuri de succes pentru că se soluționează tot mai multe petiții pe cale amiabilă. Aceasta demonstrează, pe de o parte, că consumatorii își cunosc mai bine drepturile, iar pe de altă parte că, reprezentanții mediului de afaceri vor să evite sancțiunile contravenționale și să-și păstreze bunul nume. Da, se întâmplă să aplicăm sancțiuni, dar, la general, nu încercăm să-i lovim cu „bâta” pe agenții economici, ci să-i mustrăm pentru a se corecta față de consumatori. Or, o colaborare între mediul de afaceri și consumatori, este o necesitate, pentru că antreprenorul de azi, este și consumator, și poate nimeri mâine în aceleași situații ca și cel căruia îi vinde produse și prestează servicii.

În rândurile cazurilor de succes se înscriu rezolvarea pe cale amiabilă a mai multor petiții depuse către Agenție, și anume, obținerea contravalorii unor imobile în valoare de 23 000 euro și 36 000 euro din cauza nerespectării prevederilor contractuale. Alte sume au primit consumatorii pentru o despăgubire de asigurare în urma unui accident rutier (340 mii lei), cadă de baie defectă (47 mii lei) etc.

C: În acest an de activitate, numărul plângerilor a crescut sau, din contra, s-a diminuat?

I.E.: În anul 2018, numărul plângerilor s-a diminuat puțin, ceea ce indică faptul că agenții economici sunt mult mai informați despre drepturile pe care le au consumatorii la procurarea unei cumpărături. Aceștia, de multe ori, soluționează un eventual conflict fără a implica careva mediatori.

De asemenea, anterior erau depuse foarte multe petiții pe calitatea produselor alimentare, reclamații care intră în atribuțiile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. În schimb, în adresa Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței parvin alte reclamații cum sunt cele ce țin de calitatea serviciilor turistice. Numărul acestora nu este mare, dar vizibil în cadrul Agenției s-a diversificat tematica petițiilor ce vin de la consumatori. Pentru anul 2018 avem înregistrate 1 700 de petiții pe domenii precum: reparații, telefonie mobilă, utilități, turistice, servicii imobiliare, produse electrocasnice și electronice, produse și servicii comerciale (comerțul online, servicii de curierat, etc.

C: În interviul precedent ne-ați spus că intenționați, pe cale legală, să faceți Lista neagră a agenților economici care comit cele mai multe încălcări. Ce noutăți aveți la acest subiect?

I.E.: Cei care sunt reclamați multiplu în cadrul Agenției, aceștia și alcătuiesc Lista neagră a agenților economici, care comit cele mai multe încălcări. Lista este formată din 20 agenți economici din diferite sfere: (servicii turistice și hoteliere, telefonie mobilă și internet, etc.) și o găsiți în Raportul anual al activității Agenției pe pagina web a instituției.

C: La capitolul campanii de informare, dacă nu greșesc ele nu au devenit mai puține ca și anul trecut, care sunt schimbările, dacă Agenția le sesizează? Mergeți în aceiași localitate sau raion de 2 ori?

I.E.: Da, organizarea campaniilor de informare este foarte necesară pentru informarea consumatorilor referitor la drepturile pe care le au și a agenților economici cu privire la obligațiile față de consumatori. Vizitele efectuate de inspectorii noștri, cu siguranță nu se repetă anual, fiindcă au loc după un plan al campaniilor bine pregătit. De obicei, aceștia merg în deplasări în instituții de învățământ, primării, consilii raionale, întreprinderi, piețe și alte unități de comerț.

În anul 2018, au fost organizate și desfășurate 20 de campanii de informare pe diferite tematici, cum ar fi: comerțul electronic, siguranța și sănătatea la locul de muncă, contractele de credit, serviciile turistice etc.

C: Cum a încheiat Agenția anul 2018 și s-a descurcat cu noile sale atribuții? Puteți să ne oferiți ceva exemple?

I.E.: Practic cu toate ce este pe umerii noștri ne-am descurcat cu brio. Din 2017 avem ca domenii noi supravegherea siguranței la locul de muncă, jocurile de noroc, dar și am preluat toate atribuțiile ce țin de serviciile turistice. S-a observat o tendință de creștere a petițiilor referitor la calitatea serviciilor turistice sau chiar neprestarea acestora. Astfel, în anul 2018 am sancționat contravențional cu 95 mii lei administratorul unei agenții de turism pentru neprestarea serviciilor turistice.

C: Dl Eremia, Dvs. personal citiți plângerile depuse de consumatori și agenții economici? Realizez că ele sunt multe, dar presupun că și Dvs. trebuie să cunoașteți cu ce aveți de luptat ca să puteți consolida activitatea colectivului.

I.E.: Desigur, fiecare petiție în parte ajunge întâii de toate la mine, fac cunoștință cu subiectul fiecărei petiții până a fi repartizată inspectorilor din direcții. Fiind la „cârma” instituției sunt obligat să o fac, pentru că doar astfel vom ști sigur ce avem de făcut și cum putem veni în sprijinul consumatorilor. Consumatorii, de asemenea, pot veni pentru o consultație și în audiență în zilele de joi, ora 14:00.

C: Cum stați la capitolul colaborare internațională?

I.E.: Colaborarea internațională este pentru noi foarte importantă. Avem încheiate 13 acorduri de colaborare cu țări precum, Ungaria, România, Estonia, Letonia, PNUD Moldova. O relație strânsă de colaborare avem cu Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor din România. În scopul preluării bunelor practici, împreună cu aceștia am efectuat controale comune la agenții economici din România. De asemenea, colaborăm cu Ambasadele R.M în diferite țări precum: Italia, China pentru organizarea diferitor evenimente de țin de produsele plasate pe piață, dar și cu instituții din Moldova, precum Centrul Național de Acreditare, Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare etc.

C: Dl Eremia, spuneți-ne ce planuri are Agenția și Dvs. personal pentru 2019?

I.E.: Pentru anul 2019 punem în continuare accent pe informarea cetățenilor asupra drepturilor legitime de consumatori prin campanii de informare, precum și prin majorarea numărului de controale către agenții economici din Republica Moldova. Totodată avem ca priorități extinderea colaborării autorității de stat de protecție a drepturilor consumatorilor cu instituțiile de resort din Polonia și Suedia. În aceste țări consumatorii sunt foarte protejați, ei înșiși fiind buni activiști civici și participând la implementarea politicilor la nivel social privind drepturile consumatorilor.

Vom munci ca să putem fi alături de fiece consumator, să stăm la straja lui. În plan personal, îmi propun să ajung acasă puțin mai devreme decât o fac de obicei. Prin eficientizarea la maxim a timpului să reușesc să fiu mai aproape și de familie.

C: Vă mulțumim!

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților