[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Sergiu Popovici: „Vom continua să contribuim activ la e-transformarea Republicii Moldova”
26 Februarie
foto: cts.md

Într-un interviu acordat portalului CURENTUL, Sergiu Popovici, Directorul Centrului de Telecomunicaţii Speciale (CTS), a vorbit despre aspecte legate de aplicarea semnăturii digitale la emiterea facturilor fiscale on-line, despre aplicarea semnăturii digitale pe actele notariale, despre micşorarea preţurilor la aplicarea semnăturii digitale etc.

C: Dle Popovici, în ultima perioadă CTS a fost implicat în mai multe evenimente importante care prevăd implementarea principiului guvernării electronice. Spre exemplu, recent am asistat cu toţii la lansarea serviciului e-factură. Aţi putea să explicaţi care e atribuţia CTS la acest proces?

S.P.: E vorba de faptul că certificatele semnăturii digitale emise de Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale” (CTS) vor fi aplicate inclusiv și la eliberarea facturilor fiscale on-line. Apropo, vreau din start să menţionez că serviciul e-Factură face parte din șirul de e-servicii publice implementate de Guvernul Republicii Moldova.

Pentru securizarea transmiterii facturilor fiscale în format electronic se va aplica semnătura digitală pe purtătoare tradiționale, precum și cea mobilă. Este de menționat faptul că indiferent de purtătorul ales, certificatul semnăturii digitale este emis de Centrul de Telecomunicații Speciale. În cadrul proiectului dat, CTS oferă beneficiarilor un șir de servicii ce țin de semnătura digitală, cum ar fi: aplicarea mărcii temporale; aplicarea și verificarea semnăturii digitale; validarea lanțului de certificate; oferirea canalelor securizate; garantarea disponibilității serviciului.

C: Anterior, s-a anunţat că semnătura digitală va fi aplicată și pe actele notariale. Aveţi atribuţie şi la acest proces?

S.P.: CTS a făcut încă un pas înainte spre digitizarea circulației documentelor, prin contribuția sa la implementarea mecanismului de utilizare a semnăturii digitale în activitatea notarială. Aş vrea să amintesc în context că Prim-ministrul Iurie Leancă a solicitat Ministerului Justiţiei, Centrului de Guvernare Electronică, precum şi Centrului de Telecomunicaţii Speciale să elaboreze și să propună completări la Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale, inclusiv la identificarea soluțiilor tehnice pentru securizarea actelor electronice emise de notarii publici, pînă la data de 15 martie curent.

Este cert faptul că inițiativa dată va eficientiza și va contribui substanțial la implementarea semnăturii digitale în activitatea notarială, precum și va aduce o serie de beneficii cum ar fi: garantarea autenticităţii şi integrităţii documentului semnat; asigurarea confidențialității datelor; reducerea considerabilă a cheltuielilor pentru distribuirea, evidenţa şi păstrarea documentelor; securitatea şi rapiditatea tranzacţiilor; eliminarea necesității de a utiliza documentele pe suport de hîrtie; semnarea unui document oricînd şi oriunde avînd la dispoziţie un calculator şi mijloace tehnice necesare; evitarea rîndurilor la birourile notariale etc.

C: Tot vorbim despre semnătură digitală, dar care sînt costurile ei?

S.P.: CTS, în calitatea sa de prestator acreditat al serviciilor de certificare a cheilor publice, a anunţat recent despre reducerea preţurilor la semnătura digitală cu peste 20%, începînd cu data de 1 februarie 2014. Astfel, prețul la Pachetul Semnătură Digitală, care include un certificat al cheii publice și dispozitivul criptografic, s-a micșorat de la 490 lei la 390 lei.

Semnătura digitală oferită de CTS îmbină reuşit securitatea tehnologiei cu simplitatea utilizării, precum și este aplicabilă în toate serviciile publice electronice oferite de Guvern și implementate de Centrul de Guvernare Electronică. La utilizarea semnăturii clienţii beneficiază de următoarele avantaje: securitatea şi rapiditatea tranzacţiilor; garantarea autenticităţii şi integrităţii documentului semnat; reducerea considerabilă a cheltuielilor pentru distribuirea, evidenţa şi păstrarea documentelor; garantarea confidenţialităţii schimbului informaţional; posibilitatea creării unui sistem corporativ pentru schimb de documente.

C: Am citit undeva în presă că CTS ar avea un rol important în realizarea unuia dintre cele mai importante proiecte naţionale – Sistemul automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”. Despre ce este vorba la concret?

S.P.: Pornind de la gravitatea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova la acest capitol, Guvernul, prin Hotărîrea nr.1214 din 27 decembrie 2010, a aprobat Strategia naţională pentru siguranţa rutieră, care stabileşte drept obiectiv prioritar constituirea unei baze pentru o politică de siguranţă rutieră eficientă şi durabilă, ce include organizarea domeniului siguranţei rutiere din punct de vedere strategic şi instituţional, crearea unui sistem eficient de management în domeniul siguranţei traficului rutier, precum şi creşterea gradului de conştientizare a siguranţei rutiere la nivel naţional.

În acest proiect de importanţă statală, CTS îi revine rolul de deţinător al sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere, care i-a fost atribuit prin Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 17.01.2012, cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”.

Prin urmare, CTS i se transmit atribuţiile privind crearea, implementarea, ţinerea, dezvoltarea şi mentenanţa sistemului dat, asigurarea schimbului de informaţii prin intermediul STAAP, plasarea echipamentului în Centrul de Date, asigurarea funcţionalităţii întregului Sistem. Realizarea atribuţiilor deţinătorului se efectuează în baza contractelor încheiate între posesor şi deţinător.

C: Iarăşi voi face trimitere la nişte informaţii apărute în presă precum că CTS a devenit membru al unei prestigioase organizaţii internaţionale. Ne puteţi da careva detalii? 

S.P.: Este vorba despre faptul că Centrul pentru Securitatea Cibernetică CERT-GOV-MD, din cadrul Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, a fost acreditat ca membru Trusted Introducer. CERT-GOV-MD este prima şi unica echipă CERT (Echipă de răspuns la incidente de securitate cibernetică) din Moldova acreditată Trusted Introducer, făcînd astfel parte din comunitatea echipelor europene membre CERT în scopul cooperării împotriva atacurilor cibernetice.

Trusted Introducer administrează o bază de date europeană a echipelor CERT și constituie o rețea ce are rolul de a înregistra şi disemina informaţii privind incidentele de securitate între toate echipele acreditate. Trusted Introducer constituie un serviciu ce a fost creat de către comunitatea europeană a echipelor CERT în anul 2000 pentru a răspunde necesităţilor comune și pentru a crea o reţea pentru suport în vederea depistării şi soluţionării incidentelor de securitate.

În urma acreditării, CERT-GOV-MD are posibilitatea de a participa la şedinţele închise cu echipele naţionale din Europa şi din alte ţări ale lumii. Acreditarea reprezintă, de asemenea, recunoașterea la nivel internațional a competențelor şi activităţii Centrului pentru Securitatea Cibernetică CERT-GOV-MD. De asemenea, se oferă acces la o bază de date globală, cu acces restricţionat membrilor acreditaţi, ce conţine diverse resurse pentru activitatea CERT. Mai mult decît atât, acreditarea va permite colaborarea directă cu alte echipe CERT din întreaga lume, iar în cazul unui incident, se vor pune la dispoziție surse de informații de încredere și măsuri tehnologice care să reducă riscul incidentului asupra sistemelor și utilizatorilor.

Prin calitatea de membru, CERT-GOV-MD construieşte o platformă pentru cooperare bilaterală şi multilaterală, în conformitate cu priorităţile sale strategice privind abordarea activă a ameninţărilor şi incidentelor actuale, enumerate în Planul de acţiuni a Strategiei de dezvoltare Moldova digitală 2020. Astfel au fost semnate numeroase acorduri de colaborare la nivel internațional și național, cu diverse companii și organizații din domeniul securității informației.

Acreditarea Trusted Introducer este un punct excelent de pornire în cooperarea la nivel internaţional cu echipele CERT, pentru schimbul operativ de informaţii. Această acreditare oferă recunoaşterea la nivel mondial a CERT-GOV-MD, oferă acces la informaţii cu privire la noile ameninţări localizate în Republica Moldova, cît şi facilitează colaborarea şi suportul pentru remedierea incidentelor majore.

Centrul este un punct focal naţional de contact privind incidentele de securitate. Astfel, prin intermediul Trusted Introducer vom recepţiona alerte pentru reţeaua guvernamentală şi nu numai. Avem toate premisele pentru a crea un sistem naţional pentru schimbul de informaţii cu privire la ameninţări, incidente şi suport, pentru a menţine un nivel ridicat al securităţii cibernetice. În rezultat, atingem un nivel de dezvoltare matur al Centrului pentru Securitatea cibernetică CERT-GOV-MD, în conformitate cu bunele practici din domeniu prin care în fiecare stat trebuie să existe o asemenea echipă şi ne conformăm cu recomandările Comisiei Europene şi ENISA în acest domeniu.

C: Ce planuri aveţi pentru viitor?

S.P.: Avem în vedere participarea la mai multe proiecte importante, dar, dacă e să rezum totul la o singură frază aş spune că vom continua să contribuim activ la e-transformarea Republicii Moldova.

C: Vă mulţumim pentru interviu şi vă dorim noi succese în continuare.

 

Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților