[ X ]
(INTERVIU) Vasile Botnari: „Deși ramura IT este una relativ tânără, sectorul a cunoscut o evoluție pe alocuri spectaculoasă”
5 Noiembrie

Vasile Botnari, Ministrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor (MTIC), a vorbit, în cadrul unui interviu acordat pentru CURENTUL, despre activitatea sa la Minister, care sunt noile proiecte inițiate, la care proiecte se lucrează acum și despre ulterioarele activități ale Ministerului pentru a îmbunătăți sistemul comunicațiilor și informațional din Moldova.

img_3119

CURENTUL: Dle. Botnari, mai bine de doi ați fost ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, iar din ianuarie 2016 – ministru MTIC. Cum a fost această trecere? Totuși, e vorba de domenii total diferite.

Vasile Botnari: Domeniul transporturilor mi-a fost aproape foarte mulți ani. Este sectorul în care m-am format profesional. Am lucrat mai mult în aviaţie până a fi desemnat în funcția de ministru al Transporturilor. Dar eu sunt întotdeauna deschis provocărilor și schimbărilor. Nu am întâmpinat dificultăți în gestionarea sectorului propriu-zis, practic fiind aceleași activități ce țin de perfecționare a cadrului legislativ necesar pentru dezvoltarea sectorului, dar și de modernizare/reformare a instituțiilor cheie din domeniu. Trebuie însă să recunosc că, inițial, aveam unele, să le zicem, dificultăți în a comunica pe limba celor din IT. Am avut nevoie de ceva efort ca să-mi intre în uz acest limbaj.

C: Care sunt trei proiecte cu care vă mândriți în calitate de ministru MTIC?

V.B: Este încă devreme să vorbesc despre proiecte realizate integral cu care să mă laud. De obicei, ca un proiect să arate rezultate este nevoie de ceva mai mult timp. Uneori, de la lansarea ideii până la primele rezultate vizibile poate fi un an și chiar doi. În mare parte, m-am axat pe continuarea reformelor deja inițiate de predecesorul meu, dl Filip.

În ceea ce ține de principalele proiecte la care lucrăm, pot să menționez reforma în sistemul de pregătire a conducătorilor auto. Aici, practic suntem la o etapă avansată de realizare. Urmează să fie discutat în Guvern proiectul de hotărâre elaborat de către MTIC în urma consultărilor publice, care va aduce mai multe noutăți, având ca scop creșterea calității în procesul de pregătire a viitorilor participanți la trafic. Concomitent, sunt realizate măsuri de îmbunătățire a condițiilor în care sunt examinați candidații la obținerea permiselor, dar și de eliminare a oportunităților de corupție.

Un proiect important, la care lucrăm împreună cu echipa USAID Moldova este Start-up Moldova, prin care vrem să acordăm suport întreprinderilor în IT să se dezvolte. Este o inițiativă prin care vrem să oferim un impuls de creștere sectorului IT, în special prin dezvoltarea fenomenului start-up-urilor, care în alte state a arătat rezultate pe alocuri fenomenale.

Desigur, este foarte important proiectul de creare a serviciului 112. Obiectivul este ca serviciul apelurilor de urgență 112 să devină funcțional cât mai curând. Necesitatea acestui serviciu este simțită demult în Republica Moldova. În situație de criză, când timpul contează, platforma unică integrată ar exclude situații în care cetățeanul apelează unul din serviciile de urgență și este redirecționat spre alte servicii. Totodată, va exista un proces deplin, care va obligă operatorul după recepționarea apelului să coordoneze acțiunile cu toate serviciile de urgență.

C: Domeniul IT este poate unicul care se dezvoltă cu adevărat în țara noastră. Cărui fapt se datorează? Ce investiții, dar și salarii sunt în acest domeniu?

V.B: Deși ramura IT este una relativ tânără, principalele schimbări producându-se începând cu anii 2000, sectorul a cunoscut o evoluție pe alocuri spectaculoasă. Cota domeniului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în Produsul Intern Brut (PIB) al ţării constituie circa 8%. Cea mai mare parte a veniturilor sunt generate de sectorul comunicațiilor, IT-ului revenind aproape 1% sau 1,6 miliarde de lei.

Aceste rezultate se datorează, în primul rând, deschiderii societății spre tot ce este nou. Nu mai puțin important este și efortul depus de către MTIC pe parcursul ultimilor ani pentru crearea cadrului legislativ necesar dezvoltării ramurii.

Totuși, deși cifrele arată trend pozitiv, trebuie să avem o abordare critică. Nu putem să negăm faptul că piaţa moldovenească de IT este încă dominată de outsourcing. Cheia reuşitei în afacerile din domeniul IT o constituie dezvoltarea unor produse şi servicii proprii prin promovarea măsurilor clare de susținere a întreprinderilor IT. Anume pentru a avea o schimbare calitativ-nouă în domeniu, MTIC și a venit cu propunerea de Start-up Moldova, despre care am menționat anterior. O altă măsură, care estimăm că va avea un impact semnificativ pentru dezvoltarea businessului în domeniu, este crearea Parcurilor IT. Doar în urma implementării în practică a prevederilor Legii privind Parcurile IT, în următorii 5 ani, estimăm o creștere a cifrei de afaceri în IT de la 1,6 miliarde de lei până la 7,4 miliarde de lei. Datorită modului simplificat de administrare a afacerii și taxei competitive la nivel regional, spre parcurile IT vor migra, creând companii locale, un număr considerabil de liberi profesioniști, ce azi lucrează on-line pentru companii de peste hotare. Estimăm o triplare a numărului angajaților IT. Salariile din domeniul IT deja sunt cele mai înalte pe economia națională – de circa 12,3 mii de lei, dar cred că este loc pentru creștere.

img_3122

C: Va continua statul să ofere condiții facilitare pentru agenții economici din sfera IT? Știm că acum există mai multe facilități…

V.B: După cum am mai spus, evoluțiile pieței sugerează necesitatea acordării unei atenții speciale întreprinderilor IT, care pot deveni un adevărat motor de creştere pentru sector și economia țării în general.

Legea privind Parcurile IT are o ofertă atractivă pentru rezidenți, cu un impozit unic de 7%, scutiri de TVA la importul echipamentului ș.a.

În același timp, nu vom atinge efectul scontat, fără asigurarea instrumentelor financiare moderne. Pentru domeniul IT, lansarea unei afaceri este deosebită de alte domenii. Aici nu există active fixe, înafara de o idee și niște capacități de programare. Gradul de incertitudine este mare. Ca rezultat, băncile nu creditează începătorii în acest domeniu, cum ar face-o în domeniul comerțului de exemplu, unde poți aplica gaj pe mijloace fixe.

Iată de ce, am început să lucrăm la măsurile de promovare a instrumente de finanțare specifice: business angels, venture funding, croudfunding, etc, prin implicarea Guvernului, donatorilor și a capitalului privat. Aceasta va permite creșterea numărului companiilor IT și a ratei de supraviețuire a lor. În timpul apropiat, vom veni cu propuneri de politici publice în acest scop.

C: În ultimul timp se depun eforturi pentru a face regulă la capitolul permise de conducere. Ce a determinat acest fapt? Ce se schimbă la modul practic pentru cei care abia vor să-și ia permisul de conducere?

V.B: Preluând mandatul de ministru, am pus sarcina de a fi evaluată situația la moment privind instruirea și examinarea conducătorilor auto. Concluziile au fost destul de triste – avem sistem rigid, în mare parte bazat de curriculumul de instruire de tip sovietic. Pe lângă aceasta, nu am scăpat încă definitiv de formalism și corupție, atât la nivelul școlilor auto, cât și la nivelul centrelor de examinare de stat.

Pentru eliminarea acestor factori nocivi au fost întreprinși pași importanți – a fost implementat sistem de monitorizare video a examenelor – recent și a părții practice. Deja de câțiva ani, se aplică principiul de rotație a membrilor comisiilor de examinare, au fost unificate centrele de examinare, se modernizează parcul de mașini, avem o conlucrare permanentă cu Centrul Anticorupție ș.a.

Împreună cu experții din domeniu am ajuns la concluzia că, de rând cu măsurile anticorupție și de modernizare, trebuie să schimbăm întregul sistemul. Schimbarea trebuie să fie una din temelie, de natură să elimine deficiențele sistemului actual de instruire și examinare a conducătorilor auto și să racordeze la normele europene în domeniu.

Iată de ce, am venit cu un Concept de reformare a sistemului, care a fost consultat cu societatea civilă și, în mare parte, a fost primit pozitiv. Modificările propuse vizează, la prima etapă, reducerea vârstei de instruire, implementarea conceptului de conducere asistată, instituirea permisului de conducere pentru începător, introducerea restricțiilor față de conducerea auto asistată, instituirea perioadei de probațiune după obținerea permisului de conducere deplin.

Practica internațională a mai multor state arată că implementarea măsurilor menționate are ca rezultat acumularea experienței practice cât mai vaste de către începători, până la obținerea dreptului de a conduce de sine stătător în trafic. Iar dacă vom avea șoferi mai bine pregătiți în trafic, se va reducere și numărului accidentelor rutiere grave.

C: Știm că, Poșta Moldovei a preluat o parte din activitățile BEM. Putem afirma că structura face față noilor realități?

V.B: Da. Întreprinderea face față noilor angajamente. Odată cu preluarea activităților de plată a alocațiilor sociale, numărul operațiunilor lunare efectuate de către ”Poșta Moldovei” a crescut cu 50% de la 2,7 milioane de unități până la circa 4 milioane de operațiuni. Respectiv, s-a înregistrat și un flux sporit de clienți deserviți. Cu toate acestea, acum practic nu mai avem acele rânduri interminabile la oficiile poștale. În acest scop au fost suplinite statele de personal cu circa 2 sute de unități. A fost implementat sistemul de rând electronic în oficiile mari, au fost informatizate toate oficiile poștale din țară. În plus, Poșta Moldovei a introdus o serie de servicii noi, precum efectuarea plăților cu cardul bancar, extragerea de numerar de pe card în orice oficiu, transfer internațional de bani etc. Vom continua cu modernizarea întreprinderii, astfel ca cetățenii să beneficieze de condiții mai bune și mai multe nu doar în centre raionale, dar și în sate.

img_3127

C: Nu putem să nu remarcăm schimbările pozitive care au loc la eliberarea actelor de identitate, rândurile la ghișee practic lipsesc. Ce arată statistica pe 9 luni?

V.B: În ultimii ani, au fost promovate mai multe modificări care au ca scop simplificarea procedurii de solicitare și eliberare a actelor de identitate. De rând cu implementarea măsurilor de fluidizare a rândurilor la secțiile de eliberare a actelor de identitate, acestea au început să dea rezultate. Tot mai mulți cetățeni apelează la așa servicii precum programarea electronică – avem peste 21 de mii de programări înregistrate în 2016. S-a implementat și rândul electronic în oficiile mari din Chișinău, Bălți, Comrat. Iar secțiile teritoriale de eliberare a actelor activează fără pauză de masă și zile de odihnă. La fel, acum este posibilitatea de a solicita livrarea actului de identitate la domiciliu, prin intermediul Poștei Moldovei.

C: Apropo, câți cetățeni dețin pașapoartele de culoare bordo?

V.B: Ne apropiem de milion. Din august 2014, când a fost implementat pașaportul biometric cu coperta bordo, au fost eliberate 914 217 de acte de acest tip. În general, toate pașapoartele eliberate în Moldova începând cu 1 ianuarie 2011 sunt cu date biometrice.

C: Aderarea la UE presupune și racordarea la mai multe norme și standarde, MTIC face față cerințelor?

V.B: De fapt, corespunderea cerințelor și standardelor UE în domeniul gestionat de MTIC în partea ce ține de evidenția și documentarea populației a fost o primă condiție pentru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Acest fapt a fost confirmat prin evaluările efectuate de către experți europeni, atât la momentul liberalizării regimului de vize, cât și în procesul de implementare a prevederilor Acordului de Asociere cu UE.

img_3136

C: Serviciul unic 112 deja se testează? Când va fi funcțional?

V.B: Suntem la etapa de proiectare a arhitecturii viitorului sistem. În acest scop, a fost selectată o echipă de experți internaționali, care ne furnizează cerințele tehnice. Ulterior, vom lansa licitația pentru achiziționarea sistemului și doar după aceasta vom trece la resetarea și retehnologizarea comunicațiilor. Este un proces complex, extrem de responsabil deoarece se pune baza unui sistem absolut nou, care se realizează pe pași, iar etapele nu pot fi pășite. Dacă anterior experții ne spuneau că vom putea testa noul sistem la finele lui 2016, realitatea a arătat că ar fi nevoie de încă câteva luni. În plus, aprobarea bugetului cu întârziere, la fel a cauzat o mică reținere față de estimările noastre inițiale. În general, cred că ne vom încadra în Planul de implementare a serviciului 112, aprobat de Guvern, și la finele lui 2017 numărul unic al apelurilor de urgență va deveni funcțional.

C: Erau zvonuri că în Moldova se pregătește să activeze legea „Big Brother”. Cum va funcționa aceasta și trebuie cetățenii să-și facă griji în această privință?

V.B: Ați spus-o chiar Dvs. – erau zvonuri.

C: Ce fel tehnică folosește ministrul MTIC?

V.B: Nimic din domeniului fantasticului. Am în birou un computer performant, utilizez laptop în afara biroului, smartphone.

img_3139

C: Vă mulțumim!

Foto: Andrei Boguș

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților