[ X ]
[ X ]
[ X ]
În atenția posesorilor de animale cornute. Unde este permis pășunatul și în ce perioadă
20 Aprilie

În scopul folosirii raționale a produselor nelemnoase a pădurii, recuperării cheltuielilor și compensării prejudiciului cauzat gospodăriei silvice prin recoltarea ierbii, pășunatul vitelor și amplasarea stupinelor în fondul forestier, în conformitate cu Codul silvic, Regulile de eliberare a lemnului pe picior în păduri, Regulamentul privind recoltarea ierbii și pășunatul vitelor pe terenurile fondului forestier, Agenția „Moldsilva” a emis ordinul cu privire la aprobarea plăților și a efectuării folosințelor silvice accesorii și permiterea amplasării gratuite a stupinelor în pastoral (la cules) și valorificarea resurselor melifere pe terenurile fondului forestier gestionat, apicultorii înregistrați la primării și care dispun de pașapoarte a prisăcii, transmite CURENTUL.

Amplasarea se efectuează cu acordul întreprinderii silvice care gestionează terenul, cu eliberarea biletului silvic ce indică locul, termenul, cantitatea folosințelor și restricțiile corespunzătoare, biletele fiind eliberate exclusiv de întreprindere.

Pășunatul este permis în pădurile degradate cu productivitate redusă, în salcâmete cu vârste de peste 15 ani, neafectate de alunecări sau procese de eroziune. În aceeași ordine de idei se interzice pășunatul în fondul ariilor protejate de stat, în parchetele exploatate în curs de regenerare, în pădurile amplasate în fâșiile riverane de protecție a apelor, în arboretele natural-fundamentale (cvercinee, fag, frasin, carpen), pe terenurile în care arboretele sunt esențial afectate de uscări în masă sau calamități naturale și este strict interzis pășunatul caprinelor și ovinelor în fond forestier.

Perioada pășunatului vitelor în păduri se stabilește de la 1 mai până la 1 octombrie a anului în curs, norma de pășunat în păduri se stabilește în mărime de cel puțin 3ha pentru un animal adult și 1ha pentru un animal tânăr. Plățile pentru recoltarea ierbii și pășunatul vitelor în fondul forestier proprietate publică de stat, au fost stabilite de către Agenție „Moldsilva”.

Pentru a facilita accesul vitelor spre pășunile comunale, se pot organiza trecători prin fondul forestier după cerințele stabilite.

Totodată, întreprinderile silvice subordonate vor exercita un control permanent asupra respectării regulamentelor nominalizate, inclusiv asupra respectării termenelor, locurilor și normelor de pășunat, neadmiterea construcțiilor gardurilor, barajelor, ocoalelor, stânelor. Specialiștii Agenției „Moldsilva” vor asigura monitorizarea procesului de recoltare a ierbii, de pășunat al vitelor și de amplasare a stupinelor în fondul forestier.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților