[ X ]
[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Adrian Onceanu: „Calea Ferată de astăzi necesită actualizare, modernizare și reformă”
13 Iulie

În cadrul unui interviu pentru CURENTUL, directorul general al ÎS „Calea Ferată din Moldova”, Adrian Onceanu, a vorbit despre ce l-a determinat să accepte funcția care o deține la CFM, despre problemele întreprinderii, care au fost primele sale acțiuni în noua funcție, situația la moment a CFM și ce se va întreprinde în perioada imediat următoare.

CURENTUL: D-l director, ce va determinat să acceptați să preluați conducerea CFM?

Adrian Onceanu: În primul rând, am avut un mare interes în ceea ce ține de industria feroviară – cea mai importantă componentă a economiei oricărei țări, inclusiv a statului nostru. Conștientizarea faptului că, calea ferată de astăzi necesită actualizare, modernizare și reformă ca nici o altă organizație a statului nostru m-a determinat să accept funcția. Și, desigur, marea speranță este că competențele, cunoștințele și experiența mea vor ajuta la rezolvarea acestor sarcini extrem de dificile.

C: Ce „moștenire” ați preluat de la predecesorul Dvs.?

A O.: Prima și cea mai mare problemă care persista la CFM erau restanțele la salariu, care constituiau circa 60 mln. lei. Vreau să menționez că la moment restanțe salariale nu sunt, întreprindem toate măsurile pentru neadmiterea restanțelor la salariu, acestea se achită lunar.

De asemenea, salariile la multe categorii de salariați sunt foarte mici.

Un alt aspect este lipsa specialiștilor tineri, care a dus la creșterea vârstei medii pe întreprindere, ceea ce poate duce în curând la lipsa cadrelor calificate.

La începutul lunii decembrie 2019, când am început să activez în calitate de Director General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, situația care predomina la CFM era foarte dificilă. Așadar, de mai bine de 10 ani, a existat o tendință de scădere a volumului de mărfuri și pasageri.

Lipsa resurselor financiare pentru reparații capitale și deficiențe majore în întreținerea instalațiilor infrastructurii feroviare a adus-o într-o stare de degradare semnificativă. Necesitatea reparațiilor capitale a căii ferate la sfârșitul anului 2019 s-a ridicat la 410 km. Peste 75% din sistemele de blocare și centralizare care au împlinit vârsta de peste 40 de ani sunt învechite din punct de vedere moral și fizic. Principala cauză a eficienței operaționale reduse este starea infrastructurii feroviare. Viteza tehnică medie a rețelei feroviare CFM este de 34,5 km/h. CFM pierde clienții și mărfuri din cauza neatractivității serviciilor feroviare.

Starea materialului rulant este în stare critică. Situația dificilă este observată și în cazul parcului de vagoane de marfă. La sfârșitul anului 2019, parcul inventar de vagoane de marfă a totalizat 4,6 mii de unități, dintre care puțin peste 3 mii de vagoane se aflau în parcul de lucru. Parcul de vagoane de marfă este uzat, majoritatea vagoanelor au depășit termene limită. Este îngrijorător faptul expirării active a termenelor limită în următorii cinci ani. Așadar, CFM va avea doar 424 de vagoane de marfă cu termenul limită valid până în anul 2024.

Situația în gospodăria locomotive este critică. Toate locomotivele implicate în prezent în activitate sunt cu termenul limită depășit. Datorită situației financiare dificile, nu sunt efectuate reparații majore și întrețineri de calitate. Până în prezent, funcționează 15 secțiuni de locomotive magistrale model 2T10 și 20 de locomotive de manevră. Ultima dată când parcul de locomotive a fost renovat cu noi locomotive este anul 86 al secolului trecut.

Astfel, „moștenirea” pe care am primit-o este o combinație de astfel de probleme, cum ar fi o scădere constantă a volumului de trafic, infrastructură și material rulant învechit și slab finanțat, finanțarea încrucișată a activităților de transport de pasageri a priori neprofitabile, datorită transportului rentabil de mărfuri, ceea ce duce la rezultate financiare nesatisfăcătoare. Așadar, în anul 2017 pierderile s-au ridicat la 7,1 milioane de lei, în 2018 – 73,1 milioane de lei, în 2019 – 26,5 milioane de lei.

Având în vedere nevoia urgentă de achiziție a materialului rulant de tracțiune, reabilitarea infrastructurii feroviare și restructurarea întreprinderii, în data de 14 noiembrie 2014 Guvernul Republicii Moldova a semnat un acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în sumă de 52,5 milioane de euro. Ca parte a cofinanțării proiectului cu Banca Europeană de Investiții, la 26 septembrie 2016 a fost semnat un contract de finanțare pentru o sumă de până la 50 de milioane de euro. Fondul de investiții de vecinătate al Uniunii Europene (NIF) a oferit un sprijin sub formă de subvenție în valoare de 5 milioane de euro pentru cofinanțarea achiziționării locomotivelor.

C: Care au fost primele Dvs. acțiuni în noua funcție?

A O.: În primul rând, am depus toate eforturile pentru a mă familiariza pe deplin cu toate activitățile întreprinderii. Poziția „observatorului exterior” a făcut posibilă vizualizarea clară a sarcinilor și problemelor existente, „diagnosticarea” acestora și determinarea priorităților soluționării. Una dintre sarcinile importante, în opinia mea, a fost implementarea rapidă a achiziționării a 12 locomotive noi și sosirea lor pe calea ferată din Moldova, care este în curs de implementare. Pentru ca noul material rulant să funcționeze, trebuie lucrat la fața locului – pregătirea personalului, teste de acceptare a locomotivelor și certificarea acestora, reamenajarea depoului de locomotive la stația Basarabeasca, unde vor fi deservite noile locomotive.

C: Care e situația la CFM la momеnt?

A O.: Guvernele din întreaga lume au luat măsuri pentru a stopa răspândirea pandemiei, care a afectat aproape toate tipurile de activități economice și sociale. Din 16 martie, anul curent, în Republica Moldova a fost declarată carantină. Focarul COVID-19 a avut un impact major asupra transportului intern și internațional al CFM. Ne-am confruntat cu o scădere semnificativă a cererii de transport din cauza faptului că mulți clienți feroviari au fost nevoiți să își suspende temporar activitățile, iar frontierele internaționale au fost închise.

Analiza volumelor de marfă arată că CFM a pierdut aproximativ 29% din volumul traficului în martie 2020 față de martie 2019, iar în următoarele luni, situația a fost agravată din cauza suspendării traficului. În prezent, traficul de marfă a fost restabilit. CFM transportă pasageri pe rutele Chișinău-Ungheni și Chișinău-Bender. La moment, trenurile pe distanțe lungi nu circulă.

C: Ce priorități aveți pentru perioada imediat următoare?

A O.: După cum s-a menționat anterior, calea ferată este în prezent într-o stare dificilă din cauza pandemiei COVID-19. În ciuda acestui fapt, se depun eforturi pentru implementarea proiectului de reabilitare a secțiunii de cale ferată Bender – Basarabeasca – Etulia – Giurgiulești, 233 km lungime, finanțat de BERD împreună cu BEI. La mijlocul lunii mai a acestui an a fost finalizată prima etapă a licitației privind selecția contractantului pentru efectuarea proiectării și lucrărilor pe această secțiune. În prezent, este în desfășurare pregătirea documentației de tender pentru a doua etapă a licitației. Ca urmare a implementării acestui proiect, capacitatea secțiunii reabilitate va crește de 1,6 ori, viteza medie a trenurilor va crește până la 60 km/h (acum această viteză este de 34,5 km/h). Toate acestea vor reduce timpul de livrare a mărfurilor, vor reduce circulația vagoanelor marfare și vor reduce timpul aflării pasagerilor în călătorie.

În cadrul proiectului, va fi dezvoltat un sistem informațional de gestionare a energiei (EMIS), care include colectarea automatizată a datelor privind consumul de combustibil diesel, atât în locomotive noi, cât și în depoul de locomotive din Basarabeasca, cu emiterea unei analize care va permite monitorizarea utilizării optime a motorinei în mișcare. În prezent, compania internațională IRD Ingineering pregătește Termenii de referință pentru implementarea EMIS.

C: Care sunt planurile pe termen mediu și lung?

A O.: Desigur, implementarea cu succes a proiectului de reabilitare secțiunii de cale ferată Bender – Basarabeasca – Etulia – Giurgiulești, care va dura 47 de luni, ținând cont de perioada de eliminare a defectelor. Implementarea EMIS și obținerea rezultatelor pozitive în urma funcționării sale.

O atenție deosebită trebuie de atras la majorarea salariilor, acest fapt ar duce la posibilitatea de a atreage specialiști tineri calificați.

Pe termen lung – restructurarea întreprinderii, care face parte din reforma industriei feroviare în ansamblu.

Conform documentelor strategice actuale – Conceptul pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 5 decembrie 2017 și Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a acestui concept, aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 101 din 26 mai 2020, procesul de restructurare a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” prevede următoarele etape:

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată într-o societate pe acțiuni. În cadrul noi-create SA „Calea Ferată din Moldova”, se va efectua separarea operațională în trei domenii principale de activitate – transport pasageri, transport marfă și infrastructură. Ar trebui elaborate mecanisme pentru finanțarea transportului public de pasageri și a infrastructurii feroviare de către stat și, prin urmare, ar trebui elaborate proiecte de acorduri privind furnizarea serviciilor publice în domeniul transportului feroviar de călători și un contract pe mai mulți ani pentru infrastructura feroviară.

C: Estimativ, câți ani poate dura modernizarea CFM și cum ar trebui să arate întreprinderea la finalul acestui proces?

A O.: Potrivit Băncii Mondiale, care a furnizat materiale analitice pe calea ferată din Moldova în 2020 și cu o finanțare eficientă, acest proces va dura cel puțin 7 – 8 ani.

C: În opinia Dvs., CFM poate avea viitоr mai bun daca trece în proprietate privată?

A O.: Nu se vorbește despre transferul CFM în proprietatea privată, ceea ce rezultă din explicația mea despre procesul de restructurare viitoare. CFM în continuare va rămâne în gestiunea statului doar că sub o altă formă juridică. În ceea ce privește cea mai bună soartă a CFM, în mod clar, în cadrul existentei întreprinderi de stat, calea ferată nu are și nu poate avea un viitor.

C: Vă mulțumim!

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților