[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Directorul Agenției „Moldsilva” la discuții cu reprezentanții mediului academic. Detalii!
18 Mai

Directorul Agenției „Moldsilva”, Dumitru Cojocaru a avut o întrevedere cu reprezentanții mediului academic, doctor habilitat profesor Gheorghe Postolache, Şeful Laboratorului Geobotanică şi Silvicultură de la Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” și Petru Cuza, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, informează CURENTUL.

„În cadrul acestei discuții au fost trecute în revistă ultimele evoluții în domeniul menținerii și conservării patrimoniului natural al pădurilor existente, promovarea și extinderea terenurilor cu vegetație forestieră, dar și probleme actuale de conservare in situ şi ex situ a diversității plantelor din pădurile Republicii Moldova. Comunicarea cu mediul academic, instituțiile din domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, cu cercurile largi ale societății, au devenit deja o tradiție, fiind practicate de conducerea Agenției „Moldsilva”, inclusiv prin organizarea și desfășurarea de simpozioane, seminare, diverse ateliere de lucru cu tematica managementului forestier. În acest scop, s-a stabilit că în vederea activizării procesului de comunicare și excluderii practicii interpretărilor greșite și propunerilor neîntemeiate, pe alocuri lipsite de argumentare științifică și logică din partea unor actori politici, asigurării transparenței în procesul decizional, sporirii nivelului de pregătire a personalului silvic, precum şi pentru promovarea educației forestiere și a prestigiului profesiei de silvicultor, în termeni proximi, să fie organizat un simpozion internațional tehnico-practic, cu invitarea unui cerc larg de specialiști cu tangență în domeniul vizat”, se spune într-un comunicat de presă.

Totodată, s-a convenit reconstituirea Consiliului Tehnico-Științific al Agenției „Moldsilva”, cu participarea personalităților marcante, care au contribuit la dezvoltarea științei, inovării și cercetării în domeniul forestier și cinegetic.

„Acest suport tehnico-științific va contribui la determinarea direcțiilor principale și prioritare de activitate în domeniul forestier și cinegetic, coordonarea activităților investigațiilor științifice, în cadrul fondurilor forestier și cinegetic, integrării cercetărilor științifice în silvicultură, optimizării și stabilirii sarcinilor curente pentru cercetarea silvică, asigurarea utilizării rezultatelor cercetărilor la planificarea și efectuarea activităților ce țin de folosirea, regenerarea, paza și protecția pădurii”, se mai spune în comunicat.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților