[ X ]
[ X ]
[ X ]
Trei decizii CEDO care vor costa Moldova peste 8 mii de euro
22 Iulie

Guvernul Republicii Moldova a fost condamnat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) în trei cazuri, obligîndu-l să achite despăgubiri în valoare de peste 8 mii de euro, transmite CURENTUL.

În primul caz, reclamantul este Grigore Chirica care a depus o plîngere la CEDO pentru faptul că instanţele au executat tardiv o hotărîre definitivă și a invocat art. 13 CEDO, plîngîndu-se de lipsa unui recurs intern efectiv privind neexecutarea hotărîrii definitive.

Potrivit plîngerilor depuse la CEDO, reclamantul a cerut 2 500 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 1 600 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli. Curtea a acordat însă suma de 900 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi 100 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În cazul numărul doi, reclamantul vizat este Gheorghe Cornea care s-a plîns la CEDO de încălcarea drepturilor sale civile printr-o hotărîre adoptată în cadrul unor proceduri, la care nu a fost admis, astfel fiind deprivat de dreptul de a fi auzit de către instanțele de judecată, invocînd art. 6 § 1 CEDO.

În acest caz, reclamantul a cerut 1800 de euro cu titlu de prejudiciu moral. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO, notînd că reclamantul a aflat despre procedurile judiciare respective doar după adoptarea hotărîrii instanței de judecată, astfel a acordat acestuia suma de 1 800 de euro cu titlu de prejudiciu moral.

În cel de-al treilea caz este vorba despre Grafescolo S.R.L. c. Moldovei, o societate cu răspundere limitată, înregistrată în Republica Moldova.

Compania reclamantă a inițiat proceduri judiciare împotriva consiliului local Vadul lui Vodă, după ce la 13 februarie 2003 consiliul local a adoptat o decizie privind înstrăinarea companiei reclamante a unui lot de teren, cu o seră. La 15 iunie 2006 consiliul local Vadul lui Vodă şi-a anulat decizia din 2003.

Astfel, în faţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului,  s-a depus plîngerea invocînd art. 6 CEDO precum că instanțele naționale au eșuat să aplice termenul de prescripție și că compania reclamantă nu a fost citată la şedinţa Curţii Supreme de Justiţie. De asemenea, compania s-a plîns, de violarea art. 1 Protocolul Adițional.

În context, compania reclamantă a cerut 25 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral, restituirea terenului și 2 350 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În aceeași ordine de idei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 CEDO, însă a respins că vădit nefondat capătul privind violarea art. 1 Protocolul Adițional, astfel a acordat suma de 3 600 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 2 000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În baza acestor hotărîri, Guvernul Republicii Moldova este obligat să achite părților reclamante despăgubiri în valoare de 8.400 euro.

Diana Cebotari

Inapoi la arhiva noutaților