[ X ]
[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Alexandru Machedon: „Solicităm respectarea Acordului de Asociere și excluderea roaming-ului internațional între RM și UE”
18 Decembrie

În cadrul unui interviu acordat portalului CURENTUL, Alexandru Machedon, Președintele Concernului StarNet, a vorbit în detaliu despre problemele existente în domeniul comunicaţiilor electronice, semnalate şi într-un demers depus pe numele Premierului Pavel Filip.

CURENTUL: Dle Machedon, ştim că aţi depus un demers pe numele Premierului Pavel Filip, iar copia acestuia a fost transmisă Doamnei Cecilia Malmstrom, Comisar UE pentru Comerţ. Despre ce este vorba?

Alexandru Machedon: Este un demers voluminos, care prezintă problemele majore din domeniul comunicaţiilor electronice cu care se confruntă atât StarNet, cât și companiile mici și mijlocii care activează în domeniul dat. Acest demers este un document unic în felul său, deoarece până acum nimeni nu a venit cu o analiză şi cu o expunere exhaustivă pe acest subiect şi sperăm că el va fi tratat cu maximă seriozitate de Premier și Guvern. Mai ales că, după cum ați menționat, el a fost transmis și partenerilor de dezvoltare, care au tot dreptul să fie informați asupra situației reale din Republica Moldova.

C: La modul concret, ce probleme abordaţi în acest demers?

A.M.: O problemă importantă abordată de noi ţine de faptul că S.A. „Moldtelecom”, compania de stat desemnată în calitate de furnizor cu putere semnificativă, refuză accesul de terminare a traficului internațional în rețeaua proprie, din partea operatorilor de comunicații electronice din Republica Moldova.

Refuzul lor se bazează pe motivul, precum că ar fi încheiat un contract exclusiv cu compania elvețiană „Switchover AG” de terminare a traficului internaţional. Acest refuz este ilegal și contravine prevederilor Directivei europene 2002/77/CE, Legii comunicațiilor electronice a Republicii Moldova, dar și actelor de reglementare ale Regulatorului Național (ANRCETI). Această situație conduce la întărirea poziției de monopol a S.A. „Moldtelecom”, creează premise din partea „Switchover AG” pentru acțiuni de abuz prin majorarea nefondată a tarifelor pentru apelurile din străinătate.

Acest gen de abuzuri nu pot fi tolerate, căci ele nu contribuie deloc la avansarea Republicii Moldova pe făgașul european, ci, dimpotrivă, stopează modernizarea efectivă a țării.

C: De ce credeţi că s-a creat această situaţie?

A.M.: Serviciul de terminare a apelurilor din străinătate constituie o sursă importantă de venituri în cadrul serviciilor de comunicații electronice. Considerăm că acesta este factorul numărul unu de care au ţinut cont cei interesaţi de apariţia şi păstrarea situaţiei de monopol. Astfel, supraprofiturile sunt obținute de către compania „Switchover AG”, cu sediul în Elveția și aceste venituri nu ajung în economia Republicii Moldova, nu contribuie la suplinirea bugetului național. Această situație contravine normelor europene aglomerează restanțele noastre în ceea ce privește implementarea prevederilor Acordului de asociere.

C: De ce nu aţi sesizat autoritatea regulatorie din domeniu – ANRCETI?

A.M.: Considerăm că ceea ce se întâmplă are loc cu acordul tacit al ANRCETI şi că această instituție se eschivează de la prevenirea și înlăturarea condițiilor ce duc la crearea monopolurilor artificiale, tolerează abuzurile din partea furnizorilor cu putere semnificativă.

Astfel, ANRCETI a exclus unele prevederi importante din obligațiile speciale impuse furnizorilor cu putere semnificativă, cu încălcarea regulilor de procedură stabilite tot de Agenţie și a prevederilor Legii comunicațiilor electronice. Mai concret, la 12.08.2015, ANRCETI a exclus prevederi importante din obligațiunile speciale, impuse anterior în calitate de măsuri preventive pe piața de terminare a apelurilor voce în reţeaua individuală de telefonie fixă și mobilă pentru furnizorii desemnați cu putere semnificativă, și au substituit obligațiunile de terminare a „apelurilor internaționale” în propria rețea la terminarea doar a „apelurilor naționale”. Astfel, ANRCETI nu numai că tolerează menținerea monopolului artificial al S.A. „Moldtelecom”, ci mai și contribuie la crearea condițiilor favorabile pentru operatorii sus-menționați pentru a face abuz de poziția lor dominantă.

În demersul către Premier am notat că astfel furnizorii mici și mijlocii de pe piața comunicațiilor electronice sunt puși în condiții neconcurențiale și se confruntă cu o situație de monopol creată artificial de însuși Regulatorul Național – ANRCETI, prin aprobarea hotărârilor sale în mod abuziv. ANRCETI este obligat nu să creeze, ci, dimpotrivă, să înlăture barierele din calea furnizorilor.

C: De ce atunci nu sesizaţi Consiliul Concurenţei?

A.M.: Am sesizat și această instituţie, dar este regretabil faptul că, la interpelările noastre privind abuzurile S.A. „Moldtelecom”, Consiliul Concurenței nu a considerat oportună nici măcar inițierea unor investigații.

De aceea, am ajuns la concluzia că, prin inacțiunea sa, Consiliul Concurenței, într-un fel, „tutelează” abuzurile din partea SA „Moldtelecom”.

C: O altă problemă pe care o scoateţi în evidenţă ţine de taxele de portabilitate exagerate….

A.M.: Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care le permite acestora să păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie de acelaşi tip. Proiectul portabilităţii numerelor în Republica Moldova a fost lansat la 1 iulie 2013.

Taxele de portabilitate stabilite la începutul anului 2013 sunt depășite și necesită a fi revizuite. Conform datelor oficiale prezentate de ANRCETI pe pagina sa web, veniturile obținute de furnizorii din serviciile de telefonie sunt în descreștere continuă. Valoarea valutei străine (taxele de portabilitate sunt stabilite în valută străină) în raport cu valoarea leului moldovenesc este în creștere continuă, fapt ce agravează suplimentar situația. În aceste condiții, costurile pentru întreținerea bazei centralizate de date în cadrul realizării procesului de portare a numerelor devin o povară pentru furnizori și necesită a fi revizuite.

Noi am notificat ANRCETI cu privire la problema respectivă, solicitând revizuirea și ajustarea costurilor legate de administrarea bazei de date centralizate și a costurilor de portare, suportate de furnizorii de servicii de comunicații electronice. Cu părere de rău, ANRCETI a refuzat să stabilească o ședință a Grupului de lucru, încălcând normele stabilite chiar de aceeași agenție.

C: Dvs., aţi abordat şi subiectul rețelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova. Ce probleme există în acest sens?

A.M.: Regulamentul privind desfășurarea activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță, și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974 din 12.08.2008. Regulamentul stabilește că furnizorii de reţele, care intenţionează să efectueze activităţi de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat, urmează a fi autorizați de către ANRCETI. Dar, examinând legislația UE în raport cu procesul de aplicare a Regulamentului, constatăm lipsa necesității autorizării acestor lucrări din partea regulatorului național ANRCETI, cu specificul „la frontiera de stat”, care nu face altceva decât să creeze situații de confuzie în raport cu furnizorii.

Având în vedere că Republica Moldova realizează apropierea legislației naționale de actele normative ale UE și că nici o altă țară din comunitatea statelor europene nu reglementează diferențiat activitatea de instalare, operare, gestionare, mentenanță, și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat de către regulatorul național, precum este ANRCETI, considerăm necesar excluderea autorizării acestor lucrări din partea ANRCETI.

C: Şi în final nu pot să nu vă întreb despre propunerea revoluţionară în felul ei de excludere a roaming-ului internațional între Republica Moldova și țările din Comunitatea Europeană.

A.M.: Este şi acesta un moment important pe care-l subliniem în demersul către Premier. Amintim în document că, în anul 2017, în cadrul țărilor Comunității Europene (UE) a fost exclus roaming-ul internațional și a fost introdus un tarif unic pentru toți utilizatorii serviciilor de telefonie și date mobile. În acest context, din partea unor europarlamentari a fost lansată o inițiativă de a include țările Parteneriatului Estic, din care face parte și Republica Moldova, pentru a fi exclus roaming-ul internațional la serviciile de telefonie mobilă între Republica Moldova și țările UE.

În demers, solicităm susținerea Premierului pentru a fi realizată această inițiativă, care, în mare măsură, ar fi una benefică pentru cetățenii Republicii Moldova, prin care ar fi scoasă încă o barieră în comunicarea cu diaspora și cetățenii din țările UE.

Apropierea de familia statelor civilizate europene nu se poate face doar prin mesaje lozincarde, ea trebuie făcută printr-o dedicație sinceră, inclusiv în ceea ce privește racordarea legislației și a măsurilor de demonopolizare din domeniul comunicațiilor. Afirm și voi afirma acest lucru oriunde aceste probleme se discută în speță în capitalele europene.

Acolo unde merg cel mai des, la Strasbourg sau la Bruxelles, încerc să contribui prin mesajele mele la relaționarea cât mai pragmatică și obiectivă, dincolo de aparențele create cu multă abilitate de guvernarea actuală, a partenerilor noștri de dezvoltare cu Republica Moldova. Îmi doresc să contribui la europenizarea țării mele și să îmi desfășor activitatea antreprenorială acasă, într-un mediu sănătos, civilizat, care ar fi propice pentru orice cetățean, nu doar pentru unele grupuri de interes.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților