[ X ]
[ X ]
[ X ]
Ion Prisăcaru a avut o întrevedere cu echipa de experți ai Băncii Mondiale
10 Iunie

Proiectul de reformare și modernizare a Serviciului Fiscal de Stat se află la avizare la autoritățile statului competente în domeniu și ni s-au oferit asigurări că vom avea întreaga susținere politică ca, până la viitoarea vacanță, acesta să fie votat în Parlament. Declaraţia a fost făcută de către şeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul întrevederii de astăzi cu echipa de experți ai Băncii Mondiale, condusă de către Oleksii Balabushko, transmite CURENTUL.   

În cadrul întrevederii, părțile au discutat obiectivele și etapele de realizare ale Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), stipulat în Acordul de grant, semnat, la 10 iulie 2014, de către premierul Republicii Moldova cu Banca Mondială. Reprezentanții BM au menționat faptul că, la implementarea Acordului, partea donatoare abordează SFS ca o structură unitară și că obiectivul de dezvoltare al Proiectului de modernizare a administrării fiscale constă în îmbunătățirea modului de funcționare a sistemului fiscal în Moldova, pentru a beneficia de o structură integrată, cu un grad înalt de automatizare, cu libertate sporită de acțiune și bazată pe riscuri.

De asemenea, părțile au relevat că obiectivul grantului constă în oferirea asistenței SFS în pregătirea proiectului de concept, a specificațiilor tehnice și reproiectarea proceselor operaționale pentru implementarea unui sistem informațional integrat pentru TAMP. Reprezentanții Băncii Mondiale s-au oferit de a acorda asistență și suport în procedura de achiziții, precum și ghidarea, coordonarea documentelor, etapelor pe parcursul derulării proiectului. Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) va fi constituit din cinci componente: Componenta 1. Politica și analiza fiscală; Componenta 2. Dezvoltarea Instituțională; Componenta 3. Dezvoltarea Operațională; Componenta 4. Infrastructura IT și Modernizarea Sistemului; Componenta 5. Managementul Proiectului și Managementul Schimbării.

La același subiect, părțile au mai abordat problema sediului SFS și cea a reformării sistemului fiscal, care sunt strâns legate de implementarea celor cinci etape ale proiectului aflat pe final de elaborare. De asemenea, a fost relevată necesitatea creării unui Sistem Informațional unificat, evoluția cu pași rapizi a reformei fiscale fiind un imperativ pentru investirea inteligentă a fondurilor Băncii Mondiale în sistemul fiscal național. În acest sens, reprezentanții Băncii Mondiale urmează să viziteze sediul atribuit recent SFS și au relevat că va fi examinată posibilitatea acordării asistenței de împrumut întru realizarea cu succes a obiectivului reformei fiscale.

Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților