[ X ]
Conducătorii birurilor vamale – la raport! Ce solicitare a făcut șeful Vămii
15 Aprilie

Controlul vamal calitativ, colectarea integrală a drepturilor de import, neadmiterea fraudelor și dezvoltarea dialogului cu operatorii economici sunt doar câteva dintre cerințele înaintate de Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, responsabililor din teritoriu. Acestea au fost formulate în cadrul ședinței de bilanț privind activitatea birourilor vamale pentru primele trei luni ale anului curent, transmite CURENTUL.

La raport au ieșit nu doar conducătorii birourilor vamale, dar și șefii celor mai tranzitate posturi. Activitatea acestora a fost supusă unei analize detaliate, efectuată de subdiviziunile de profil din cadrul sediului central al instituției.

Analiza supusă dezbaterii a conținut date privind volumul încasărilor generate de fiecare birou vamal, acestea fiind raportate atât la cifra de control, cât și la colectările din perioada similară a anului precedent.

La fel, a fost analizată și eficiența fiecărui post vamal în parte. Unul dintre indicatorii utilizați în acest sens l-a constituit contrapunerea numărului de chitanțiere PV-14 și declarații vamale în detaliu, la numărul de traversări de unități de transport și persoane.

O examinare detaliată a fost efectuată și pe categoriile de mărfuri, analizându-se ponderea fiecărui tip de marfă în structura veniturilor. Conform datelor, în continuare, cel mai mare contribuabil la bugetul de stat rămâne a fi sectorul petrolier, cu o pondere de 24% din totalul veniturilor încasate de Serviciul Vamal. Acesta este urmat de electrocasnice, care generează 12 % din totalul încasărilor și produsele din tutun, cu o pondere de 6%. Pe poziția a patra se situează mărfurile de larg consum, cărora le revine o cotă de 5%.

Totodată, raportul analitic încorporează și date privind aplicarea instrumentelor antifraudă de către posturile vamale. Este vorba, preponderent, despre analiza riscurilor, controlul non-intruziv și cel ulterior.

În acest context, Directorul Serviciului Vamal a cerut vigilență sporită și modificarea paradigmei de prevenire și combatere a fraudelor vamale. În accepțiunea șefului Vămii, acest lucru va trebui realizat prin dezvoltarea capacității analitice și intensificarea scanărilor la intrarea în țară.

De asemenea, șeful Vămii a indicat să fie intensificată și conlucrarea cu subdiviziunile Aparatului Central, inclusiv prin constituirea unor grupuri de lucru pe chestiuni specifice.

O dezvoltare a dialogului a fost solicitată și în raport cu operatorii economici. Responsabilii din birouri au primit indicația de a spori numărul ședințelor de informare cu participarea reprezentanților mediului de afaceri. ”Vama a promovat o serie de instrumente de facilitare a comerțului, menite să ușureze activitatea agenților economici. Vorbim despre AEO, PVD, Exportator Aprobat și altele. Prin urmare, reprezentanții businessului trebuie să cunoască despre aceste facilități și să primească consultații calificate privind aplicarea acestora.”, a menționat la acest subiect Vitalie Vrabie.

Referindu-se la simplificările de procedură, șeful Vămii a solicitat și accelerarea repunerii culoarului albastru de vămuire, astfel încât acesta să fie aplicabil începând cu luna mai curent. Menționăm că, culoarul albastru de vămuire permite acordarea liberului de vamă fără a efectua controlul documentar și fizic, cu direcționare spre controlul ulterior. Astfel, agenții economici vor dispune de marfă imediat după depunerea declarației vamale. De această procedură simplificată de vămuire vor beneficia agenții economici care nu prezintă risc de fraudare.

De asemenea, Directorul instituției a subliniat necesitatea perfecționării profesionale continue și asigurarea unui nivel corespunzător de integritate. Totodată, acesta a menționat că, vor fi aplicate noi instrumente de evaluare a eficienței angajaților instituției. Mai exact, sporul pentru performanță și cel cu caracter specific vor fi calculate în funcție de rezultatele înregistrate.

O mobilizare sporită a fost solicitată și în contextul apropierii sărbătorilor pascale. Vitalie Vrabie le-a solicitat responsabililor din teritoriu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru accelerarea trecerii frontierei și reducerea timpului de așteptare în vamă.

În acest context, Șeful Vămii a cerut să fie suplimentat personalul din posturi și să fie prezentate listele grupelor de intervenție, membrii cărora, în caz de necesitate, vor fi rechemați în serviciu și implicați în efectuarea controlului vamal.

Conform celor agreate, activitatea pentru primul trimestru va fi analizată și în cadrul ședințelor în format extins, care vor fi desfășurate în cadrul birourilor vamale, în cursul acestei săptămâni.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților