[ X ]
[ X ]
[ X ]
Consiliul Concurenţei şi Calea Ferată din Moldova „se bat” de la 1,4 milioane lei. Care este motivul!
29 Iunie

Curtea de Apel Chișinău a respins ca neîntemeiat apelul depus de Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” împotriva Hotărîrii Judecătoriei Centru din 03.12.2014, în pricina civilă intentată de Consiliul Concurenţei către Î.S. „Calea Ferată din Moldova” privind încasarea amenzii în bugetul de stat, transmite CURENTUL.

Potrivit unui comunicat de presă, prin Hotărîrea Judecătoriei Centru din 03.12.2014 instanţa a admis acţiunea intentată de Consiliul Concurenţei şi a dispus încasarea din contul Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în bugetul de stat a sumei de 1 389 039,594 lei, ceea ce constituie 10 % din venitul obţinut de pârât pentru încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.

Conform aceleiaşi surse, la baza acţiunii, intentate în instanţă de Consiliul Concurenţei, a stat Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. APD-58-12/10 din 20 decembrie 2012, prin care s-a stabilit situaţia dominantă deţinută de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pe piaţa serviciilor de transport feroviar de mărfuri din Republica Moldova şi s-a constatat încălcarea de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a art. 6 lit. (d) din Legea nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, manifestată prin aplicarea tarifului internaţional pentru serviciile de transport feroviar prestate de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova” la transportarea mărfurilor atunci cînd un punct de plecare/destinaţie este Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”, iar altul fiind orice alt punct de plecare pe teritoriul Republicii Moldova.

Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților