[ X ]
[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Vitalie Coceban: Companiile IT din RM ar putea să presteze servicii în toată lumea
27 Iunie

În cadrul unui interviu pentru CURENTUL, Administratorul Î.S. „Fiscservinform”, Vitalie Coceban a vorbit despre activitatea instituţiei pe care o gestionează, proiectele realizate şi impactul lor asupra cetăţenilor Republicii Moldova, planurile de viitor şi evoluţia domeniului IT în ţara noastră.

C: Cum caracterizaţi activitatea instituţiei pe care o administraţi?

V.C.: „Fiscservinform” este o întreprindere de stat, care îşi dedică activitatea primordial pentru dezvoltarea şi menţinerea sistemului informaţional fiscal, fiind un instrument important şi strict necesar Serviciului Fiscal de Stat din Republica Moldova în procesul eficientizării  administrării fiscale. Un alt aspect important al activităţii întreprinderii este dezvoltarea şi lansarea serviciilor electronice pentru cetăţeni, în special a serviciilor electronice fiscale, destinate contribuabililor (persoane fizice şi persoane juridice). Întreprinderea are o activitate specifică şi unică în acest domeniu în Republicii Moldova, dat fiind faptul că în responsabilitatea specialiştilor întreprinderii se află anume aplicarea tehnologiilor informaţionale avansate în domeniul administrării fiscale. Pe plan naţional sunt puţine întreprinderi, capabile să ofere soluţii şi servicii similare. Iar practica acumulată pe parcursul anilor de întreprindere a permis formarea unei echipe de specialişti profesionişti în sfera dezvoltării şi menţinerii de servicii electronice pentru deservirea concomitentă a fluxurilor mari de utilizatori ce operează acţiuni de raportare şi înregistrare online a diferitor procese şi documente electronice cu caracter fiscal.

C: Ce proiecte aţi realizat pînă în prezent şi care este impactul lor asupra cetăţenilor RM?

V.C.: Odată cu dezvoltarea tehnologiilor info-comunicaţionale, acoperirea tot mai largă a internetului, societatea civilă are tot mai mari cerinţe referitor la serviciile prestate de autorităţile publice cetăţenilor şi mediului de afaceri. Respectiv, acum şase ani, întreprinderea noastră şi-a orientat activitatea spre dezvoltarea de soluţii informatice şi servicii electronice pentru contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat şi alte autorităţi publice. Am început cu crearea acelui ghişeu unic, adică a portalului de servicii electronice pentru contribuabili, parte componentă a paginii web a Serviciului fiscal de Stat, înzestrată cu toate opţiunile de accesare a informaţiilor, de descărcare a formularelor şi documentelor necesare, de familiarizare cu legislaţia fiscală,  proceduri şi regulamente privind administrarea fiscală. A fost lansat serviciul electronic de raportare fiscală „Declaraţie electronică”, menit să uşureze procesul de raportare către SFS a cetăţenilor sau agenţilor economici prin intermediul internetului, excluzînd astfel necesitatea de  deplasare la oficiul fiscal teritorial. Apoi, au fost elaborate şi alte servicii electronice, care vizează: accesarea fişei personale a contribuabilului, informaţii despre calcularea impozitelor, verificarea bonului de plată, calcularea online a impozitului pe transport, apoi generarea avizului de plată a imobilului şi serviciul de achitare prin internet ”MPay”. A urmat soluţia de înregistrare a facturilor fiscale şi alte servicii mai complexe, cum ar fi „Contul curent al contribuabilului” – serviciu dedicat interacţiunii dintre autoritatea fiscală şi contribuabil pentru consultarea online a achitărilor sau a restanţelor la buget, realizat cu suportul programului agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională „Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător” (BRITE). Multe soluţii au fost elaborate nemijlocit pentru colaboratorii instituţiei fiscale, printre care: sistemul centralizat de raportare fiscală, crearea şi generarea rapoartelor din cadrul datelor despre agenţii economici, despre activitatea lor şi impozitele achitate – tot ce ţine de fişa personală, soluţii de circulaţie a documentelor dintre Serviciul Fiscal şi instituţiile financiare. De asemenea, au fost elaborate şi alte servicii dedicate administrării diferitor impozite: „Cadastru fiscal” – sistem de monitorizare şi evidenţă a procesului de informare prealabilă a agenţilor economici referitor la achitarea impozitului pe imobil. A fost dezvoltat şi fişa impozitului pe venit precompletată.  Cu susţinerea I.P. „Centrul de guvernare electronică” a fost posibil lansarea serviciului ”e-Factura” – o soluţie informatică destinată formării şi circulaţiei electronice a facturilor şi facturilor fiscal care deţin aceeaşi valoare juridică, şi este la fel de sigură ca şi cea pe hîrtie. Un factor important fiind şi siguranţa corectitudinii datelor completate în acest document electronic, care sunt în concordanţă cu registrul fiscal de stat.

C: Ce impact asupra activităţii Serviciului Fiscal de Stat au multiplele servicii digitale elaborate de „Fiscservinform”?

V.C.: Eu cred, că impactul a fost şi este unul direct şi pozitiv. Astăzi Serviciul Fiscal este o instituţie care indispensabil operează cu o multitudine de informaţii şi date strict necesare pentru a asigura profesional şi calitativ activităţile din domeniul administrării fiscale. Acest flux enorm de informaţie, conform cadrului legal, parvine în registrul fiscal de stat din diferite surse informaţionale, începînd cu Camera de înregistrare a agenţilor economici, registrul populaţiei şi Agenţia cadastrală, registrul transportului şi Serviciul Vamal,  declaraţiile şi rapoartele fiscale ale agenţilor economici, informaţii de la Casa naţională de asigurări sociale şi în final informaţii din sursele indirecte. Aceste informaţi şi structuri de date eterogene nu pot fi gestionate şi analizate  ”pe hîrtie şi cu stiloul”.  E necesar ca aceste date să fie stocate într-o bază de date centrală, care obligatoriu să dispună de instrumente multiple de analiză, evaluare a riscurilor, etc. Scopul final fiind – asigurarea onorării sau conformării obligaţiunilor fiscale de către contribuabili, de achitare a impozitelor.  Dacă sistemul informaţional va fi înzestrat cu soluţii şi instrumente automatizate bine organizate, cu atît mai mic va fi factorul uman la luarea deciziilor, iar contribuabilul va fi deranjat  de Serviciul fiscal doar pentru informaţii sau felicitări. ”Fiscservinform”, fără îndoială, oferă suportul tehnologic  sistemului informaţional fiscal, fiind acea echipă de ingineri, analişti şi programatori care dezvoltă şi gestionează integral infrastructura info-comunicaţională şi baza de date a Serviciului fiscal de stat, asigurînd funcţionarea, mentenanţa adaptivă şi suportul tehnic a serviciilor electronice fiscale prestate contribuabililor.

C: Cum apreciaţi domeniul serviciilor electronice din Republica Moldova. Care este situaţia la moment?

V.C.: Dacă Guvernul şi-a pus ca scop să creeze o societate informaţională, atunci el poate atinge acest obiectiv doar prin exemplul său propriu, dezvoltând consecutiv servicii electronice publice, prestate pe larg de ministerele, agenţii şi instituţii publice specializate în diferite domenii de deservire a populaţiei. Pe parcursul ultimilor cinci ani, dezvoltarea serviciilor electronice pentru societate a fost realizată conform unui program adoptat de guvernul RM, şi anume  Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare). Iar odată cu crearea I.P. „Centrul de guvernare electronică” s-au simţit şi acţiuni consolidate în procesul de dezvoltare a e-guvernării în ţara noastră. Astăzi putem spune că obiectivul menţionat s-a cristalizat într-un proces permanent de implementare a noi şi noi servicii electronice în cadrul instituţiilor publice. În prezent, aceste servicii sunt sistematizate şi descrise într-un registru unic cum este portalul serviciilor electronice – www.servicii.gov.md. Consider că în viitorul apropiat numărul de servicii şi soluţii dezvoltate pentru societatea noastră va creşte în permanenţă.

C: „Fiscservinform” propune soluţii moderne în domeniul arhivelor electronice pentru companii şi autorităţi publice, serviciului de ”Call Center” pentru deservirea populaţiei. Cum are loc acest proces? 

V.C.: În activitatea sa, dedicată dezvoltării sistemului informaţional fiscal, Î.S. „Fiscservinform” realizează mai multe soluţii de automatizare a proceselor de afaceri din cadrul SFS, printre care: soluţii de circulaţie electronică a documentelor, servicii de ”Call-Centru”, soluţii de interacţiune electronică cu alte resurse publice, serviciu de arhivă electronică, şi altele. Trecînd odată pe această cale, prin oferirea soluţiilor menţionate fondatorului nostru – Serviciului Fiscal de Stat, întreprinderea a căpătat capacităţi să dezvolte serviciile date şi să le propună pentru alte instituţii publice, care încă nu au  demarat procedura de implementare a soluţiilor IT şi serviciilor informaţionale. În rezultat, am luat o decizie ca toate proiectele de succes realizate în cadrul întreprinderii noastre să fie promovate, respectiv propuse şi altor instituţii. Arhiva electronică este una din aceste soluţii, pe care am propus-o spre utilizare în cadrul autorităţilor publice. O altă categorie de servicii dezvoltate de întreprindere sunt oferite prin intermediul Centrului nostru de apel.

În decursul activităţii desfăşurate, întreprinderea a acumulat experienţă vastă privind asigurarea procesului de deservire şi asistenţă informativă a populaţiei, prestând servicii electronice. În mod normal, acest proces implică obligatoriu asistenţa acordată utilizatorilor de către specialişti antrenaţi în domeniu, printr-un centru de apel echipat tehnologic cu cele mai performante soluţii de comunicare şi evidenţă a tichetelor.

Accesarea unui serviciu electronic poate pune cetăţeanul în situaţii de incompetenţă privind  exploatarea corectă a acestuia. Astfel, el are nevoie de o ghidare sau consultare online a operatorului pentru a  obţine rezultatul dorit. Cinci ani în urmă noi am ales să formăm un instrument performant de consultare şi ghidare a cetăţenilor, creînd Centrul de asistenţă tehnică şi informativă a contribuabililor. Actualmente acest centru deserveşte peste 95 mii de cetăţeni şi peste 87 mii de companii care s-au adresat cel puţin o singură dată la serviciile noaste.

Din experienţa noastră de colaborare cu utilizatorii serviciilor oferite, am constatat că datorită acestui instrument, astăzi cetăţenii apreciază funcţionalităţile şi calitatea serviciilor noastre. Prin prisma acestui succes ne-am pus întrebarea de ce practica dată să nu fie promovată şi în alte instituţii publice. Dacă vrem să creăm o guvernare deschisă, orientată spre deservirea cetăţeanului, atunci trebuie să oferim şi condiţii corespunzătoare. În acest sens, am  propus altor autorităţi publice utilizarea Centrului nostru de apel pentru interacţiunea cu cetăţenii sau agenţii economici. Această abordare va permite  realizarea unor economii de creare a serviciilor similare în cadrul acestor instituţii de stat şi va ridică la un alt nivel procesul de deservire a populaţiei.

C: Asupra căror proiecte muncesc acum angajaţii Î.S. „Fiscservinform”? Ce noutăţi veţi aduce?

V.C.: Cel mai mare proiect al întreprinderii noastre vizează în primul rând îmbunătăţirea performanţelor sistemului informaţional fiscal integrat. Avem ca obiectiv crearea unei platforme noi a nucleului acestui sistem, orientat spre unificarea şi automatizarea  procedurilor de lucru a inspectorilor, pe centralizarea bazei de date şi extinderea ei cu noi date acumulate din surse indirecte de informaţii. O altă componentă importantă se referă la  elaborarea de noi servicii electronice pentru contribuabili.  Avem un plan bine structurat referitor la extinderea gamei de servicii anume pentru cetăţeni şi agenţii economici. Pot menţiona că această listă începe cu lansarea citaţiei electronice către autoritatea fiscală şi canalizarea lor spre un singur ghişeu din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Suplimentar, preconizăm crearea serviciului de înregistrare a subdiviziunilor agenţilor economici, patenta electronică, verificarea datelor personale din cadrul registrului fiscal cu posibilitatea redactării erorilor, certificatul electronic şi alte servicii utile. Petru o comunicare mai strânsă cu cetăţenii vom dezvolta centrul unic de imprimare şi diseminare a avizelor, înştiinţărilor şi somaţiilor, iar pentru contribuabilii avansaţi tehnologic vom lansa sistemul de notificări şi circulaţie electronică a documentelor. În conlucrare cu alte autorităţi publice şi acolo unde ne va permite nivelul tehnologic al acestor instituţii, vom tinde să eliminăm certificatul ca element de confirmare a unor procese şi informaţii din domeniul administrării fiscale necesare acestor autorităţi. Respectiv, planificăm de a oferi instituţiilor de stat posibilitatea să verifice acele aspecte legale prin intermediul unor servicii web şi să nu mai solicite de la cetăţeni sau agenţi economici aceste certificate confirmative. Pentru Serviciul Fiscal de Stat, în viitorul apropiat, avem în plan să automatizăm procesele de lucru, şi vom începe cu acţiunile de planificare şi organizare a auditului cameral al agenţilor economici bazat pe criteriul de risc şi petrecerea controalelor tematice de la distanţă.

C: Cum vedeţi evoluţia domeniului IT în Republica Moldova în următorii ani? Care sunt aşteptările Dvs.?

V.C.: Astăzi tehnologiile informaţionale  reprezintă un domeniu important pentru dezvoltarea şi prosperare.  Societatea a înţeles că tehnologiile informaţionale avansate sunt nişte instrumente care eficientizează gestiunea sau administrarea tuturor proceselor sociale, personale sau corporative. În Republica Moldova acest domeniu trebuie să fie dezvoltat obligatoriu cu susţinerea statului şi cu implicarea largă a mediului de afaceri în procesele de elaborare şi lansare a serviciilor şi produselor informaţionale noi, fie ele de interes public sau comercial. Nu este cazul să punem piedici legislative sau regulatorii pentru acele aspecte în care întreprinderile comerciale sunt mai competente tehnologic decât structurile create de stat. Din contra, trebuie să permitem şi să susţinem iniţiativele acestor companii de a dezvolta şi integra tot mai multe tehnologii în toate sferele social-economice. Pe plan public este necesar ca Guvernul RM să fie promotorul edificării societăţii informaţionale în toate sectoarele administrative. Adică, presupune implicarea activă în formarea centrelor virtuale de instruire continuă, universităţi şi biblioteci electronice, în elaborarea serviciilor electronice de deservire în masă, de accesare a  programelor de susţinere socială, asistenţă medicală, în crearea incubatoarelor de iniţiere a afacerilor, instrumentelor şi platforme profesionale de comerţ electronic, a produselor informatice şi serviciilor convergente de comunicare dedicate menţinerii şi dezvoltării afacerilor, soluţiilor electronice sectoriale de socializare, etc. Aceste acţiuni ar aduce doar accelerare şi calitate în procesul luării deciziilor, menite în final să creeze o societate modernă bazată pe cunoştinţe.

C: Vă mulţumesc pentru interviu.

Autor: Adrian Platon

Foto: Andrei Boguş

Inapoi la arhiva noutaților