[ X ]
[ X ]
[ X ]
În Moldova va fi creat primul Centru de Excelență în domeniul IT. Află cît costă acesta!
23 Septembrie

La 24 septembrie 2014 va avea loc semnarea Memorandului de Înțelegere (MI), care va stabili o alianță între Guvernul Republicii Moldova (GRM), Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Microsoft și International Business Machines Corporation (IBM), pentru crearea primului Centru de Excelență în domeniul Tehnologiilor Informaționale (CETI) în Republica Moldova, transmite CURENTUL.

Centrul de Excelență va impulsiona creșterea economică a Republicii Moldova prin asigurarea fluxului suficient de specialiști înalt calificați pentru industria TIC, creșterea potențialului de inovare în domeniul TIC  și crearea unui ecosistem favorabil dezvoltării antreprenorialului.

Cu o pondere de circa 9% în PIB, TIC este un domeniu prioritar pentru Moldova, fiind un sector productiv cu valoare adăugată înaltă și un catalizator al progresului economic. În prezent obstacolul principal în dezvoltarea sectorului și atingerea potențialului său maxim îl reprezintă insuficiența capitalului uman calificat și ecosistemul antreprenorial subdezvoltat.

Centrul vine să sporească capacitatea și oferta educațională a instituțiilor de învățământ  și să reducă decalajul de aptitudini existent. Contribuția esențială a Centrului la îmbunătățirea procesului de pregătire a specialiștilor în domeniul TIC va fi marcată prin combinarea celor mai bune practici educaționale, celor mai recente tehnologii și transferului de cunoștințe și experiență. Studenții, profesioniștii IT și alți actori interesați vor beneficia de posibilitatea dezvoltării abilităților și competențelor practice, ajustate la cerințele curente ale industriei și tendințelor internaționale. CETI va fi un hub tehnologic și antreprenorial, care va asigura premisele lansării de proiecte de cercetare aplicativă și inovare.

Centrul va fi creat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și va avea o suprafață totală de circa 3400 mp. Lansat prin parteneriat public-privat, Centrul va constitui o platformă educațională interuniversitară, oferind acces la oportunitățile de studiu, dezvoltare și cercetare tuturor instituțiilor de învățământ implicate în procesul de pregătire a specialiștilor  TIC. CETI va pune la dispoziție laboratoare și săli dotate cu echipamente de ultimă generație, programe educaționale performante și practice, tehnologii de ultimă oră (precum Dezvoltarea softurilor bazată pe modele, modele de business mobile, new cloud, securitate cibernetică, Big Data & Analytics etc)  și un mediu de studiu tehnologic avansat.

USAID va aloca pentru crearea CETI cca 2 milioane dolari SUA timp de 3 ani. Aceste fonduri vor fi folosite pentru finisarea spațiilor, procurarea echipamentelor și asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității instituționale (inclusiv management, training, elaborarea conținutului). Proiectul va fi implementat de ATIC. Contribuția USAID va fi suplimentată la etapa inițială de către multinaționalele IBM și Microsoft. Aportul partenerilor va reprezenta noi resurse educaționale, curriculum, tehnologii, softuri, traineri, proiecte practice și programe de mentorat. Pe viitor se preconizează atragerea în proiect a altor parteneri, atât companii private, cât și donatori.

CETI va instrui anual circa 1,000 de tineri.

Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților