[ X ]
[ X ]
[ X ]
Auditorii Curții de Conturi – instruiți în domeniul auditului bazat pe riscuri de către un expert străin
23 Septembrie

Kevin Suttie, expert extern, a organizat un ciclu de instruiri pentru auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în domeniul auditului bazat pe riscuri. Activitățile de instruire au ca obiectiv, de fapt, recapitularea principalelor aspecte ale auditului bazat pe riscuri, transmite CURENTUL.

În cadrul ședințelor de lucru cu auditorii, expertul a pus în discuție mai multe subiecte precum, afirmațiile de audit, modelul de asigurare, riscurile semnificative și riscurile minore, planificarea și documentarea etc. Instruirile au fost organizate sub formă de prezentări, exerciții practice, lucru în grup etc.

În final, rezultatele instruirilor și a activităților aferente misiunii expertului vor contribui la îmbunătățirea capacității personalului Curții de Conturi de a efectua audituri financiare și de conformitate în concordanță cu standardele de audit recunoscute la nivel internațional și cu bunele practici ale UE.

Menționăm că, misiunea de asistență a expertului Kevin Suttie a fost organizată în cadrul proiectului UE „Asistență tehnică pentru îmbunătățirea calității regularității și auditului performanței desfășurate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova”.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților