[ X ]
[ X ]
[ X ]
STUDIU: Procesul de achiziții publice este doar parțial transparent
28 Martie

Filiala naţională a organizaţiei mondiale anti-corupţie Transparency International a denunțat, în cadrul unei conferințe de presă, transparența joasă a instituțiilor publice din Moldova la capitolul achizițiilor și gestionarea finanțelor, transmite Curentul.md

Potrivit unui studiu efectuat de către Transparency International-Moldova (TI-Moldova) în perioada 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013, finanțat de Fundația Soros, majoritatea autorităților publice nu asigură transparența în procesele achizițiilor publice și nu se conformează legislației din domeniu.

În cadrul cercetării, s-a constatat că numai o parte din bani trec prin procedurile stabilite de Legea cu privire la achiziții, iar majoritatea procurărilor se fac prin procedurile de mică valoare. La fel, în domeniul gestionării finanțelor publice nu sunt aplicate recomandările Curții de Conturi, iar transparența despre exercitarea auditului extern și intern nu este asigurată.

”Persoanele din autorități ar trebui sancționate pentru neîndeplinirea recomandărilor Curții de Conturi, însă în practică nu este așa. Doar două autorități, Ministerul Afacerilor Externe și Instegrării Europene și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor au raportat despre cazuri de sancționare a personalului. Celelalte autorități au menționat că nimeni nu a fost sancționat pentru deficiențelele depistate, iar pentru aceasta este explicația că sancțiunile se aplică în termen de 6 luni până la săvîrșirea faptei, iar în multe cazuri termenul este depășit și nici o persoană nu poate fi sancționată în activitate sa pentru cele constate de către Curtea de Conturi”, a declarat Maria Cibotari, autorul studiului.

În calitate de recomandări, TI-Moldova propune modificarea Legii cu privire la achiziții, în vederea revizuirii procesului de planificare pentru a îngrădi divizarea în contracte de mică valoare. La fel, a propus clarificarea procedurii și termenului de transparență deplină a atribuirii și executării contractelor de achiziții publice.

Diana Cebotari, stagiară

Inapoi la arhiva noutaților