[ X ]
[ X ]
Iată când vor fi examinate dosarele celor 5 candidați la funcțiile de membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei „Teleradio-Moldova”!
4 Aprilie

Cele 5 dosare depuse pentru ocuparea a 3 funcții de membri ai Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” vor fi examinate în cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului la 9 aprilie 2019 , informează CURENTUL.

Solicitată de reporterul nostru, Lilia Guțu, șefa Direcției generale licențiere, autorizare și monitorizare a Consiliului Audiovizualului, a declarat că, cele cinci dosare au fost depuse de către: Grigore Chiperi, Tatiana Munteanu, Diana Dicusarî, Daniela Michelea, Violeta Cojocaru.

Potrivit regulamentului, urmează aprobarea dosarelor depuse, iar apoi – proba de interviu în cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului.

Precizăm că, pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media au putut candida persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții: a) deține cetățenia Republicii Moldova; b) deține diplomă de licență sau echivalentă și experiență de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile jurnalismului, dreptului, relațiilor cu publicul, relațiilor internaționale, culturii, cinematografiei, gestiunii financiare și gestiunii întreprinderii comerciale, tehnologiei informației și comunicațiilor, activității academice, mass-media, ingineriei; c) cunoaște limba română și o limbă de circulație internațională; d) are reputație ireproșabilă confirmată prin cel puțin 3 scrisori de recomandare din mediul de specialitate; e) nu a deținut, în ultimii 6 ani, funcția de membru al Consiliului de Observatori și/sau de membru al Consiliului de Supraveghere, de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului și/sau de membru al Consiliului Audiovizualului; f) nu are antecedente penale.

Amintim că, concursul de depunere a dosarelor pentru funcțiile sus-menționate s-a desfășurat în două etape. Prima etapă s-a încheiat la 25 martie curent, în cadrul căreia au aplicat doar trei persoane. Astfel, s-a decis prelungirea concursului cu 15 zile.

Mihaela Grosu

Inapoi la arhiva noutaților