[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Maxim Masiutin: Utilizatorii trebuie să plătească cu plăcere pentru programe utile şi comode
17 Februarie

Interviu cu directorul firmei „Ritlabs” S.R.L., Maxim Masiutin

Compania „Ritlabs” S.R.L. a fost creată acum 18 ani. Cum a fost începutul?

Maxim Masiutin: Ceea ce ne-a unit pe noi, entuziaştii de la firma „Ritlabs” S.R.L. în anul 1998, a fost faptul că ne plăcea să comunicăm prin poşta electronică şi să participăm la conferinţe electronice, cu mult timp înainte ca Internetul să devină accesibil. Eram membri ai organizaţiei necomerciale „Fidonet”. Aceasta reunea persoane care, încă înaintea apariţiei Internetului, utilizînd tehnologii speciale, la computere obişnuite, cu ajutorul modemelor şi al liniilor telefonice, plătind minutele de legătură telefonică, îşi transmiteau reciproc mesaje textuale şi prin toată lumea. Iar motivul apariţiei programelor noastre este destul de banal: nici unul dintre programele care existau pe atunci nu corespundea cerinţelor noastre. În rezultat au apărut astfel de programe ca: Dos Navigator, Argus, The Bat!, BatPost, The Bat! Voyager ş.a. În anul 1998 nu aveam finanţare din exterior, în schimb aveam convingerea că, dacă facem cel mai bun program pe segmentul nostru, acesta îşi va găsi utilizatorii imediat. Iar aceasta însemna că nici veniturile nu se vor lăsa mult aşteptate. În primul an vînzările au crescut lent. Partea leului din banii cîştigaţi se cheltuia pentru plata arendei, conectarea la Internet, dar ne-a salvat faptul că ne cunoşteau utilizatorii reţelei „Fidonet”, convinşi că programele noastre sunt cele mai bune în segmentul lor. Tocmai aceşti utilizatori ai reţelelor „Fidonet” şi au fost primii cumpărători ai produselor noastre. Ulterior, compania a cunoscut o dezvoltare continuă şi a ajuns ceea ce este acum.

Şi ce reprezintă la ora actuală compania?

Maxim Masiutin: Actualmente „Ritlabs” S.R.L. elaborează cele mai sigure programe poştale. Suntem o companie, care consideră poşta electronică instrumentul principal în schimbul de informaţii. Programele noastre poştale comerciale garantează siguranţa corespondenţei şi îi ajută pe utilizatori să facă faţa rapid şi eficient volumelor mari de corespondenţă electronică. Creăm programe, care fac ca activităţile legate de poştă să fie productive şi eficiente. Principalele produse ale companiei sunt clientul poştal The Bat!, versiunea portativă a acestuia The Bat! Voyager şi serverul poştal BatPost. Siguranţa pe care o oferă produsele „Ritlabs” S.R.L. constă în protecţia informaţiilor, care se transmit prin poşta electronică, împotriva sustragerii, modificării şi monitorizării din afară, iar încrederea clienţilor şi devotamentul faţă de cauză al colaboratorilor sunt patrimoniul nostru principal.

La concret, cum a fost anul 2015 pentru compania „Ritlabs” S.R.L.?

Maxim Masiutin: La 29 ianuarie 2015, firma „Ritlabs” S.R.L. a devenit deţinătoarea medaliei de argint la nominalizarea „Export” în cadrul concursului „Marca comercială a anului – 2014”, organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie şi Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova. Medaliile în categoria „Export” se acordă pentru cea mai eficientă strategie de dezvoltare a afacerii, care s-a soldat cu rezultate importante pe pieţe noi şi a contribuit la formarea imaginii pozitive a Moldovei pe arena internaţională. La 5 februarie 2015 am lansat varianta The Bat! pe 64 de biţi. Această versiune le oferă deţinătorilor sistemelor operaţionale Windows pe 64 de biţi o mulţime de avantaje privind viteza, stabilitatea şi siguranţa. Tot în anul 2015 am încheiat un contract cu firma „MONT” din or. Moscova. Principalul avantaj al colaborării cu „MONT” este faptul că această companie nu furnizează software direct utilizatorului final, ci este un mare distribuitor, care eliberează licenţe şi packaged software doar partenerilor care, la rîndul lor, se ocupă de livrările către utilizatorii finali. De menţionat că „MONT” este unul din zece cei mai mari zece distribuitori de software din Rusia. De asemenea, în 2015 am lansat un site web nou cu un design modern; am trecut la Standardele Internaţionale de Rapoarte Financiare (SIRF); a trebuit să facem faţă unor riscuri, dificultăţi şi incertitudini, cum ar fi: lipsa de cadre calificate şi disponibile pe piaţa muncii; instabilitatea şi netransparenţa sectorului bancar; legislaţia muncii neflexibilă; legislaţia foarte sofisticată privind protecţia datelor cu caracter personal, atît în Moldova, cît şi peste hotare; aplicarea neuniformă a legislaţiei fiscale de către stat etc.

Anume „Ritlabs” S.R.L. deţine unicul brand IT din Moldova – Programul The Bat!. Oferiţi-ne mai multe detalii despre acesta.

Maxim Masiutin: Suntem singura firmă din Moldova care, din anul 1998, creează programe pentru computer şi le comercializează în lumea întreagă sub marca comercială proprie. Programul „The Bat!” este unicul brand în domeniul IT din Moldova, cunoscut pe larg peste hotare. În fiecare an programele companiei sunt vîndute în medie în 97 de ţări ale lumii, iar în total utilizatorii programului „The Bat!” se află în 191 de ţâri. Suntem deţinători ai titlurilor „Exportatorul anului 2003” şi „Marca comercială a anului 2014” la categoria „Export”. Apropo, The Bat! este cel mai puternic brand internaţional „Made in Moldova”.

Continuaţii sa dezvoltaţi acest Program. Ce beneficii le oferă el clienţilor?

Maxim Masiutin: „Ritlabs” S.R.L. vine să soluţioneze două necesităţi strategice ale clienţilor: combaterea suprasolicitării informaţionale şi asigurarea protecţiei informaţiilor cu care oamenii fac schimb. Atunci cînd mesajele din diferite surse vin concomitent, iar o parte din aceste surse impun o reacţie imediată, omul este expus unui stres extrem de puternic, care frînează procesul de gîndire şi afectează productivitatea. Nici unul dintre producătorii de softuri contemporani nu elimină stresul suprasolicitării informaţionale în acest haos al informaţiilor. Situaţiile de stres legate de suprasolicitarea informaţională pot fi prevenite prin alegerea unui singur canal de comunicaţii: poşta electronică. Firma „Ritlabs” S.R.L. este sigură că, dintre toate mijloacele de comunicaţii, anume poşta electronică este cea mai eficientă, de aceea creează programe care îi ajută pe utilizatori să organizeze corect activităţile cu corespondenţa de afaceri şi cea personală. Procurînd produsele create de către firma „Ritlabs” S.R.L., clienţii obţin posibilitatea să asigure confidenţialitatea corespondenţei şi siguranţa păstrării.

Apropo, anume compania pe care o conduceţi oferă cele mai mari salarii din R. Moldova. Cum aţi reuşit această performanţă?

Maxim Masiutin: Activăm în mod transparent. Considerăm că oamenii trebuie remuneraţi bine pentru o muncă eficientă – această abordare ne permite să sporim şi productivitatea personalului şi respectiv veniturile companiei. Oferim angajaţilor salarii mari, nu lucrăm în subteran, toţi banii trec prin bancă. Nu avem de a face cu numerarul şi nu ne este interesant să organizăm anumite scheme sofisticate. Şi ca rezultat, în anul 2013, conform rezultatelor unei selecţii riguroase, organizate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, firma noastră s-a învrednicit de titlul „Contribuabil onest”.

Statul, cel puţin din ceea ce noi vedem, creează condiţii pentru ca domeniul IT să se dezvolte. Este suficient ce s-a făcut pînă acum?

