[ X ]
[ X ]
(DOC) Guvernul vrea să lanseze, în regim pilot, Centre unificate de prestare a serviciilor. Vor include servicii prestate de ASP și CNAS
27 Februarie

Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul privind pilotarea Centrelor unificate de prestare a serviciilor, transmite CURENTUL.

Scopul elaborării proiectului constă in instituirea Centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS) și demararea procesului de pilotare a acestora, care va include, la primă etapă, o serie de servicii publice prestate de către ASP și CNAS. De asemenea, pilotarea se va implementa la nivelul administrației publice centrale, prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale MAEIE și la nivelul administrației publice locale, prin intermediul primăriilor.

Astfel, potrivit proiectului, pilotarea va derula până la 1 ianuarie 2023, în cadrul misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare și a autorităților administrației publice locale de nivel întâi, cu acordul primăriilor localităților respective. Deciziile cu privire la inițierea procesului de instituire a centrelor unificate de prestare a serviciilor la nivel local se aprobă de către consiliile locale.

Odată cu lansarea Programului-pilot CUPS, Centrele unificate de prestare a serviciilor vor deveni puncte de acces suplimentare/de alternativă pentru depunerea de către persoane fizice a cererilor de prestare a serviciilor publice și de recepționare, după caz, a rezultatului prestării acestora, pentru serviciile publice administrative, prestate de CNAS și ASP.

Costurile necesare pentru întreținerea spațiului și echipamentului tehnic din incinta Centrelor unificate de prestare a serviciilor, cheltuielile de salarizare a operatorilor și alte cheltuielile curente operaționale necesare funcționării Centrelor, se asigură din contul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi participante la proiect, în urma acceptului acestora confirmat prin semnarea acordurilor de colaborare, respectiv al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova participante la proiect.

Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”:

a) în comun cu Casa Națională de Asigurări Sociale și Instituția publică „Agenția Servicii Publice” va asigura instruirea operatorilor Centrelor unificate de prestare a serviciilor;

b) în termen de 6 luni din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va elabora și propune pentru aprobare Guvernului conceptul și regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional al Centrelor unificate de prestare a serviciilor;

c) până la 1 ianuarie 2023 va asigura elaborarea și promovare, prin intermediul Cancelariei de Stat, a cadrului normativ necesar implementării la nivel național a Centrelor unificate de prestare a serviciilor.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților