[ X ]
Asistență financiară de 27,2 mln. dolari pentru Proiectul Adaptarea la schimbările climatice. Ce va implementa „Moldsilva”
16 Iunie

Conducerea Agenției „Moldsilva” a avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Mondiale în cadrul căreia s-au discutat detalii privind activitățile propuse pe marginea proiectului Adaptarea la  schimbările climatice, transmite CURENTUL.

Săptămâna trecută Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat o finanțare în sumă de 27,2 milioane de dolari, acordată Republicii Moldova pentru Proiectul Adaptarea la schimbările climatice, care va oferi asistență pentru protecția gospodăriilor agricole, a pădurilor și pășunilor contra schimbărilor climatice în zone specifice, precum și pentru consolidarea sistemelor naționale de gestiune a dezastrelor naturale.

Specialistul forestier senior al Băncii Mondiale, Tuukka Castren, a informat că, Agenția „Moldsilva” va implementa compartimentul împădurirea și reabilitarea terenurilor degradate, plantarea fâșiilor forestiere de protecție; crearea centrului național de semințe și genetică, producerea materialului săditor rezistent la schimbările climatice, inclusiv în containere cu o capacitate de 1 milion de bucăți.

În aceeași ordine de idei, directorul general al Agenției „Moldsilva”, Ion Haralampov, a accentuat faptul că, activitățile planificate în cadrul acestui proiect va impulsiona relațiile dintre întreprinderile silvice subordonate și autoritățile publice locale, în vederea reabilitării pășunilor comunitare, fâșiilor de protecție, terenurile degradate.

Proiectul va sprijini Planul național de acțiuni pentru implementarea Strategiei de adaptare la schimbările climatice până în 2020. Obiectivele Proiectului Adaptarea la schimbările climatice sunt:

Creșterea gradului de adoptare a practicilor climatic-inteligente în peisaje rurale selectate prin: 1) susținerea expansiunii tehnologiilor climatic-inteligente și a practicilor agricole folosite de agricultori, precum și furnizarea de servicii consultative conexe; și 2) adoptarea sporită a serviciilor de irigare.

Creșterea gradului de rezistență la schimbările climatice al pădurilor și pășunilor din țară prin restabilirea terenurilor degradate la nivel de comunități și localități rurale, precum și îmbunătățirea managementului climatic-inteligent al resurselor silvice reproductive.

Consolidarea sistemelor naționale de management al climei și dezastrelor naturale și, în eventualitatea unei crize sau urgențe eligibile, acordarea finanțării imediate pentru o reacție rapidă la criza sau urgența respectivă.

La componenta „Gestionarea climatic-inteligentă a pădurilor și pășunilor” proiectul va sprijini investiţiile în împădurirea şi reabilitarea terenurilor şi păşunilor comunitare, cu accent pe: reabilitarea fâşiilor de protecţie – 750 ha; planificarea noilor fâşii de protecţie pe terenurile agricole – 560 ha; planificarea fâşiilor de protecţie riverane de-a lungul bazinelor hidrografice – 320 ha; reabilitarea terenului degradat (prin împădurire/reîmpădurire) – 1500 ha;  reabilitarea păşunilor comunitare degradate – 1000 ha.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților