[ X ]
[ X ]
[ X ]
Apel către Forurile decizionale ale statului privind reformarea AȘM
3 Iunie

Unu grup de intelectuali, reprezentanți ai mediului academic și ai celui universitar, semnatari ai Declarației de Independență, scriitori, oameni de artă, jurnaliști, pedagogi, medici, lucrători ai instituțiilor de drept au venit cu un apel către cetățenii R. Moldova și forurile decizionale ale statului privind reformarea Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), transmite CURENTUL.

Mai jos vă propunem să citiți întreg textul apelului:

„Constatând cu profundă îngrijorare impasul în care s-a pomenit societatea noastră în urma politicilor naționale, sociale, economice și de altă natură, care mai bine de două decenii au țintit doar interesul egoist de putere al unor cercuri oligarhice corupte;

Ținând cont de faptul că în degringolada generală, în care primează manipulările unui politicianism cinic de conjunctură cu implicitele deformări ale adevărului și instigări la ură și dispreț suveran față de normele elementare de conviețuire socială, vocea elitei intelectuale este practic absentă;

Conștienți de impactul destabilizator și distructiv al vacuumului intelectual din orice societate și, cu atât mai mult, dintr-o societate ca a noastră, cu atâtea valuri de epurare și hemoragii tragice în rândul intelectualității basarabene din 1940 încoace;

Având deplina convingere că regenerarea vitală a unei societăți ajunsă în pragul colapsului este posibilă numai prin mobilizarea și ridicarea la rang de autoritate națională reală, de necontestat a efortului moral și spiritual creator al tuturor forțelor intelectuale de care dispune, în special, al celor din domeniul cercetării;

Recunoscând că acest lucru nu este cu putință fără instituționalizarea lor într-o structură autonomă, flexibilă, nesupusă jocurilor de putere ale politicului, capabilă să reacționeze prompt, profesionist, cu expertize înalt calificate la problemele și imperativele stringente ale realităților naționale, să articuleze cu responsabilitate și discernământ soluții de revitalizare a societății, programe și strategii de dezvoltare durabilă;

Remarcând în tradiția noastră rolul de instituție națională fundamentală a Academiei de Științe, luând în considerație și potențialul de cadre, precum și baza logistică de care a dispus până nu demult, suntem ferm convinși că acest for științific poate și trebuie să revină în prim-planul inițiativelor de stopare a crizei endemice sociale, ca generator de idei și proiecte, dar și ca arbitru al deciziilor de o importanță vitală pentru întreaga societate.

Animați de răspunderea față de viitorul nostru tot mai incert, încredințați că destinul de mâine depinde numai de acțiunile noastre ferme de azi, ghidați de ideea că resuscitarea socială e posibilă doar prin mijlocirea forței creative a ideilor purtând girul unei autorități naționale,

PROPUNEM:

1. Considerarea programului politic de reformare a Academiei de Științe și a domeniului cercetării ca fiind unul EȘUAT prin diletantism, decizii arbitrare și imixtiuni de interese oculte oligarhice față de patrimoniul instituției.

2. Recunoașterea publică, onestă, că actualul statut al AȘM de simplu club de discuții, fără institute de cercetare, fără prerogative decizionale, cu o funcție platonică de consultanță și cu un aparat birocratic umflat reduce, în realitate, AȘM la un rol social de instituție parazitară.

3. Admiterea evidenței că cercetarea științifică se află astăzi în Republica Moldova sub presiunea enormă a unui sistem contorsionat supraetajat de structuri birocratice de „control” (ministere, agenții, instituții financiare), care situează munca savanților în regimul aleatoriu al bunului plac al unor funcționari fără pregătire în domeniu și care substituie prioritățile de cercetare cu preponderențele inflexibile ale multiplelor dosare și „dări de seamă”.

4. Dat fiind faptul că, în lumina celor expuse mai sus, imperativul reformării AȘM și a domeniului cercetării științifice în ansamblu ESTE O PRIORITATE NAȚIONALĂ, suntem siguri că Academiei de Științe îi revine în acest proces o funcție diriguitoare de primă vioară.

5. Luând în considerație suspiciunile (întemeiate, după mărturisirile din mass-media a unor persoane avizate) de ilegitimitate a alegerilor actualului Președinte al AȘM prin imixtiunea și presiunile factorilor politici, dar și slabele sale performanțe manageriale demonstrate, pe care crede dumnealui că le poate compensa cu noi obediențe politice, apare în mod stringent necesitatea alegerii, în baza competiției mai multor candidați cu propuneri de programe de reformare a științei, a unei noi conduceri a AȘM.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Semnatari:
1 Cenușa Marcel Președintele raionului Cahul
2 Cornea Sergiu Doctor habilitat, prorector al Universității B.P.Hașdeu Cahul
4 Șevcenco Valentina Vicepreședintele raionului Cahul
5 Danilceac Oleg Membru al Uniunii Ceniaștilor din RM
6 Nedelcu Ana Doctor în economie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat “B.P.Hașdeu” din Cahul
7 Bereu Oleg Doctor în istorie, Universitatea de Stat “B.P.Hașdeu” din Cahul
8 Ghelețchi Ion Doctor, în istorie,, Universitatea de Stat “B.P.Hașdeu” din Cahul
9 Sîrbu Nadejda Doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat “B.P.Hașdeu” din Cahul
10 Manole Nadejda Bibliotecar, Universitatea de Stat “B.P.Hașdeu” din Cahul
11 Brînză Tatiana Bibliotecar, Universitatea de Stat “B.P.Hașdeu” din Cahul
12 Chiciuc Liudmila Doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat “B.P.Hașdeu” din Cahul
13 Manolachi Elena Specialist, relații internaționale, Universitatea de Stat “B.P.Hașdeu” din Cahul
14 Baban Valeriu Șeful Direcției Generale Învățămînt Cahul
15 Bulat Svetlana Șeful secției cultură Cahul
16 Osadcenco Evgheni Consilier raional Cahul
17 Valachi Valeriu Consilier raional Cahul
18 Valachi Alexandru Primar satului Cîșlița Prut
19 Lîsenco Vladimir Director medical
20 Volcov Stepan Primar al comunei Moscovei
21 Pîslari Nicon Consilier raional Cahul
22 Bogos Constantin Pensionar MAI
23 Rența Sergiu Consilier raional Cahul
24 Cara Ecaterina Șef serviciu audit Consiliul raional Cahul”, se menționează în apel.

Inapoi la arhiva noutaților