[ X ]
[ X ]
[ X ]
(DOC) 8 obiective principale ale ARFC
2 Mai

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC) și-a propus ca în 2014 să pună accentul pe 8 obiective principale.

După cum informează CURENTUL, potrivit planului de activitate al Agenției, primul obiectiv ține de elaborarea, modificarea şi completarea cadrului normativ în domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului, valorificării şi ameliorării terenurilor degradate, cadastrului şi evaluării bunurilor imobile, geodeziei, topografiei, fotogrammetriei, gravimetriei, cartografiei, geoinformaticii şi prospecţiunilor tehnice.

Urmează ajustarea reglementărilor specifice domeniilor de activitate a Agenţiei la standardele şi normele europene; elaborarea, monitorizarea şi raportarea implementării documentelor de politici (strategii, programe, planuri) naţionale şi sectoriale pe domeniile de activitate a Agenţiei; monitorizarea şi executarea lucrărilor pe domeniile de activitate a Agenţiei, finanţate din bugetul de stat; asigurarea principiilor de bună guvernare şi eficientizarea activităţii Agenţiei; managementul procesului de e – Transformare în cadrul Agenţiei, îmbunătăţirea calităţii şi procesului de acordare a serviciilor publice şi asigurarea transparenţei datelor spaţiale; colaborarea cu autorităţile administraţiei publice, societatea civilă şi mediul academic pe domeniile de activitate a Agenţiei dar și colaborarea internaţională pe domeniile de activitate a Agenţiei.

Andriana Cheptine

Inapoi la arhiva noutaților