[ X ]
Cu ce probleme s-a ciocnit directorul general al CFM, Adrian Onceanu, la preluarea funcției
15 Iulie

Cea mai mare problemă care persista la Calea Ferată din Moldova au fost restanțele la salariu. Pe lângă acest fapt, salariile mici, lipsa specialiștilor tineri și resurselor financiare pentru reparații sunt o altă problemă a CFM. Despre aceste aspecte a vorbit directorul general al CFM, Adrian Onceanu, într-un interviu pentru CURENTUL.

„Prima și cea mai mare problemă care persista la CFM erau restanțele la salariu, care constituiau circa 60 mln. lei. Vreau să menționez că la moment restanțe salariale nu sunt, întreprindem toate măsurile pentru neadmiterea restanțelor la salariu, acestea se achită lunar.

De asemenea, salariile la multe categorii de salariați sunt foarte mici.

Un alt aspect este lipsa specialiștilor tineri, care a dus la creșterea vârstei medii pe întreprindere, ceea ce poate duce în curând la lipsa cadrelor calificate”, spune Adrian Onceanu.

De asemenea, Adrian Onceanu, a vorbit și despre infrastructura căii ferate.

„La începutul lunii decembrie 2019, când am început să activez în calitate de Director General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, situația care predomina la CFM era foarte dificilă. Așadar, de mai bine de 10 ani, a existat o tendință de scădere a volumului de mărfuri și pasageri.

Lipsa resurselor financiare pentru reparații capitale și deficiențe majore în întreținerea instalațiilor infrastructurii feroviare a adus-o într-o stare de degradare semnificativă. Necesitatea reparațiilor capitale a căii ferate la sfârșitul anului 2019 s-a ridicat la 410 km. Peste 75% din sistemele de blocare și centralizare care au împlinit vârsta de peste 40 de ani sunt învechite din punct de vedere moral și fizic. Principala cauză a eficienței operaționale reduse este starea infrastructurii feroviare. Viteza tehnică medie a rețelei feroviare CFM este de 34,5 km/h. CFM pierde clienții și mărfuri din cauza neatractivității serviciilor feroviare.

Starea materialului rulant este în stare critică. Situația dificilă este observată și în cazul parcului de vagoane de marfă. La sfârșitul anului 2019, parcul inventar de vagoane de marfă a totalizat 4,6 mii de unități, dintre care puțin peste 3 mii de vagoane se aflau în parcul de lucru. Parcul de vagoane de marfă este uzat, majoritatea vagoanelor au depășit termene limită. Este îngrijorător faptul expirării active a termenelor limită în următorii cinci ani. Așadar, CFM va avea doar 424 de vagoane de marfă cu termenul limită valid până în anul 2024.

Situația în gospodăria locomotive este critică. Toate locomotivele implicate în prezent în activitate sunt cu termenul limită depășit. Datorită situației financiare dificile, nu sunt efectuate reparații majore și întrețineri de calitate. Până în prezent, funcționează 15 secțiuni de locomotive magistrale model 2T10 și 20 de locomotive de manevră. Ultima dată când parcul de locomotive a fost renovat cu noi locomotive este anul 86 al secolului trecut.

Astfel, „moștenirea” pe care am primit-o este o combinație de astfel de probleme, cum ar fi o scădere constantă a volumului de trafic, infrastructură și material rulant învechit și slab finanțat, finanțarea încrucișată a activităților de transport de pasageri a priori neprofitabile, datorită transportului rentabil de mărfuri, ceea ce duce la rezultate financiare nesatisfăcătoare. Așadar, în anul 2017 pierderile s-au ridicat la 7,1 milioane de lei, în 2018 – 73,1 milioane de lei, în 2019 – 26,5 milioane de lei.

Având în vedere nevoia urgentă de achiziție a materialului rulant de tracțiune, reabilitarea infrastructurii feroviare și restructurarea întreprinderii, în data de 14 noiembrie 2014 Guvernul Republicii Moldova a semnat un acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în sumă de 52,5 milioane de euro. Ca parte a cofinanțării proiectului cu Banca Europeană de Investiții, la 26 septembrie 2016 a fost semnat un contract de finanțare pentru o sumă de până la 50 de milioane de euro. Fondul de investiții de vecinătate al Uniunii Europene (NIF) a oferit un sprijin sub formă de subvenție în valoare de 5 milioane de euro pentru cofinanțarea achiziționării locomotivelor”, a mai spus Adrian Onceanu.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților