[ X ]
[ X ]
[ X ]
Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare „Educația 2030”
7 Martie

Sporirea calității educației, implementarea tehnologiilor digitale, precum și asigurarea sistemului educațional cu personal didactic calificat și competent sunt obiectivele incluse în Strategia de dezvoltare „Educația 2030”, aprobată de Executiv, la propunerea ministerului Educației și Cercetării. 

„Implementarea Strategiei „Educația 2030” va contribui la realizarea obiectivelor de integrare europeană pe domeniul educației. Prin acest document strategic, ne propunem să asigurăm calitatea educației și formării profesionale, dar și să facem conexiunea între domeniul educațional și piața muncii, care este în continuă dezvoltare”, a menționat ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală.

Strategia urmărește și ameliorarea infrastructurii instituțiilor de învățământ, urmând să fie create condiții mai bune de instruire și dezvoltare pentru copii și tineri. Totodată, documentul include programe de promovare și motivare a tinerilor pentru cariera didactică. Astfel, va fi   perfecționată instruirea viitorilor profesori, va fi sporită atractivitatea și prestigiul profesiilor pedagogice, inclusiv prin programe de sprijin social și financiar.

Un alt obiectiv al strategiei se referă la învățarea pe tot parcursul vieții. În acest sens, vor fi  diversificate serviciile de formare continuă a adulților și create centre de educație nonformală, inclusiv prin implicarea sectorului privat.

Printre acțiunile care vor sprijini creșterea accesului la educație de calitate se numără programe de incluziune, în special pentru copiii și tinerii din grupurile vulnerabile sau pentru cei cu dizabilități. În același timp, Strategia programează creșterea eficienței cercetărilor, invențiilor și inovațiilor, ceea ce va asigura racordarea sistemului educațional național la cerințele și valorile europene.

Acțiunile incluse în planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei vor fi acoperite din bugetul de stat, dar și din surse externe.

Inapoi la arhiva noutaților