Maxim Masiutin: Statul trebuie să se dezvolte, să cultive respectul pentru dreptul de proprietate, stima faţă de timpul altei persoane şi să stimuleze valorile în educaţie. Fără aceasta nici un sector nu se va dezvolta, cu atît mai mult IT. Deocamdată, progresele în acest sens sunt modeste. Tinerii nu percep Moldova ca pe o ţară, în care ar dori să locuiască şi să lucreze. Ţinta lor este străinătatea. Climatul de afaceri se înrăutăţeşte an de an. Noi demult şi insistent ne desfăşurăm activitatea în mod transparent, fapt cu care îi surprindem nespus pe mulţi colegi atît din ţară, cît şi din statele vecine. Şi nu cerem niciun fel de facilităţi suplimentare, deoarece considerăm că aceasta este datoria noastră civică, nu un fel de faptă eroică. Rămâne o problemă lipsa de respect faţă de dreptul de proprietate: zeci de patroni s-au convins în ultimii ani cît de uşor un mic funcţionar de la noi poate nimici o întreprindere întreagă sau poate aduce un prejudiciu enorm! Şi nu îi poţi cere socoteală pentru aceasta! Cîte dosare Moldova a pierdut la CEDO cu privire la încălcările articolului 1 din protocolul 1 (protecţia proprietăţii), care stipulează că „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale”. Şi acesta este doar vîrful gheţarului, căci mulţi cedează şi nu mai ajung la CEDO – ori oferă mită, ori închid afacerile şi pleacă. Da cîţi ani durează la noi procesele judecătoreşti! Rezultă că poţi să nu plăteşti, ştiind că datornicul oricum va tergiversa cauza în instanţă ani în şir. Justiţia amînată înseamnă orice lipsă de justiţie! Altă problemă: lipsa de respect faţă de timpul cetăţeanului. De cîte certificate inutile este nevoie ca să demarezi o afacere, iar ca să le obţii – la cîte cozi interminabile trebuie să stai? Şi despre studii: obiecte bune au fost eliminate din programa şcolară şi s-au adăugat obiecte fără sens. Ca rezultat, şcoala îndeplineşte funcţia de grupă cu program prelungit, fără a oferi însă studii reale şi fără a dezvolta nişte abilităţi necesare precum capacitatea de a gîndi independent, logic şi creativ (lipsesc nişte obiecte importante precum retorica, logica). În concluzie, statul trebuie să asigure respectul faţă de proprietate. Iar în ceea ce priveşte învăţămîntul, trebuie să întreprindă toate măsurile pentru a îmbunătăţi calitatea acestuia, a propaga necesitatea de a învăţa bine, aşa cum a fost în urmă cu 30 de ani.

Domeniul IT este printre puţinele din Moldova care se dezvoltă. Ce stă la bază?

Maxim Masiutin: Sectorul IT are o valoare adăugată mare. Poţi să plăteşti impozite şi oricum îţi rămîne profit. Aceasta, datorita faptului că pentru utilizarea softurilor se achită bani. Cu regret, pirateria este problema principală cu care ne confruntăm, din momentul înfiinţării firmei şi pînă în prezent. Adică sustragerea de produse ale activităţii intelectuale, a activelor nemateriale. Pirateria înfloreşte în lumea întreagă. În statele în care se luptă împotriva pirateriei vînzările programelor noastre cresc. Împotriva acestui flagel trebuie să luptăm, mai ales în domeniul producţiei de programe. Un mare număr de oameni în toată lumea utilizează programul nostru The Bat! ilegal, iar aceasta înseamnă bani grei rataţi pentru bugetul ţării.

Ce planuri aveţi pentru 2016?

Maxim Masiutin: În viitor, ca şi acum, programele firmei trebuie să fie de o reală valoare pentru utilizatori, să economisească timpul, să nu admită stresul. Pentru a asigura satisfacerea nevoilor clienţilor, „Ritlabs” S.R.L. va promova şi în viitor standarde înalte ale calităţii în suportul utilizatorilor şi va perfecţiona în permanenţă softurile. Firma tinde să devină lider mondial printre producătorii de software în domeniul comunicaţiilor electronice – o companie cu cel mai bun suport al utilizatorilor şi cele mai bune oportunităţi pentru colaboratori. „Ritlabs” S.R.L. urmăreşte scopul ca utilizatorii de orice dispozitive (telefoane, tablete, computere portative şi de masă), indiferent de sistemul operaţional folosit de aceste dispozitive, să plătească cu plăcere pentru programe utile şi comode, care să le aducă bucurie şi să le facă viaţa mai bună.

Sursa: Almanahul Politic al Republicii Moldova 2015

Inapoi la arhiva noutaților