[ X ]
[ X ]
[ X ]
SIA „Cadastru Fiscal” a fost optimizat. Iată care sînt noutăţile!
7 Iunie

Proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova şi deţinătorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM ce se află în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţiunea de a achita impozitul imobiliar. Înştiinţarea persoanelor vizate se realizează de către primării, prin intermediul avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare, transmite CURENTUL cu referire la un comunicat al Î.S. „Fiscservinform”.

În contextul dat, pentru a asigura realizarea acestui proces în condiţii de maximă eficienţă şi pentru a soluţiona dificultăţile parvenite la administrarea impozitului pe bunurile imobiliare, Î.S. „Fiscservinform”, la solicitarea Primăriei mun. Chişinău, a optimizat sub aspect funcţional SIA „Cadastru Fiscal”.

Potrivit acordului de colaborare semnat în acest sens, Î.S. „Fiscservinform” asigură centralizat formarea, generarea, imprimarea şi plicuirea avizelor de plată pentru persoane fizice privind impozitul pe bunurile imobiliare, înregistrate în municipiul Chişinău.

„Relaţiile de conlucrare stabilite sînt în esenţă un pas orientat spre sporirea nivelului de eficacitate a gestiunii şi colectării impozitelor pe bunurile imobiliare la Bugetul Public Naţional, iar în perspectivă, avînd în vedere tendinţele de modernizare a societăţii, preconizăm ca avizele să fie expediate pe poşta electronică a beneficiarilor”, se menţionează în document.

SIA „Cadastru Fiscal” se prezintă drept o serie de funcţionalităţi destinate pentru a facilita şi a asigura activitatea de evidenţă a informaţiei despre subiecţii şi obiectele impozitării, dar şi calcul, colectarea obligaţiunii fiscale aferente acestora. Drept urmare, sistemul contribuie la îmbunătăţirea actului de administrare fiscală din Republica Moldova, prin interacţiune centralizată privind generarea avizelor de plată a impozitului imobiliar şi o mai bună realizare a procesului de informare a subiecţilor respectivi despre obligaţiunile lor fiscale.

Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților