[ X ]
[ X ]
Iată câte persoane râvnesc la funcțiile de membru al Consiliului de Supraveghere a Companiei „Teleradio-Moldova”!
5 Martie

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a demarat, la 27 februarie curent, concursul pentru ocuparea a 3 funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” și-n cadrul acestuia trei persoane și-au exprimat dorința de a ocupa funcțiile, informează CURENTUL.

Solicitată de reporterul nostru, Lilia Guțu, șefa Direcției generale licențiere, autorizare și monitorizare, a declarat că doar trei persoane au depus dosarul în cadrul concursului.

De menționat că, perioada de depunere a dosarelor a fost 01 februarie – 04 martie 2019.

Potrivit regulamentului, urmează aprobarea dosarelor depuse, iar apoi – proba de interviu.

Precizăm că, pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media pot candida persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții: a) deține cetățenia Republicii Moldova; b) deține diplomă de licență sau echivalentă și experiență de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile jurnalismului, dreptului, relațiilor cu publicul, relațiilor internaționale, culturii, cinematografiei, gestiunii financiare și gestiunii întreprinderii comerciale, tehnologiei informației și comunicațiilor, activității academice, mass-media, ingineriei; c) cunoaște limba română și o limbă de circulație internațională; d) are reputație ireproșabilă confirmată prin cel puțin 3 scrisori de recomandare din mediul de specialitate; e) nu a deținut, în ultimii 6 ani, funcția de membru al Consiliului de Observatori și/sau de membru al Consiliului de Supraveghere, de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului și/sau de membru al Consiliului Audiovizualului; f) nu are antecedente penale.

Mihaela Grosu

Inapoi la arhiva noutaților